Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013


Το ΓΛΚ μάλλον έχασε τη ...μπάλλα, {Ενημέρωση επί Αιτήσεων - Ενστάσεων - Εφέσεων για περικοπές στις συντάξεις των αποστράτων}

  Η μέχρι σήμερα ενημέρωση επί των παραπάνω θεμάτων, έχει όπως παρακάτω: 

     1.   Παλαιά υπόθεση δικαστικών διεκδικήσεων κυρίως λόγω ηλικιακών κριτηρίων και αποστρατείας με αίτηση. Νόμοι 3986/2011 (ΦΕΚ-152-Α') και 4002/2011 (ΦΕΚ-180-Α') για τους κάτω των 60 ετών και νόμοι 4024/11 (ΦΕΚ-226-Α)...
και 4051/12 (ΦΕΚ-40-Α) για τους κάτω των 55 ετών.  Θα θυμάστε ότι υποβάλαμε αίτηση στο ΓΛΚ και στη συνέχεια ένσταση (Β' εξάμηνο 2012). Δυστυχώς μέχρι σήμερα το ΓΛΚ δεν προώθησε την ένσταση στο Α' κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως όφειλε.και 4051/12 (ΦΕΚ-40-Α) για τους κάτω των 55 ετών. Θα θυμάστε ότι υποβάλαμε αίτηση στο ΓΛΚ και στη συνέχεια ένσταση (Β' εξάμηνο 2012). Δυστυχώς μέχρι σήμερα το ΓΛΚ δεν προώθησε την ένσταση στο Α' κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως όφειλε.

     2.   Νέα υπόθεση  δικαστικής οδού για τις διπλές μειώσεις του νόμου 4093/12 (ΦΕΚ-222-Α).  blog. Θα θυμάστε ότι οι περισσότεροι από εμάς υποβάλαμε: α. αίτηση στο ΓΛΚ για την άρση της μείωσης της σύνταξης για το ποσό που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ, σε ποσοστά από 5% έως 20% από τότε που επιβλήθηκε, ήτοι από 1 Ιαν 2013. Δυστυχώς μέχρι σήμερα το ΓΛΚ δεν έχει καν πρωτοκολλήσει τις αιτήσεις με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να πάμε στην επόμενη φάση που είναι η ένσταση αφού απαιτείται τρίμηνο (σιωπηρή άρνηση) από την πρωτοκόλληση. β. ένσταση (Β' τρίμηνο 2013) για επιστροφή αναδρομικών κρατήσεων λόγω αναπροσαρμογής της σύνταξης. Όλοι μας έχουμε λάβει ειδοποίηση ότι προωθήθηκε στο Α' κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
(1) Η επίσημη δικαιολογία του ΓΛΚ είναι ότι δεν έχει κόσμο.
(2) Αν συμβαίνει μόνον αυτό πως γίνεται να προωθεί τις ενστάσεις στο Α' κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Β' τριμήνου 2013 και όχι του Β' εξαμήνου του 2012;
(3) Πόσους υπαλλήλους χρειάζεται για μια απλή πρωτοκόλληση εγγράφων, όπως είναι οι αιτήσεις της υποπαράγραφου 2α;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου