Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2013

Επίσκεψη ΥΦΕΘΑ στην ΕΑΑΝ

1.- Την 17-09-2013, ο ΥΦΕΘΑ κος Α. Δαβάκης στα πλαίσια της επίσκεψης του στις τρεις Ενώσεις Αποστράτων επισκέφθηκε και την ΕΑΑΝ.2.- Στον ΥΦΕΘΑ δόθηκαν τα συνημμένα έγγραφα και έγινε συζήτηση επι των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Απόστρατοι.
3.- Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο θέμα των Μετοχικών Ταμείων, στα οποία  είναι και καθ ύλην αρμόδιος ο κος Δαβάκης και του ετέθηκαν με έμφαση οι θέσεις της Ε.Α.Α.Ν., οι οποίες φαίνονται στο από 24-05-13 έγγραφό της, το οποίο συνυπογράφουν και οι Φορείς ΝΠΙΔ που ενεργοποιούνται στο ΠΝ, μεταξύ των οποίων και η ΑΝΕΑΕΔ.
4.- Σχετικά με την σύσταση της επιτροπής  για την κατάρτηση των όρων διακύρηξης διαγωνισμού για την διενέργεια οικονομοτεχνικής μελέτης, ο κος ΥΦΕΘΑ εγνώρισε οτι αυτό δεν αποτελεί στάδιο εφαρμογής ειλημμένης απόφασης για την ενοποίηση των Μ.Τ, αλλά απαραίτητη προυπόθεση για την συνέχιση ή μη των διεργασιών ενοποίησης.
Η Ε.Α.Α.Ν. δεν εξέφρασε αντίρρηση σε αυτό, άλλωστε  υπήρξε πρότασή της γιαυτό, η οποία περιέχεται στην από 24-05-13 επιστολή της, ως ανωτέρω. Επί πλέον περιβάλλει με την εμπιστοσύνη της τον πρόεδρο της Επιτροπής Αρχιπλοίαρχο (Ο) Σ.Χριστόπουλο, Γενικό Διευθυντή του Μ.Τ.Ν., ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το θέμα.
5.- Ο κος ΥΦΕΘΑ δεσμεύτηκε οτι δεν θα προχωρήσει οτιδήποτε στο θέμα της ενοποίησης των Μ.Τ. εάν δεν ληφθούν προηγούμενα οι απόψεις των τριών Ενώσεων Αποστράτων.
6.- Η συζήτηση επεκτάθηκε και σε δευτερεύοντα θέματα και γενικά έγινε σε πολύ καλό κλίμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου