Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016

                       Νέα ιστοσελίδα 
της ΕΑΑΑ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η λειτουργία
 της νέας ιστοσελίδας  του Παραρτήματος       
                          http://www.eaaathess.gr/