Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014

ΥΓΕΙΝΗ -ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΟ ΝΙΜΙΤΣ

Ε Ν Ω Σ Η
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 5 Τ.Κ.10677 – ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 210-3802241 – 3820271

Αθήνα 10 Οκτωβρίου 2014

Αριθμ.Πρωτ:...............
ΠΡΟΣ: Γ.Ε.Σ\Δ.ΥΓ\4
ΚΟΙΝ. ΓΕΑ/ΕΓΥ-ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ-ΓΕΑ/ΔΥΓ
ΝΙΜΙΤΣ - ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ-ΕΑΑΑ

ΘΕΜΑ: Υγιεινή-Νοσηλεία.
ΣΧΕΤ: Η από 30 Μαϊου 2014 ημερίδα στο Πολεμικό Μουσείο
1. Σας γνωρίζουμε, ότι οι εν αποστρατεία συνάδελφοι των κλάδων των Ε.Δ. αλλά και των Σ.Α. που διαμένουν στην επαρχία, και είναι δικαιούχοι του ΝΙΜΙΤΣ , δεν τυγχάνουν των αυτών υπηρεσιών Υγείας που έχουν οι διαμένοντες στο λεκανοπέδιο Αττικής, παρά το γεγονός ότι συνεισφέρουν και αυτοί, μέσω των συντάξεών τους υπέρ νοσοκομειακής περιθάλψεως για το ΝΙΜΙΤΣ. Αποτέλεσμα αυτού είναι να υπάρχουν πολλά παράπονα, τα οποία συζητήθηκαν και στην πρόσφατη ημερίδα η οποία διοργανώθηκε από τις τρείς Ενώσεις.
2. Κατόπιν αυτού και προκειμένου να ενεργήσουμε περαιτέρω, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε:
α. Στο 424 Γ.Σ.Ν.Ε. μετά την μεταστάθμευσή του, λειτουργεί πτέρυγα Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. όπως υπήρχε στο παλαιό νοσοκομείο;
β. Πώς μπορούν να μετεξελιχθούν σε πτέρυγες Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. τα Γ.Σ.Ν. Αλεξανδρούπολις, Ξάνθης, Λάρισας, στα οποία λειτουργούν Γραφεία Περίθαλψης Τρίτων. (ΓΡΑ.ΠΕ.Τ.) και
γ. Πως καλύπτονται οι ανάγκες, των εν αποστρατεία Αξκών και των μελών των οικογενειών τους καθώς και των μελών των οικογενειών των εκλιπόντων συναδέλφων μας, από πλευράς πρωτοβάθμιας περίθαλψης. (συνταγογράφηση, οδοντιατρική περίθαλψη , φάρμακα κ.λ.π.)

ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΩΝ ΑΦΩΝ Α-7


Όσοι επιθυμούν να παρευρεθούν στην τελετή απόσυρσης των Αφων Α-7 θα προγραμματιστεί Αφος C-130 από Ελευσίνα για Άραξο και επιστροφή μετά το πέρας της τελετής, με ώρα απογείωσης 08.15 π.μ. Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 210-6591003-1004 ΓΕΑ/ΕΓΑ.
Θα τηρηθεί αυστηρώς η σειρά αρχαιότητος.
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΔ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
                                             ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ   Ν. Π. Δ. Δ.

Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού

Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα
Τηλ.: 210 33 10 430 –210 33 10 431 – FAX: 210 33 10 429

Αριθ.πρωτ. 215 Α Ημερ.: 13-10-2014


ΠΡΟΣ : Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Χαρδούβελη
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Χ. Σταικούρα
ΚΟΙΝ : Πρόεδρο της Βουλής κ. Ε.Μειμαράκη
ΥΕΘΑ κ. Δ. Αβραμόπουλο
ΑΝΥΕΘΑ κα Φ. Γεννηματά
ΥΦΕΘΑ κ. Ι. Λαμπρόπουλο
Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Μ. Κωσταράκο
Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγο Χ. Μανωλά
Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχο Ε. Αποστολάκη Π.Ν.
Α/ΓΕΑ Αντιπτέραρχο (Ι) Ε.Τουρνά Π.Α.
ΘΕΜΑ : Αποφάσεις ΣτΕ
ΣΧΕΤ : α.-΄Εγγραφο ΕΑΑΣ Φ 800/13/1743 Σχ. 276 από 24-06-2014
β.-΄Εγγραφο ΕΑΑΑ Αριθ.Πρωτ. 714 από 24-06-2014
γ.-΄Εγγραφο ΕΑΑΝ Αριθ.Πρωτ. 139 από 24-06-2014
δ.-΄Εγγραφο Συντονιστικού Αριθ.Πρωτ. 172 από 12-08-2014

1.-Μετά το σχετικό (δ) επί του οποίου ουδεμίαν απάντηση λάβαμε, επανερχόμεθα και ζητάμε να μας ενημερώσετε όπως έχετε καθήκον και υποχρέωση επί των ακολούθων , που έχουν σχέση με το καταρτισθέν σχέδιο του προϋπολογισμού του 2015 και με την πολιτική της Κυβέρνησης :
α.-Εάν και πότε θα ολοκληρωθεί η επαναφορά των μισθών και των συντάξεων στο ύψος της 31-07-2012 , σύμφωνα με τις Αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ και της τριμελούς Επιτροπής του ΣτΕ που είναι υπεύθυνη για την συμμόρφωση με τις Αποφάσεις του ΣτΕ.και πως δεσμεύεται η Κυβέρνηση οτι θα το πράξει.
β.-Εάν και πότε θα υλοποιηθεί πλήρως το νέο μισθολόγιο των Στελεχών των Ε.Δ. και των Σ.Α. ( και όχι των «ενστόλων» όπως απαξιωτικά και προσβλητικά συνεχίζουν Κυβερνητικά στελέχη να τους αποκαλούν ) , που πρόσφατα σας εστάλη με την υπογραφή των τριών συναρμοδίων Υπουργών της Κυβέρνησης.
γ.-Πως κατανέμονται τα ποσά που έχουν εγγραφεί στο σχέδιο του προϋπολογισμού 2015 και πως θα γίνει αυτό τεχνικά , ειδικά για τους Αποστράτους. Επίσης πότε θα δοθούν τα ποσά αυτά.
2.-Οι τρεις θεσμικές Ενώσεις που εκπροσωπούν το σύνολο των Αποστράτων Αξιωματικών των Ε.Δ. και των Σ.Α. (120.000 Μέλη ) απαιτούν την νομοθετική ρύθμιση για την εφαρμογή των Αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ και ειδικά της υπ.αριθ. 2192/2014 στο ακέραιο , κατά το πρότυπο των Δικαστικών Λειτουργών . Επίσης ως θεσμικοί κοινωνικοί εταίροι σας ζητάμε , όπως και από τον κ. Πρόεδρο της Βουλής , να παρουσιάσουμε τις απόψεις μας στην επιτροπή της Βουλής , που θα επεξεργασθεί το σχέδιο του προϋπολογισμού του 2015.
3.-Οι Απόστρατοι ευρίσκονται σε απόγνωση , γιατί πέραν των περικοπών που υπέστησαν λόγω προσαρμογής των συντάξεων στους μισθούς των εν ενεργεία κατ΄ επιταγή του Ν.4093/12 και τις οποίες απαιτούμε να αποκατασταθούν πλήρως , υφίστανται και δεύτερη περικοπή κατά 15%-20% επί του συνόλου των αποδοχών τους , όπως και οι υπόλοιποι συνταξιούχοι που δεν ανήκουν στα ειδικά μισθολόγια , δηλαδή έχουν υποστεί διπλή άδικη και υπερβολική περικοπή των συντάξεών τους έναντι όλων των συνταξιούχων του Δημοσίου , που τους καθιστά τους χαμηλότερα αμοιβόμενους σε όλο το Δημόσιο. Επιπλέον καλούνται να πληρώσουν υπερβολικούς φόρους που εκ των πραγμάτων αδυνατούν πλέον να πράξουν.
4.-Επισημαίνεται οτι οι Απόστρατοι ουδέποτε ζήτησαν αύξηση εις βάρος των υπολοίπων Ελλήνων , όπως κατά κόρον διαδίδεται και διεκδικούν μόνο την επιστροφή των χρημάτων τα οποία παράνομα , σύμφωνα με τις Αποφάσεις του ΣτΕ , άδικα και στοχευμένα τους περιεκόπησαν. Οι τρεις Ενώσεις σας καλούν όπως την οποιαδήποτε αύξηση προτίθεσθε να δώσετε , να την δώσετε στους άνεργους και στις ευπαθείς ομάδες που έχουν μεγάλη ανάγκη.
5.-Σας καλούμε να μας απαντήσετε είτε με επιστολή σας είτε με συνάντηση.


Υποστράτηγος Σ.Ξ.ε.α. Ε.Δανιάς Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Αντιστράτηγος Σ.Ξ. ε.α. Κ.Σκαρμαλιωράκης Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α. Σ.Περβαινάς Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του Συντονιστικού
Αντιπλοίαρχος (Ε)Π.Ν.ε.α. Γ.Γεωργακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. ε.α. Κ.Ιατρίδης Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος (Ρ) Π.Α.ε.α.Ι.Κρανιάς Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού
Αντιναύαρχος Π.Ν.ε.α. Σ.Περβαινάς –Πρόεδρος της ΕΑΑΝ

ΓΛΚ : ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ

                                      
    ΑΘΗΝΑ  
Η Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. (Κάνιγγος 29) για εξειδικευμένα θέματα θα δέχεται το κοινό μετά από την 1η Νοεμβρίου 2014 μόνο κάθε Παρασκευή από 11:00 μέχρι 15:00.
Ως εκ τούτου από την ανωτέρω ημερομηνία και εφεξής η Υπηρεσία Συντάξεων δεν θα δέχεται το κοινό για εξειδικευμένα θέματα Δευτέρα και ΠέμπτηΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
από 1.11.2014
κάθε ΤΡΙΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ
από 09.00 έως 14.00
γραφείο 26 στο ισόγειο
του Διοικητηρίου
 ( Μέχρι τέλος Οκτωβρίου οι μέρες και οι ώρες υποδοχής του κοινού είναι
ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ 9.00 - 14.00
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ    για θέματα κύριας σύνταξης  )
Επικοινωνία με Υπηρεσία Συντάξεων Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στην Αθήνα
 
1 ον.  Από την Δευτέρα 14 Απριλίου 2014, ξεκίνησε, πιλοτικά, η λειτουργία νέου τηλεφωνικού κέντρου που φιλοδοξεί να καλύψει στο μέτρο του εφικτού, λόγω της πολυπλοκότητας και ιδιαιτερότητας των ζητημάτων, το μεγαλύτερο εύρος των ερωτημάτων των συνταξιούχων και υπό συνταξιοδότηση υπαλλήλων του Δημοσίου.  Το νέο τηλεφωνικό κέντρο λειτουργεί υπό τον αριθμό 210-3329900, σε πενθήμερη βάση και εργάσιμες ώρες (07:30 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ.).  Ο πολίτης για την εξυπηρέτησή του, θα πρέπει να έχει διαθέσιμο, το σχετικό αριθμό μητρώου και το ΑΦΜ του.
2 ον.  Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω διαδικτύου, η επικοινωνία μπορεί να γίνει στο e-mail της Υπηρεσίας Συντάξεων syntaxeis@glk.gr.  Το σύστημα λειτουργεί από 15 Μαρτίου 2014, έχουν ήδη καταχωρηθεί 752 e-mails και έχουν απαντηθεί τα περισσότερα.  Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξυπηρέτηση του πολίτη είναι η αναφορά του ονοματεπώνυμου, της διεύθυνσης κατοικίας, ενός τηλεφώνου επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό), καθώς και του αριθμού μητρώου της σύνταξης.
3 ον. Ταυτόχρονα, διατηρείται η απευθείας επικοινωνία με την Υπηρεσία Συντάξεων              ( Κάνιγγος 29 Αθήνα )
Τροποποίηση ωραρίου υποδοχής του κοινού στην Υπηρεσία Συντάξεων  
αριθμ. 2/68506/0004/29.9.2014 ( ΦΕΚ-2671 Β/8-10-14 )
(α) καθημερινά από 8.00 έως 14.30, για θέματα εξυπηρέτησης πολιτών και πληροφόρησης σχετικά με την πορεία της υπόθεσης τους, στο ισόγειο της Υπηρεσίας Συντάξεων,
(β) κάθε Παρασκευή από 11:00 έως 15:00, για λήψη πληροφόρησης επί εξειδικευμένων συνταξιοδοτικών θεμάτων, στον 1° όροφο της Υπηρεσίας Συντάξεων.
4 ον.  Παράλληλα, έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την ανεύρεση νέου, σύγχρονου, ευρύχωρου, ειδικά διαμορφωμένου χώρου για την εξυπηρέτηση των πολιτών. »
 
ΕΠΙΣΗΣ σας ενημερώνουμε ότι :

Α) 1. Από 01/10/2014, στα πλαίσια της απλούστευσης των διαδικασιών μεταβολής ατομικών στοιχείων των συνταξιούχων του Δημοσίου, παρέχεται η δυνατότητα στους συνταξιούχους που είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του TaxisNet, να προβούν στη μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας τους συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία του εντύπου Μ1 «Απόδοσης Α.Φ.Μ./Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων» που έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.gsis.gr (Επιλέξτε «Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ» και στη συνέχεια «ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ). ΄Οσοι συνταξιούχοι δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του TaxisNet και επιθυμούν να μεταβάλουν τη διεύθυνση κατοικίας τους με ηλεκτρονική διαδικασία, θα πρέπει προηγουμένως να εγγραφούν στις ηλεκτρονικής υπηρεσίες του TaxisNet σύμφωνα με όσα ορίζονται με την ΠΟΛ1178/7-12-2012  ( ΦΕΚ 1916/Β/9-12-2010 ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Σε περίπτωση αλλαγής αριθμού δελτίου ταυτότητας ή καταχώρησης τηλεφώνου επικοινωνίας, η μεταβολή αυτή θα γίνεται αποκλειστικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. χωρίς να απαιτείται και αντίστοιχη αίτηση στην Υπηρεσία Συντάξεων. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής του εντύπου Μ1 στο TaxisNet και ενημέρωσης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ως ανωτέρω, θα ενημερώνεται ηλεκτρονικά συνταξιοδοτικός φάκελος των συνταξιούχων.
2. Από 01/10/2014 η Υπηρεσία Συντάξεων δεν θα δέχεται αιτήσεις (στο ισόγειο της Υπηρεσίας, με ταχυδρομική αποστολή, με fax ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο) για τις παραπάνω αιτίες. Επίσης από την ίδια ημερομηνία (01/10/2014) δεν θα δέχεται αιτήσεις για αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού κατάθεσης της σύνταξης, δεδομένου ότι η αλλαγή αυτή γίνεται από 01/04/2014 ΜΟΝΟ μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος  με τη χρήση του αριθμού
ΔΙΑΣ, όπως έχετε ήδη ενημερωθεί.
3. Πλέον έχετε τη δυνατότητα παρακολούθησης των οφειλών σας (π.χ. για αναγνώριση προϋπηρεσίας, κατασχέσεις, διατροφές κ.λ.π.), για τις οποίες γίνεται ή γινόταν παρακράτηση από τη σύνταξή σας. Η πληροφορία αυτή είναι διαθέσιμη στην κεντρική σελίδα της προσωποποιημένης πληροφόρησης συνταξιούχου.
 Ο Γενικός Διευθυντής
 Σπυρ. Ντάνος
 
 
 
Β) ΘΕΜΑ : Δόσεις δανείου του Τ.Π.& Δ. που κρατούνται από συντάξεις του Δημοσίου
Σας ενημερώνουμε ότι, στα πλαίσια της απλούστευσης των διαδικασιών, από τη σύνταξη μηνός Οκτωβρίου 2014 (που θα καταβληθεί στους συνταξιούχους του Δημοσίου στις 29/09/2014),  οι  μεταβολές  (εξοφλήσεις, αναπροσαρμογές, νέες καταχωρήσεις) που αφορούν δόσεις δανείων που λαμβάνουν συνταξιούχοι του Δημοσίου από το Τ.Π.& Δ. και κρατούνται από τη σύνταξή τους, θα γίνονται αυτόματα με αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου από το Τ.Π.& Δ. απ΄ ευθείας προς τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, χωρίς τη μεσολάβηση της Υπηρεσίας Συντάξεων.

Κατόπιν τούτου για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει ως προς το ποσό της δόσης που κρατείται από τη σύνταξή σας, θα πρέπει να απευθύνεστε στο  Τ.Π.& Δ. , το οποίο πλέον έχει την αποκλειστική ευθύνη, στα τηλέφωνα  213-211.65.55,  213-21.16.266,    213-21.16.276 και  213-21.16.249  και ΟΧΙ στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ.
                   
Ο  Γενικός  Διευθυντής
Σπυρ. Ντάνος

Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Ο Σύνδεσμος Στρατιωτικών & Σωμάτων Ασφαλείας 
                    Δήμου Θερμαϊκού 
             <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ>>
                                          
Διοργανώνει εκδρομή την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2014
στις Πρέσπες
Πρόγραμμα:
Άγρας (Καφέ και κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του Μακεδονικού αγώνα)
Πρέσπες - Ψαράδες (φαγητό) 
 Φλώρινα ή Έδεσσα (καφέ) 
Εκτιμώμενο κόστος : όχι περισσότερο από 10,00 €
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 3/11/2014   Γιαννακίδης Σίμος Τήλ. 6983527898
                          

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣτΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΛΕΙΤΑΙΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ

                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                      
                    

Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου και ώρα 10:30 η   Δικηγόρος Αναστασία Καρανίσα  ,Νομικός σύμβουλος των τριών θεσμικών ενώσεων(ΕΑΑΑ-ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ) θα παραβρεθεί στην Ένωση -Παράρτημα Θεσσαλονίκης (Τσιμισκή και Γ Θεοχάρη) για ενημέρωση των αποστράτων συναδέλφων σε θέματα αποφάσεων του ΣτΕ  απαιτήσεις αναδρομικών και για τις τελευταίες εξαγγελίες του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά για την επιστροφή των (αναδρομικών ) .
Θα ακολουθήσει συζήτηση