Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2013

Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

  
(Ενδιαφέρει κυρίως ανασφάλιστα τέκνα συναδέλφων και φίλων )
Στις 3/9/2013 μπήκε σε ισχύ το εισιτήριο ελεύθερης πρόσβασης στην πρωτοβάθμια περίθαλψη για 200.000 ανασφάλιστους. Με το «Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης» το υπουργείο Υγείας μεριμνά ώστε οι πολίτες που απώλεσαν την ασφαλιστική τους ικανότητα να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας, καθώς και προγεννητικό έλεγχο.
Το ατομικό εισόδημα τους, προκειμένου για άτομα που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση να μην υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ. Στην περίπτωση έγγαμων που υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση, το άθροισμα των ατομικών εισοδημάτων των δυο συζύγων να μην υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ. Για τη λειτουργία του συστήματος θα ληφθούν υπ' όψιν τα στοιχεία του οικονομικού έτους 2012
Το Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης γενικής κατηγορίας καλύπτει  τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Παροχή υπηρεσιών ιατρικής εξέτασης με επισκέψεις σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ιατρό ή μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ΕΣΥ (Κέντρα Υγείας ή Νοσοκομεία).
  • Δυνατότητα παραπομπής με αξιολόγηση από τον ιατρό για πραγματοποίηση συνόλου διαγνωστικών εξετάσεων, σύμφωνα με το φύλο και την ηλικιακή ομάδα στην οποία υπάγεται ο ωφελούμενος.
  • Πραγματοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων, από συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικά κέντρα, Ιατρεία ΕΟΠΥΥ ή μονάδες υγείας του ΕΣΥ.
Το Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης Ελέγχου-Παρακολούθησης Κύησης καλύπτει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
  • Παροχή υπηρεσιών ιατρικής εξέτασης με επισκέψεις σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ιατρό ή μονάδες υγείας του ΕΣΥ (Κέντρα Υγείας ή Νοσοκομεία).
  • Δυνατότητα παραπομπής με αξιολόγηση από τον ιατρό για πραγματοποίηση βασικού πακέτου εξετάσεων ελέγχου κύησης, σύμφωνα με το τρίμηνο κύησης που διανύει η έγκυος, και καθ'όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
  • Πραγματοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων, από συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικά κέντρα, Ιατρεία ΕΟΠΥΥ ή μονάδες υγείας του ΕΣΥ.
  • Αξιολόγηση /διάγνωση, οδηγίες ιατρού, και ότι περιλαμβάνεται ως παροχή υπηρεσίας προς την ωφελούμενη σύμφωνα με την επιστήμη και την ιατρική ένδειξη κατά την επίσκεψη για έλεγχο-παρακολούθηση κύησης.
Πληροφορίες και αιτήσεις υποβάλλονται στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης www.healthvoucher.gr και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Για να συμπληρωθεί η αίτηση ηλεκτρονικά θα πρέπει να έχετε τον ΑΜΚΑ, τον ΑΦΜ , τον αριθμό της ταυτότητας καθώς και τον αριθμό ειδοποίησης του εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου