Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013

Ποιοι (και πως) δεν θα πληρώσουν χαράτσι!


Aνεργοι, πολύτεκνοι, άτομα με αναπηρία και όσοι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας μπορούν να ζητήσουν από τις αρμόδιες ΔΟΥ τη μερική ή ολική απαλλαγή τους από το Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΑ), το οποίο επιβάλλεται -μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ- στις ηλεκτροδοτούμενες κατοικίες τους. Εναλλακτικά, έχουν επίσης το δικαίωμα να ζητήσουν την εξόφληση του χαρατσιού σε πολύ περισσότερες δόσεις.

Οι εναλλακτικές αυτές δυνατότητες παρέχονται, ειδικότερα, σε κάθε φορολογούμενο που, λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων, αδυνατεί να εξασφαλίσει τροφή, ενδυμασία, ιατρική περίθαλψη, εκπαίδευση και άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις για τη στοιχειώδη διαβίωση του ιδίου και τις οικογένειάς του.

Για να διεκδικήσει ένας φορολογούμενος μερική ή ολική απαλλαγή από το χαράτσι του 2013 ή την εξόφλησή του σε πολλές δόσεις, θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες πέντε προϋποθέσεις:

α) Το ετήσιο εισόδημά του κατά το έτος 2012 να μην έχει υπερβεί τα 6.000 ευρώ, εάν είναι άγαμος, ή τα 8.000 ευρώ, αν είναι έγγαμος. Για κάθε προστατευόμενο τέκνο του αιτούντος, το ισχύον κατά περίπτωση εισοδηματικό όριο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ.

β) Το ακίνητο για το οποίο ζητά την απαλλαγή να ανήκει κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία ή ποσοστό αυτών στον ίδιο ή στη σύζυγο ή σε προστατευόμενο τέκνο και να αποτελεί την κύρια και ιδιοκατοικούμενη κατοικία αυτών.

γ) Ο αιτών, η σύζυγός του και τα προστατευόμενα τέκνα τους να μην έχουν άλλο ακίνητο, πλην αυτού για το οποίο ζητείται η απαλλαγή, ούτε άλλα περιουσιακά στοιχεία.

δ) Η συνολική αξία του ακινήτου να μην υπερβαίνει, κατά το έτος 2012, τα 120.000 ευρώ.

ε) Η τιμή ζώνης του ακινήτου να μην υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

Επιπλέον, ο φορολογούμενος θα πρέπει να αποδείξει ότι αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική δυσκολία, προσκομίζοντας στην αρμόδια ΔΟΥ τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την περιουσιακή του κατάσταση και το επίπεδο των διαθέσιμων πόρων του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου