Δευτέρα 17 Αυγούστου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΉΜΑΤΟΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για εκτακτο 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
Στα πλαίσια της ενημέρωσης των συναδέλφων μελών του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης  θα πραγματοποιηθούν  τοπικές ενημερώσεις απο το Παράρτημά μας .

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

      1Θ ΕΡΕΤΡΟ ΠΑ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ  24/8/2015 ημέρα Δευτέρα και  ώρα 19:00
  1. ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ(ΒΑΛΤΑ)  25/8/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στην Πλατεια Ελευθερίας (στο καφέ διπλα στο πηγάδι)
Κατα τον μήνα Σεπτέμβριο θα ακολουθήσουν με νεώτερη ανακοίνωση  στην Ανατολική Θεσσαλονίκη , Λέσχη Παραρτήματος  και Καλαμαριά
Παρακαλούνται για την παρουσία των μελων του Παραρτήματος 
 Επικοινωνία : Λασπίδης Κωνσταντίνος τηλ 6983516826
                          Διαμαντίδης Βασίλειος  τηλ 6983502502
                          

Τρίτη 4 Αυγούστου 2015

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΑΑΑ-ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Όσοι συνάδελφοι  επιθυμούν να συμμετέχουν στην εφορευτική επιτροπή της ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Θεσσαλονίκης για την εκλογές του νέου ΔΣ ΕΑΑΑ (Αθηνών)  που θα γίνουν στις 15 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Κυριακή 
παρακαλούνται να το δηλώσουν  υποβάλλοντας Υπεύθυνη Δήλωση στο Παράρτημα Θεσσαλονίκης μέχρι τις 28/8/2015


Εκ  της ΕΑΑΑ/Παρ. Θεσσαλονίκης