Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014

Διευκρινίσεις για τη διαχείριση των τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9)

Διευκρινιστική εγκύκλιο εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών με την οποία παρείχε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9).

Η εγκύκλιος έχει ως εξής:

Οι τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών προσώπων υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου για τα έτη 2011 έως 2013.
Οι τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών προσώπων έτους 2010 καθώς και οι δηλώσεις Ε9 που υποβάλλονται από κληρονόμους αποβιωσάντων υποβάλλονται αποκλειστικά χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ.

1. Διαχείριση εμπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων Ε9
Τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 που έχουν υποβληθεί ή υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέσω διαδικτύου, για διόρθωση φόρου ακίνητης περιουσίας του οικείου έτους, αντιμετωπίζονται ως εμπρόθεσμες αρχικές, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κ.Φ.Δ., και ο φόρος προσδιορίζεται από τη ΔΗΛΕΔ, σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για τις δηλώσεις Ε9 που είχαν παραληφθεί εμπρόθεσμα για την ίδια ως άνω αιτία από τις Δ.Ο.Υ.
Υπενθυμίζεται ότι εμπρόθεσμες είναι οι τροποποιητικές δηλώσεις Ε9, που υποβάλλονται για διόρθωση της αρχικής δήλωσης - εκκαθαριστικού σημειώματος Φ.Α.Π. του οικείου έτους, μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του τέταρτου μήνα από τον επόμενο του μήνα της αρχικής εκκαθάρισης.

2. Διαχείριση εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων Ε9
Για την αποδοχή ή την απόρριψη τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 που υποβάλλονται εκπρόθεσμα μέσω διαδικτύου, για διόρθωση φόρου ακίνητης περιουσίας των ετών 2011 έως 2013, ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία:
α) στις περιπτώσεις που το αποτέλεσμα του διορθωτικού προσδιορισμού φόρου είναι χρεωστικό ή μηδενικό, εκδίδεται ηλεκτρονικά από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων η σχετική πράξη προσδιορισμού του φόρου συνοδευόμενη από την έκθεση ελέγχου.
β) στις περιπτώσεις που το αποτέλεσμα του διορθωτικού προσδιορισμού φόρου είναι πιστωτικό, ο φορολογούμενος ενημερώνεται μέσω της εφαρμογής «ΟΠΣ Περιουσιολόγιο» ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών παραστατικών. Εφόσον ο αρμόδιος προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.:
β1) αποδεχτεί συνολικά τις αιτιάσεις του φορολογουμένου, ενημερώνει άμεσα για την αποδοχή του αιτήματος τη ΔΗΛΕΔ μέσω τηλεομοιοτυπίας, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, ώστε να του δοθεί η δυνατότητα να εκτυπώσει την πράξη διορθωτικού προσδιορισμού, την οποία στη συνέχεια αποστέλλει με συστημένη επιστολή στο φορολογούμενο συνοδευόμενη από τη σχετική έκθεση ελέγχου.
β2) απορρίψει συνολικά ή μερικά τις αιτιάσεις του φορολογουμένου, του αποστέλλει με συστημένη επιστολή την πράξη απόρριψης της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης. Στη συνέχεια ενημερώνει άμεσα για την απόρριψη του αιτήματος τη ΔΗΛΕΔ μέσω τηλεομοιοτυπίας, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, ώστε να του δοθεί η δυνατότητα να επαναφέρει οίκοθεν την περιουσιακή κατάσταση καθώς και τη δήλωση/εκκαθάριση ΦΑΠ του φορολογουμένου στην προγενέστερη μορφή αυτής (όπως είχε διαμορφωθεί πριν την υποβολή της απορριφθείσας ολικά ή μερικά εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης).

Σεισμική Μόνωση – Το μυστικό των αρχαίων κτισμάτων
Τα τελευταία χρόνια είναι χρόνια κατακλυσμιαίων καταστροφών. Κύρια πηγή τους… ο Εγκέλαδος. Χώρες όπως η Αϊτή, είδαν πόλεις τους να ισοπεδώνονται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Χιλιάδες οι ανθρώπινες απώλειες, ανυπολόγιστο το ύψος των καταστροφών. Μεγάλα πλήγματα δέχθηκαν επίσης η Χιλή, η Ιαπωνία, η Ινδονησία, η Κίνα, και το Μεξικό.
Η δομική τεχνολογία -ως επιστήμη- ανέκαθεν αναζητούσε την απάντηση στο θέμα της τέλειας σεισμικής μόνωσης και ασφάλειας των κτιρίων. Πολλές έρευνες διενεργήθηκαν κι ακόμη περισσότερα χρήματα δαπανήθηκαν, προκειμένου χώρες με βαρύ ιστορικό σεισμικών καταστροφών, να βρουν εκείνη τη φόρμουλα που θα επιτρέψει στους πολίτες, ακόμη και της πλέον σεισμογενούς περιοχής, να κοιμούνται ήσυχα και χωρίς το βασανιστικό φόβο μιας πιθανής επιδρομής του Εγκέλαδου.
Μήπως όμως τα πιο πολύτιμα πράγματα, είναι τελικά και τα πιο απλά; Μήπως η απάντηση στην πολύχρονη και πολυδάπανη αυτή αναζήτηση, βρίσκεται πιο κοντά απ’ όσο νομίζαμε; Παίρνοντας σαν παράδειγμα την κοντινή Ελλάδα, θα δούμε ότι, αν και δεν ανήκει στην κόκκινη ζώνη σεισμογενών περιοχών (π.χ. Ιαπωνία), δεν είναι λίγα τα πλήγματα που δέχθηκε από σεισμούς που χτύπησαν κατά καιρούς διάφορες περιοχές της (π.χ. Πάτρα, Καλαμάτα, Αττική, Ζάκυνθο κλπ.).
Το παράδοξο, όμως, εντοπίζεται στο γεγονός ότι, ενώ στην Ελλάδα από ισχυρούς σεισμούς έχουν πέσει εργοστάσια, έχουν καταρρεύσει πολυώροφα κτίρια, μονοκατοικίες έχουν γίνει ερείπια, ένα από τα αρχαιότερα και σπουδαιότερα κτίσματα του κόσμου, ο Παρθενώνας, εξακολουθεί να παραμένει όρθιος και άθικτος!
Μήπως τελικά, αντί να ψάχνουμε την απάντηση ανάμεσα στα τεχνολογικά επιτεύγματα του 21ου αιώνα, θα πρέπει να μελετήσουμε περισσότερο τη δομική τεχνολογία των αρχαίων ημών προγόνων; Κάποιοι που εδώ και χρόνια έχουν συνειδητοποιήσει τη σημαντικότητα τέτοιων οικοδομημάτων, δεν παραλείπουν στις έρευνές τους, να «κλέβουν» λίγη από τη γνώση αρχαίων πολιτισμών (Ελλήνων, Περσών, Βαβυλωνίων, Αιγυπτίων) και να την υιοθετούν στο σήμερα.
Ο αγέρωχος Παρθενώνας
Ο Παρθενώνας χτίστηκε στα μέσα του 5ου αι. π.Χ. προς τιμή της προστάτιδος της πόλης, θεάς Αθηνάς, και αποτέλεσε το επιστέγασμα της συνεργασίας σημαντικών αρχιτεκτόνων και γλυπτών εκείνης της εποχής.
Στην προσπάθειά μας να μελετήσουμε το μυστικό της δομικής τεχνολογίας του, συνομιλήσαμε με την Πολιτικό Μηχανικό, Νίκη Τιμοθέου, η οποία και μας πληροφόρησε ότι μελέτες της όλης αρχιτεκτονικής και δομικής του φόρμας, κατέδειξαν πως οι αρχαίοι είχαν από τότε ανακαλύψει, αυτό που σήμερα ονομάζουμε σεισμική μόνωση.
Ο ναός αυτός, σύμφωνα με την κ. Τιμοθέου, κοντράρει επιτυχώς τη θεωρία της σύγχρονης πολιτικής μηχανικής, διότι χωρίς να έχει καν θεμέλια, είναι τριπλά μονωμένος σεισμικά! Αυτή η τριπλή μόνωση, όπως μας εξήγησε, εντοπίζεται σε διαφορετικά σημεία του οικοδομήματος.
Το πρώτο σημείο βρίσκεται στις στρώσεις τεράστιων οριζόντιων και εξαιρετικά λείων μαρμάρων πάνω στις οποίες πατάει ο Παρθενώνας.
Το δεύτερο παρατηρείται στους μεταλλικούς ελαστικούς συνδέσμους οι οποίοι συνδέουν τις πλάκες κάθε στρώματος, και που στο κέντρο τους εντοπίζονται μικροί σιδηροπάσσαλοι γύρω από τους οποίους έχει χυθεί μολύβι (το μολύβι έχει την ιδιότητα να προστατεύει το σίδηρο από τη σκουριά και να εξασθενεί με την ελαστικότητά του, το όποιο κύμα, αφού μέρος της κινητικής του αυτής ενέργειας μετατρέπεται σε θερμική).
Και το τρίτο εντοπίζεται στις κολώνες του κτίσματος, οι οποίες δεν τοποθετήθηκαν μονοκόμματες, αφού οι αρχαίοι Έλληνας ήξεραν πως για να αντέξουν στους κραδασμούς της γης, θα έπρεπε να τοποθετηθούν σε φέτες μαρμάρου, τέλεια εφαρμοσμένες η μία πάνω στην άλλη.
Το αποτέλεσμα αυτής της τριπλής μονωτικής φόρμουλας, όπως σημείωσε η κ. Τιμοθέου, ήταν τα επιφανειακά σεισμικά κύματα να κινούν το ένα στρώμα των μαρμάρινων πλακών, επάνω στο άλλο, την ίδια ώρα που οι σύνδεσμοι εκτόνωναν την κινητική ενέργεια που ανέπτυσσε ο Εγκέλαδος. Οι κολώνες -τέλος- με τον τρόπο που ήταν τοποθετημένες, επέτρεπαν στο όλο οικοδόμημα να ταλαντώνεται, αλλά να μην καταρρέει!
Η σύγχρονη σεισμική μόνωση
Μέσα λοιπόν απ’ αυτά τα μάρμαρα, οι παππούδες μας, φωνάζουν πως αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι βαθιά θεμέλια, πολύ μπετόν και σίδερα, αλλά το αντίθετο! Όταν ένα ιστιοφόρο βρεθεί σε κόντρα άνεμο, δεν μπαίνει σε διαδικασία σύγκρουσης, τουναντίον, κατεβάζει πανιά κι αφήνει τη δύναμη του ανέμου να εκτονωθεί.
Ακριβώς το ίδιο γίνεται και με το σεισμό. Οι τεράστιες ποσότητες άκαμπτων και ανελαστικών υλικών, όπως το μπετόν και τα βαθιά θεμέλια, δημιουργούν μια ασπίδα προστασίας, η οποία όμως έρχεται σε μετωπική σύγκρουση με την ανίκητη δύναμη της φύσης, με αποτέλεσμα τα ανθρώπινα δημιουργήματα να καταρρέουν. Ωστόσο, αν επιτρέπαμε στον Εγκέλαδο να μας «ταρακουνήσει» με ασφάλεια, μέσα από ένα δομικό μηχανισμό βασισμένο στη θεωρία του Παρθενώνα, τότε θα ήταν σχεδόν αδύνατο να μας ισοπεδώσει.
Συγκεκριμένα, η τεράστια ενέργεια που απελευθερώνει ένας σεισμός, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αποσβέννυται, προκειμένου να μην προκαλεί -εξαιτίας της αδράνειας του κτιρίου- κατάρρευση.
Για να γίνει αυτό, θα πρέπει με κάποιο τρόπο, μέρος της ενέργειας αυτής, να μετατραπεί -μέσω τριβής- σε θερμική. Για να έχουμε τριβή θα πρέπει να έχουμε και δύο σώματα, στην προκειμένη περίπτωση δύο πλάκες από μπετόν, η μία πάνω στην άλλη, και ενδιάμεσά τους τα γνωστά ελαστικά εφέδρανα. Αυτού του είδους η σεισμική μόνωση, παρόλο ότι χρησιμοποιείται κατά κόρον στην κατασκευή γεφυρών, στα κτίρια δεν συνηθίζεται.
Το μυστικό λοιπόν του Παρθενώνα θα μπορούσε με πολύ απλά λόγια να ειπωθεί και μέσα από τη γνωστή ρήση: «μη δίνεις γροθιά στο μαχαίρι»! Αν -λοιπόν- πάψουμε κι εμείς την τακτική της χρησιμοποίησης μεγάλων ποσοτήτων άκαμπτων υλικών προκαλώντας τον Εγκέλαδο, και ενστερνιστούμε τη θεωρία της ήπιας αντίστασης, σίγουρα εικόνες καταστροφής όπως αυτές που είδαμε πρόσφατα, θα γίνονται ολοένα και σπανιότερες.
 http://ift.tt/1mi0QAo

Προτομές Μεγάλου ΑλεξάνδρουΜουσείο Παύλου  και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, Αθήνα, Ελλάς. Ο Αλέξανδρος σε νεαρή ηλικία, έργο ρωμαϊκής περιόδου, από μάρμαρο.΄Υψος 0,316 εκατοστά. Καταχωρημένο με τον αριθμό 2497.
Αρχαιολογικό Μουσείο Θάσου, Ελλάς. Προτομή Αλεξάνδρου από μάρμαρο.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, Ελλάς. Βρέθηκε στον Κεραμικό. Προτομή Αλεξάνδρου από μάρμαρο Πεντέλης, με την λεοντή του Ηρακλέους. Αρχές 3ου αιώνα π.κ.χ.΄Υψος 0,28 εκατοστά. Καταχωρημένο  στον κατάλογο του εθνικού αρχαιολογικού μουσείου Αθηνών, με τον αριθμό 366.
Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας, Ελλάς. Προτομή του Αλεξάνδρου από μάρμαρο, πιθανόν εποχής Αλεξάνδρου, ή, ελληνιστικής περιόδου. ΄Υψος 0.37 εκατοστά. Καταχωρημένο στον κατάλογο του μουσείου Ολυμπίας, με τον αριθμό Λ 246.
Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας, Ελλάς. Βρέθηκε 6 χιλιόμετρα δυτικά της Πέλλας, στα Γιαννιτσά. Από μάρμαρο. ΄Υψος 0.32 εκατοστά. 3ος αιώνας π.κ.χ. Καταχωρημένο στον κατάλογο του μουσείου της Πέλλας, με τον αριθμό ΓΛ 15. ΄Εργο του οικογενειακού γλύπτη της Μακεδονικής Βασιλικής Οικογένειας, του περίφημου Λύσιππου από την Σικυώνα (Κιάτο) της Κορίνθου. Εικαζόμενη ηλικία του Αλεξάνδρου περίπου 14-16 ετών, ή κατ΄ άλλη εκτίμηση, μεταξύ 18-20 ετών.
Αρχαιολογικό Μουσείο Ακροπόλεως,  Αθήνα, Ελλάς. Βρέθηκε στο Ερεχθείο στην Ακρόπολη.  Από μάρμαρο Πεντέλης.΄Υψος 0.35 εκατοστά. Καταχωρημένο στον κατάλογο του μουσείου της Ακρόπολης, με τον αριθμό 1331. ΄Εργο του Αθηναίου γλύπτη Λεωχάρη. Μετά την εμφύλια μάχη της Χαιρώνιας, ο Φίλιππος έστειλε τον γιό του Αλέξανδρο ως πρεσβευτή του στην Αθήνα, για την τιμής ένεκεν μεταφορά της τέφρας των Αθηναίων οπλιτών, που είχαν πέσει στο πεδίο της αδελφοκτόνας μάχης, για να υπογραμμίσει τον σεβασμό του στον ρόλο των Αθηνών στα Πανελλήνια δρώμενα και σε ένδειξη καλής θελήσεως. Ο Αλέξανδρος παρέμεινε στην Αθήνα περίπου μία εβδομάδα, στο διάστημα της οποίας πιθανότατα φιλοτεχνήθηκε από τον Λεωχάρη, η υπόψη προτομή. Η ηλικία του Αλέξανδρου, κατά την επίσκεψή του στο Κλεινόν ΄Αστυ και Ιερό της Ελλάδος Πτολίεθρον,  στην Πόλη της Παλλάδας Αθηνάς, ήταν 18 ετών.
Αρχαιολογικό Μουσείο Κωνσταντινουπόλεως, Τουρκία. Προτομή του Αλεξάνδρου, από μάρμαρο. Βρέθηκε στην Πέργαμο της Ιωνίας, μαζί με το περίφημο γλυπτό σύνολο της ζωοφόρου της Περγάμου. Από την γενικότερη τεχνοτροπία αυτού του εκπληκτικού έργου τέχνης, πιθανολογείται σχεδόν με βεβαιότητα, ότι αποτελεί έργο του περίφημου Λύσιππου. Εικαζόμενη ηλικία περίπου 30 ετών.
Αρχαιολογικό Μουσείο Κωνσταντινουπόλεως, Τουρκία. Προτομή του Αλεξάνδρου από μάρμαρο, ελληνιστική περίοδος.
Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκωσίας, Κύπρος. Προτομή του Αλεξάνδρου από Κυπριακό ασβεστόλιθο, ελληνιστικής περιόδου.
Αρχαιολογικό Μουσείο Βερολίνου, Γερμανία. Προτομή του Αλεξάνδρου με ολόκληρο στήθος, τμήμα από μαρμάρινο άγαλμα, του έτους 300 π.κ.χ. Βρέθηκε στις ανασκαφές της Πριήνης στην Μικρασιατική Ιωνία. Μετά την μάχη του Γρανικού και την απελευθέρωση της Μιλήτου από τους Πέρσες, ο Αλέξανδρος επισκέφθηκε την Πριήνη, μια παλιά ιωνική ελληνική πόλη, που υπέφερε από τις πλημμύρες του ποταμού Μαίανδρου, και για τον λόγο αυτό ξαναχτιζότανε σε μια πλαγιά της Μυκάλης. Ο ναός της Αθηνάς στο πλέον επιφανές ύψωμα της Πριήνης, γνώρισε την γενναιοδωρία του Αλεξάνδρου, όπως μαρτυρεί η αφιερωματική επιγραφή. Βασιλεύς Αλέξανδρος ανέθηκε τον ναόν Αθηναίηι Πολιάδι. Από τις ανασκαφές αυτού του ναού της Αθηνάς και το υπόψη ελληνικό έργο τέχνης.
Μουσείο Μονάχου Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek, Γερμανία.
Αρχαιολογικό Μουσείο Λούβρου, Παρίσι Γαλλία.΄Εργο του Λυσίππου, από μάρμαρο. Από τις λεηλασίες και κλοπές των Ρωμαίων στην ρωμαϊκή κατοχή και από το Δίον ή την Πέλλα, μεταφέρθηκε πιθανόν στην Ρώμη. Βρέθηκε στο Τίβολι και στην κατοχή του ισπανού πρεσβευτή στην Ρώμη, Αζάρα. Από αυτόν πέρασε στην κατοχή του Μεγάλου Ναπολέοντα, στο Παρίσι.
 
Αρχαιολογικό Μουσείο Σεβίλλης, Ισπανία. Ο Αλέξανδρος έφηβος.
Αρχαιολογικό Ελληνορωμαϊκό Μουσείο Αλεξάνδρειας, Αίγυπτος. Προτομή του Αλεξάνδρου σε ροζ γρανίτη.
Αρχαιολογικό Μουσείο Δαμασκού, Συρία. Μαρμάρινη προτομή του Αλεξάνδρου.
Μουσείο Καλών Τεχνών Βοστώνης, Αμερική. Προτομή από μάρμαρο, σε μορφή Αλεξάνδρου – Ηρακλή.΄Υψος 0.24 εκατοστά. Βρέθηκε στην Σπάρτη.
Μουσείο, Μusee du Cinquantenaire, Βρυξέλλες, Βέλγιο. Προτομή του Αλεξάνδρου με την μορφή ΄Ηλιου-Κοσμοκράτορα Του 350-300 π.κ.χ. Βρέθηκε στην Αμισό του Πόντου.
Μουσείο Γκετύ ( J. Paul Getty) Καλιφόρνια, Αμερική. Προτομή Αλεξάνδρου από μάρμαρο. Βρέθηκε στα Μέγαρα.
Αρχαιολογικό Μουσείο Κοπεγχάγης,  Δανία. Μαρμάρινη προτομή του Αλεξάνδρου, κεφάλι με ολόκληρο στήθος, που βρέθηκε στην Ταρσό.

Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

 
 
 Έφυγε σήμερα από τη ζωή ο συνάδελφος Ταξχος ε.α. Καμπάκης Χρήστος
Η νεκρώσιμη ακολουθία θα γίνει αύριο 19/02/2014 και ώρα 11:00 
στον Ιερό Ναό Αγ Γεωργίου (Τριάδι Θέρμης Θεσσαλονίκης)


                                                      Καλό του ταξίδι.

         το Δ.Σ.  της ΕΑΑΑ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014

Το νέο έντυπο Ε1 του 2014 και οι τροποποιήσεις του σε σχέση με το 2013


Στα πλαίσια της αδιάλειπτης ενημέρωσης των συναδέλφων, σας παρουσιάζουμε πρώτοι, τις αλλαγές που εντοπίσαμε στο έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικ. έτους 2014 (έντυπο Ε1). Μέσα από την παράθεση των σχετικών πινάκων του εντύπου μπορείτε να δείτε άμεσα ποιες είναι οι αλλαγές πάνω στο νέο έντυπο Ε1, σχέδιο του οποίου είδε το φως της δημοσιότητας. 


                                ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2014


ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Προστίθεται η περίπτωση 8 (Έχετε κάνει έναρξη επιτηδεύματος για πρώτη φορά από 1.1.2013 και μετά).Στην περίπτωση 3 η φράση (εδάφιο γ’ παρ.1) αλλάζει σε (παράγρ.2).
Οι περιπτώσεις 7,9,10,13 και 21 της δήλωσης 2013 απαλείφονται.
"7.Είστε μισθωτός και πήρατε στεγαστικό επίδομα μέσα στο 2012;
9.Είστε μισθωτός ή συνταξιούχος σε παραμεθόρια περιοχή;   
10.Γεννηθήκατε από 01/01/1982 και μετά ;
13.Έχετε υποπέσει σε παραβάσεις των περ. α' & η' παρ. 8 & περ. α' και β' παρ. 10 αρθρ. 5 ν. 2523/1997;

21. Σημειώστε Χ αν δεν επιθυμείτε να ενταχθείτε στην τηλεφωνική και ηλεκτρονική πληροφόρηση"
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Η επικεφαλίδα του ΠΙΝΑΚΑ 3 αλλάζει από (ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΟΣΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ κτλ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ) σε (ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ).
Στην περ.1 του ΠΙΝ.3 η φράση (Εχετε αυξημένο αφορολόγητο 2000 ευρώ) αντικαθίσταται από τη φράση (Δικαιούσθε μείωση φόρου 200 ευρώ).
Η περ.2 του πίνακα 3 (αριθμός παιδιών) μεταφέρεται στον πίνακα 9.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Στον πίνακα 4Α προστέθηκαν οι περιπτώσεις 5 έως 8.ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Στον πίνακα 4Γ η περίπτωση 2 (Επιχειρηματική αμοιβή από ΟΕ ή ΕΕ ή κοινωνία κληρονομικού δικαίου) απαλείφεται ενώ προστίθεται η περ.6 (Ζημιά του ίδιου οικονομικού έτους της περ.2).
Στις περιπτώσεις 1 και 5 του πίνακα 4Δ η λέξη (ατομικό) αντικαθίσταται από τη λέξη (ελευθέριο).
Στην περίπτωση 6 απαλείφεται η λέξη(εμπορικών).
ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Στο πίνακα 4Ζ στην περίπτωση 12 απαλείφεται η λέξη (εμπορικές).
ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Στον πίνακα 5:
-Στην περίπτωση 1α προστίθενται 2 επικεφαλίδες (επιφάνεια κύριων χώρων ν.4178/2013) και (επιφάνεια βοηθητικών χώρων ν.4178/2013).
-Στην περίπτωση 1ε προστέθηκε επικεφαλίδα (ποσοστό συνιδιοκτησίας %) υπόχρεου και της συζύγου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Στον πίνακα 6:
-Προστίθενται οι περιπτώσεις 4,5,12 (μεταφορά από πιν.7 περ.10),13 (μεταφορά από πιν. 7 περ.11).
-Στην περίπτωση 9 του πίνακα 6 προστίθεται και η περίπτωση 5.
ΠΙΝΑΚΑΣ 6
Στην περίπτωση 15 του πίνακα 6 η περίπτωση 10 αλλάζει σε περίπτωση 14.
ΠΙΝΑΚΑΣ 7

Στον πίνακα 7:
-Στην περίπτωση 1 η λέξη (παραγρ.1..) αλλάζει σε (παρ.2..).
-Στην περίπτωση 2 προστίθεται η λέξη (φαρμακευτικής).
-Απαλείφονται οι περιπτώσεις 3,8,9,12,14,15,17 και 18 που περιλαμβάνονταν στην δήλωση του 2013
"3. Υποχρεωτικές εισφορές σε ταμεία ασφάλισης ( Ο.Α.Ε.Ε. κτλ)
8. Δεδουλευμένοι τόκοι που καταβλήθηκαν για στεγαστικά δάνεια απόκτησης πρώτης κατοικίας και αναστήλωσης κτλ. διατηρητέων κτιρίων:
9. Συνολικό ποσό δανείων της προηγούμενης περίπτωσης    
12. Ποσό ασφαλίστρων για ασφάλιση ζωής, προσωπικών ατυχημάτων, ασθένειας.
14. Δαπάνη για αλλαγή εγκατάστασης καυσίμου ή για εγκ/ση φυσ. αερίου, θερμομόνωσης κ.τ.λ.
15. Δίδακτρα φροντιστηρίων εκπαιδευτικών μαθημάτων κτλ: α) Για τον υπόχρεο και τη σύζυγο
17. Δαπάνη αποκατάστασης ακινήτων (παρ. Α1 και Β1 αρθ. 43 και 44 ν.4030/2011)   
18. Δαπάνη αποκατάστασης διατηρητέων (παρ. Α2 αρθ. 43 και 44 ν.4030/2011) "


ΠΙΝΑΚΑΣ 8
Στον πίνακα 8:
-Στη περίπτωση 6 η φράση (σε χώρα που υπάρχει ΣΑΔΦ) αντικαθίσταται από (περ.β’ παρ.9 αρθρ. 9 ΚΦΕ).
-Στην περίπτωση 7 η φράση (κτλ. ημεδαπής) γίνεται (ημεδαπής προέλευσης).
-Στην περίπτωση 10 απαλείφεται η φράση (από τόκους,κτλ).
-Προστίθενται  οι περιπτώσεις 13 έως και 16.
ΠΙΝΑΚΑΣ9

Στον πίνακα 9 στην περίπτωση 2 προστίθεται στήλη ΑΜΚΑ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ :Προθεσμίες υποβολής όλων των δηλώσεων, των εκκαθαρίσεων και των δόσεών τους

Άρθρα
Α/Α Φορολογική Υποχρέωση Έναρξη Υποβολής Λήξη Υποβολής Εκκαθάριση Λήξη 1ης δόσης Λήξη 2ης δόσης Λήξη 3ης δόσης Λήξη 4ης δόσης Λήξη 5ης δόσης Λήξη 6ης δόσης Λήξη 7ης δόσης Λήξη 8ης δόσης
1 Υποβολή Εντύπου Ε1 20-03-14 30-06-14 με την υποβολή 31-07-14 30-09-14 30-11-14 - - - - -
2 Υποβολή Εντύπου Ε5 03-03-14 30-04-14 με την υποβολή με την υποβολή τελευταία εργάσιμη 1ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 2ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 3ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 4ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 5ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 6ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 7ου μήνα από υποβολή
3 Υποβολή Εντύπου Φ01 010 14-04-14 30-05-14 με την υποβολή με την υποβολή τελευταία εργάσιμη 1ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 2ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 3ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 4ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 5ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 6ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 7ου μήνα από υποβολή
4 Υποβολή Εντύπου Φ01 013 14-04-14 30-05-14 με την υποβολή με την υποβολή τελευταία εργάσιμη 1ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 2ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 3ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 4ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 5ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 6ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 7ου μήνα από υποβολή
5 Υποβολή Εντύπου Φ01 012 03-02-14 15-04-14 με την υποβολή με την υποβολή τελευταία εργάσιμη 1ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 2ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 3ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 4ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 5ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 6ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 7ου μήνα από υποβολή
6 Υποβολή Εντύπων Ε2 και Ε3  3/2/1014 30-06-14 - - - - - - - - -
7 Έντυπο Ε7 03-02-14 30-04-14 με την υποβολή Εφάπαξ με την υποβολή* - - - - - - -
8 Βεβαιώσεις αποδοχών 27-01-14 28-03-14 - - - - - - - - -
9 Οριστική Δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων Ελευθέρων Επαγγελματιών 17-03-14 30-04-14 με την υποβολή Εφάπαξ με την υποβολή* - - - - - - -
10 Οριστική Δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων Εμπορικών Επιχειρήσεων 17-03-14 30-04-14 με την υποβολή Εφάπαξ με την υποβολή* - - - - - - -
11 Ε9 2014 17-02-14 30-05-14 1 - 30/6/2014 31-07-14 29-08-14 30-09-14 31-10-14 28-11-14 31-12-14 - -
12 ΕΦΑ 03-04-14 20-05-14 με την υποβολή Εφάπαξ μέχρι 31/5/2014 - - - - - - -
13 Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ με Απλογραφικό Σύστημα 03-01-14 30-04-14 με την υποβολή Εφάπαξ με την υποβολή* - - - - - - -
14 Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ με διπλογραφικό σύστημα 03-01-14 30-05-14 με την υποβολή Εφάπαξ με την υποβολή* - - - - - - -
15 Ε9 2015 14-04-14 31-01-15 1 - 30/6/2015 - - - - - - - -
16 Τέλη Κυκλοφορίας 01/11/2014**     31-12-14              
Ειδικές Υποβολές Πλοίων                      
17 Έντυπα Ε232, Ε233, Ε566, Ε567 02-01-14 28-02-14 με την υποβολή με την υποβολή 30-06-14 30-09-14 30-12-14        
18 Έντυπo  Ε235 02-01-14 28-02-14 με την υποβολή Εφάπαξ με την υποβολή              
19 Έντυπο Ε234 02-01-14 31-03-14 Οίκοθεν βεβαίωση (συνήθως μετά την 31/3) τον επόμενο μήνα της ειδοποίησης Μετά τρίμηνο  Μετά 6μηνο  Μετά 9μηνο         
20 Έκτακτη Εισφορά επί Εισερχομένου Συναλλάγματος 02-01-14 31-03-14 με την υποβολή με την υποβολή 30-06-14 30-09-14 30-12-14        
                         
                         
  * Εφόσον υπάρξει βεβαίωση                      
  ** Έναρξη ειδοποίησης