Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ 
Σε συνέχεια της συνάντησης με τον ΥΕΘΑ κ. Αβραμόπουλο στη Λάρισα στις 11 Σεπ 2013, υποβλήθηκε,  όπως ζητήθηκε,υπόμνημα (συνημμένα) στον Α/ΓΕΕΘΑ κ. Μ. Κωσταράκο, που αφορά στις περικοπές της σύνταξης για τους συναδέλφους που αποστρατεύθηκαν με αίτηση τους και είναι κάτω των 60 ή 55 ετών.  
Συνημμένο «1»


Τροποποιήσεις Άρθρων – Νόμων

Παρατίθενται παρακάτω οι τροποποιήσεις που προτείνεται να γίνουν στους προαναφερόμενους νόμους:

1.         Για την Έκτακτη Εισφορά Αλληλεγγύης εισφορά 6 έως 10% από το πρώτο ευρώ [Ν.3986/2011 & Ν.4002/2011] για όσους είναι κάτω των 60 ετών. Η υποπαράγραφος 11.γ) του άρθρου 44 (ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις) του Ν.3986/1-7-2011 και η υποπαράγραφος 14.α του άρθρου 2 (Λοιπές συνταξιοδοτικές διατάξεις) του Ν.4002/2011, τροποποιούνται ως εξής: «11.γ) Εξαιρούνται της ανωτέρω εισφοράς όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής σχέσης ή αποστρατεύθηκαν με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, ή αποστρατεύθηκαν με αίτησή τους και οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το Εξωιδρυματικό Επίδομα ή το Επίδομα Απολύτου Αναπηρίας του άρθρου 42 του ν.1140/1981 (Α΄ 68), όπως ισχύει, ή το επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του π.δ.169/2007 (Α΄ 210), ή πρόκειται για θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βιαίων συμβάντων, καθώς και ορφανικές οικογένειες αυτών.»

2.         Για τη μείωση σύνταξης 40% για το ποσό πάνω από 1.000 ευρώ [Ν.4024/2011 για όσους είναι κάτω των 55 ετών. Η υποπαράγραφος 10.γ. του άρθρου 10 του Ν. 4024/27-10-2011, τροποποιείται ως εξής «…Ειδικά από τη μείωση του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α', εξαιρούνται και οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι που αποστρατεύτηκαν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία, καθώς και όσοι εξ αυτών συνταξιοδοτήθηκαν με τη συμπλήρωση τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ετών συντάξιμης υπηρεσίας, αποστρατεύθηκαν με αίτησή τους.»
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου