Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013

Δεν στοιχειοθετείται αναδρομική επιστροφή εφάπαξ.... apofoitoi

apofoitoi


Συνάδελφοι που αποστρατεύθηκαν μετά την 1-8-2012(αναδρομική ημερομηνία εφαρμογής των μειώσεων του ν.4093/2012) έλαβαν το παρακάτω ενημερωτικό σημείωμα, αναφορικά με ...μελλοντικές προθέσεις των οικειων ταμείων , επιστροφής μέρους του εφάπαξ, απο τη διαφορά των μισθολογικών στοιχείων που συνυπολογίζονται στο εφάπαξ:

Το θέμα είναι σοβαρό και εαν μη τι άλλο, οφείλουν τα Μετοχικά Ταμεία να ζητησουν έκδοση γνωμοδοτήσεως απο το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, καθόσον :
-Ο Ν.4093/2012 και οι επιπτώσεις των μειώσεων των αποδοχών του στρατιωτικου προσωπικού, που αναφέρονται σε αυτόν, υλοποιηθηκαν για καθαρούς λόγους δημοσιονομικής πολιτικής και κάλυψης του ελλείμματος του Δημοσίου και μόνο αυτού & δεν θα πρέπει να επηρεάζει στον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος(εξ αντανακλάσεως)
-Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ..."Το υπό των Ταμείων Αλληλοβοηθείας Στρατού,Ναυτικού και Αεροπορίας  χορηγούμενο εφάπαξ βοήθημα εις τους εξερχόμενους του στρατεύματος μετόχους τούτων, συνίσταται εκ του αθροίσματος βασικού μισθού, επιδόματος πολυετούς υπηρεσίας, επιδόματος εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών, επιδόματος ειδικής απασχόλησης και ποσού 176€ για Αξκούς μέχρι το βαθμό του Σ/χη ή του επιδόματος θέσης υψηλής ευθύνης, για Αξκούς με το βαθμό του Ταξχου και άνω, δι ων εμισθοδοτήθη ο δικαιούχος κατά την ημέρα εξόδου του, πολλαπλασιαζομένου  επί τον αριθμόν των ετών συμμετοχής τούτου εις το Ταμείον....."  
Η ορθή ερμηνεία της προαναφερθεισας διατάξεως οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο υπολογισμός του εφάπαξ βοηθήματος πρέπει, να γίνει σύμφωνα με τις αποδοχές με τις οποίες μισθοδοτήθηκε  ο δικαιούχος κατά την ημέρα της εξόδου του από το Μ,Τ,
-Το εφάπαξ αν και ορίζεται ρητώς ότι. υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που λάμβανε την ημέρα εξοδου από το Μ.Τ.,  δεν θα πρέπει να αφήνει το περιθώριο σε κανένα, να δύναται να νομοθετεί  με αναδρομική ισχύ, νόμους που θα μειώνουν εσκεμμένα νισθους και επιδόματα και θα αποδίδουν χαμηλότερο του προβλεπομένου εφάπαξ, σε διαστήματα ισχύος του νόμου, πολύ μικρά..
-Δημιουργείται με αυτή την «πολιτική», «δεδικασμένο», με αποτέλεσμα τυχόν κατάργησης στο μέλλον του συνόλου των επιδομάτων, να απολέσουν τα στελέχη, μεγάλα ποσά από το βοήθημα του εφάπαξ.

Γ.Αντωνιάδης
Πρόεδρος Συνδ. Αποφοίτων  ΣΣΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου