Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ :Κίνδυνος απώλειας της ρύθμισης των 100 δόσεων στην Εφορία


Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δείχνουν οι φορολογούμενοι που έχουν ενταχθεί στην ρύθμιση των 100 δόσεων για χρέη προς το Δημόσιο από εδώ και πέρα.
Picture 0 for Κίνδυνος απώλειας της ρύθμισης των 100 δόσεων στην Εφορία
Κατ’ αρχήν η δόση του Νοεμβρίου θα καταβληθεί αυξημένη διότι το επιτόκιο από 3% αυξήθηκε στο 5,05% σχεδόν για όλους τους οφειλέτες, ακόμα και για αυτούς που οφείλουν κάτω από 5.000 ευρώ.
 
Αρα λοιπόν προσοχή τι θα πληρώσουμε στη δόση του Νοεμβρίου διότι τονίζω ότι δεν είναι ίδια με του Οκτωβρίου και των προηγούμενων μηνών. Επίσης παρατηρείται το φαινόμενο πολλοί φορολογούμενοι να μην καταβάλουν ακριβώς το ποσό της δόσης, με αποτέλεσμα για μερικά λεπτά να χάνεται η ρύθμιση. Δηλαδή η δόση είναι 112,13 και ο φορολογούμενος καταβάλλει 112, για 0,13 λεπτά χάνεται η ρύθμιση. Τώρα από δω και πέρα καθίσταται πολύ δύσκολη η παραμονή πάρα πολλών φορολογούμενων στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Και αυτό γιατί πλέον οι θεσμοί αποφάσισαν να σκληρύνουν τη στάση τους σε όσους δεν εξοφλούν εγκαίρως τις νέες οφειλές που γεννιούνται.
 
Με τις νέες διατάξεις αντικαθιστώνται οι νέες προθεσμίες για την εξόφληση των νέων τρεχουσών οφειλών για όσους είναι ενταγμένοι και στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Ενώ μέχρι τώρα οι οφειλέτες έπρεπε να εξοφλούν τις νέες υποχρεώσεις εντός 30 ημερών από τη λήψη ειδοποιητηρίου -στις περισσότερες φορές δεν εκδίδονταν άμεσα από τη ΔΟΥ και καθυστερούσε 15 - 30 ημέρες-, τώρα πλέον από 15/12/2015 και μέχρι 30/6/2016 θα πρέπει οι νέες οφειλές να εξοφλούνται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες χωρίς τη λήψη ειδοποιητηρίου. Συνεπώς με το νέο νόμο ο χρόνος που παρέχεται στον οφειλέτη για να εξοφλήσει το νέο χρέος του προς την Εφορία για να μην βγει από τη ρύθμιση των 100 δόσεων περιορίζεται σημαντικά. 
 
Από 01/07/2016 τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο για όσους φορολογούμενους είναι ενταγμένοι στην ρύθμιση των 100 δόσεων και θα δημιουργήσουν νέες οφειλές για το χρονικό διάστημα από 1/7/2016 έως 31/12/2017. Για αυτούς προβλέπεται μείωση της παραπάνω χρονικής προθεσμίας από 30 ημέρες σε 15 ημέρες. Πέραν των ανωτέρω για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως 31/12/2017 η ρύθμιση χάνεται εάν ο οφειλέτης καθυστερήσει την εξόφληση των νέων οφειλών και δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από την προηγούμενη καθυστερημένη εξόφληση.
 
Δηλαδή εάν ένας οφειλέτης καθυστερήσει για 10 ημέρες την καταβολή του ΦΠΑ του Α’ τριμήνου του 2017 η οποία λήγει στις 30/4/2017, σε αυτή την περίπτωση δεν χάνει την ρύθμιση. Αν τώρα ο ίδιος φορολογούμενος καθυστερήσει να πληρώσει έστω και μια ημέρα το επόμενο τρίμηνο ΦΠΑ που λήγει 31/7/2017 -αντί 31/7/2017 το πληρώσει 01/08/2017- τότε αυτομάτως χάνει την ρύθμιση γιατί έχει υποπέσει μέσα στο προηγούμενο εξάμηνο σε μια ακόμα καθυστέρηση. Σε αυτή την περίπτωση δεν του δίνεται το δικαίωμα να εξοφλήσει μέσα σε 15 ημέρες.
 
Από 1/1/2018 προβλέπεται ότι προϋπόθεση για τη διατήρηση της ρύθμισης είναι η εξόφληση των νέων οφειλών εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους, δηλαδή άμεσα, αν π.χ. καθυστερήσουν έστω και μια μέρα τότε η ρύθμιση χάνεται 
 
Σε κάθε περίπτωση η ρύθμιση διατηρείται μόνο αν ο φορολογούμενος ρυθμίσει τις νέες οφειλές του σε 12 δόσεις πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες.
 
Εάν τώρα οι νέες οφειλές μαζί με τις ρυθμίσεις είναι πάνω από 50.000 ευρώ, τότε η ρύθμιση των νέων οφειλών γίνεται μόνον εφόσον ο οφειλέτης αποδεικνύει οικονομική αδυναμία για την καταβολή τους εντός της νόμιμης προθεσμίας.
 
Εστω ότι ένας φορολογούμενος έχει υπαχθεί στη ρύθμιση του νόμου 4321/2015 με 100 δόσεις των 1.000 ευρώ, τις οποίες πληρώνει κανονικά. Στις 15 Δεκεμβρίου 2015 οι υπολειπόμενες δόσεις της ρύθμισης είναι 94.000 ευρώ, δηλαδή έχει υπαχθεί στη ρύθμιση τον Ιούνιο του 2015 και έχει πληρώσει μέχρι τώρα εμπρόθεσμα 6 δόσεις x 1.000 = 6.000 ευρώ. Ταυτόχρονα υπολείπονται 3 δόσεις του ΕΝΦΙΑ πληρωτέες 31 Δεκεμβρίου 2015 - 31 Ιανουαρίου - 28 Φεβρουαρίου 2016 συνολικού ποσού 1.500 ευρώ. Σύμφωνα με την παραπάνω νέα διάταξη «εάν το συνολικό ύψος των οφειλών, νέων και εντός ρύθμισης, υπερβαίνει τα 50.000 ευρώ, η ρύθμιση των νέων οφειλών χορηγείται μόνον εφόσον ο οφειλέτης επικαλείται και αποδεικνύει ότι αντιμετωπίζει οικονομική αδυναμία για την καταβολή τους μέσα στη νόμιμη προθεσμία».
 
Ασφαλώς ο νομοθέτης μιλώντας για ρύθμιση των νέων οφειλών, εννοεί ότι θα χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες δυνατότητες για τη λεγόμενη πάγια ρύθμιση που προβλέπει το άρθρο 43 του ν.4174/2013 όπου «Μετά από αίτηση του φορολογουμένου πριν ή μετά τη λήξη της προθεσμίας καταβολής φόρου, η φορολογική διοίκηση δύναται να εγκρίνει πρόγραμμα ρύθμισης καταβολής των φορολογικών οφειλών σε μία ή περισσότερες δόσεις, εφόσον ο φορολογούμενος επικαλείται και αποδεικνύει ότι αντιμετωπίζει οικονομική αδυναμία για την καταβολή του φόρου στη νόμιμη προθεσμία και ότι έχει τη δυνατότητα συμμόρφωσης με το πρόγραμμα ρύθμισης. Το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Κατ' εξαίρεση το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών μπορεί να εκτείνεται έως δύο έτη για φόρους που καταβάλλονται εφάπαξ».
 
Η απάντηση είναι ότι εφόσον πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις θα μπορέσει να ρυθμίσει και τις οφειλόμενες δόσεις του ΕΝΦΙΑ.
 
Το ερώτημα είναι με όλες αυτές τις τρικλοποδιές που βάζουν οι νέες διατάξεις και με την έλλειψη ρευστότητας που μαστίζει την αγορά πόσοι τελικά θα αντέξουν να μείνουν στην ρύθμιση;
 
Για να γίνουμε πιο χρηστικοί επισυνάπτουμε ένα συνοπτικό πίνακα στον οποίο απεικονίζονται οι προθεσμίες ως προς την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, για την απώλεια της ρύθμισης.
 
 
 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ : ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΟ ΤΑΧΙS

Κλειστό το Taxis 28 και 29 Νοεμβρίου
H Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης, έχει προγραμματίσει εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης στις υπολογιστικές υποδομές της, για το Σαββατοκύριακο 28 και 29 Νοεμβρίου.
Picture 0 for Κλειστό το Taxis 28 και 29 Νοεμβρίου
H Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης, έχει προγραμματίσει εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης στις υπολογιστικές υποδομές της, για το Σαββατοκύριακο 28 και 29 Νοεμβρίου. Η αναβάθμιση γίνεται στο πλαίσιο της υλοποίησης έργων αναβάθμισης και επέκτασης των πληροφοριακών συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών.

Όπως ενημερώνει το ΥΠΟΙΚ, κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών, δεν θα είναι προσβάσιμα τα portals www.gsis.gr και www.minfin.gr και κατά συνέπεια, δεν θα είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του υπουργείου.
 

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΑΑΑ / Π ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

                        
                      ΕΝΩΣΗ    ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ     ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ    ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
                                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
                                                     Αποτέλεσμα εικόνας για εααα θεσσαλονικης                                                                                                                                                     ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΑΑΑ / Π ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
                                   ΕΚΛΟΓΕΣ   2015

       
     ΘΕΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ      
ΒΕΡΓΙΔΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  Ταξχος ε.α 85  
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Ασμχος ε.α 135      ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σμχος ε.α. 119  
       
      ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.    
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΧΙΛΛΕΑΣ Σγος ε.α 46  
ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Σμχος ε.α. 60  
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΣΥΜΕΩΝ Επγος ε.α. 70     ΜΕΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επγος ε.α. 43  
ΛΑΙΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Ασμχος ε.α. 33  
ΛΑΣΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σγος ε.α 104   ΜΕΛΟΣ
ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σμχος ε.α. 41  
ΜΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Ασμχος ε.α. 23  
ΜΥΛΩΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σγος ε.α 81   ΜΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Επγος ε.α. 45  
ΠΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σγος ε.α 5  
ΧΑΙΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ασμχος ε.α. 29  
ΧΡIΣΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επγος ε.α. 63   ΜΕΛΟΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 1096

ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 349

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 31,79%

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΥΛΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
                       
Νικόλαος Δημ. Μυλώσης
Σμηναγός  (ΥΥΔ)  ε.α.
Υποψήφιο Μέλος ΕΑΑΑ
Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι συνάδελφοι της Πολεμικής Αεροπορίας και μέλη των ορφανικών οικογενειών.

Σας ενημερώνω ότι έχω την τιμή να συμμετάσχω ως υποψήφιο μέλος στις αρχαιρεσίες του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης της Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ).
Ζούμε σε μια περίοδο που αντιμετωπίζουμε μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα. Μια εποχή που έχει ανάγκη τη συνεχή ενεργή συμμετοχή μας στον αγώνα για την αποκατάσταση των αδικιών. Ένας αγώνας  που μπορεί να είναι αποτελεσματικός μόνο  μέσω της δυναμικής εκπροσώπησης στα θεσμικά όργανα του κλάδου μας.
Σε όλους μας πέφτει το βάρος και η ευθύνη να ξαναφέρουμε την ΕΑΑΑ και τα Παραρτήματά της σε περίοπτη θέση, ανάλογη του κύρους μας.
Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί με ριζοσπαστικές τομές και αλλαγές, για να εκσυγχρονισθεί η λειτουργία και να επιτευχθεί  η αναβάθμιση,  μέσω   συντονισμένων δράσεων, βασισμένων στη διαμόρφωση μιας νέας αρχιτεκτονικής λειτουργίας. Για να αναδειχθεί έτσι η αγάπη και ο  σεβασμός στην παράδοση και στην αεροπορική ιδέα.
Την αναβάθμιση αυτή την οφείλουμε ως χρέος τιμής στους συναδέλφους που δεν είναι πια μαζί μας, σ΄ αυτούς  που είμαστε εν ζωή, καθώς και στους επερχόμενους από την ενέργεια.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι συνάδελφοι της Πολεμικής Αεροπορίας και μέλη των ορφανικών οικογενειών.

Τολμώ να ζητήσω την στήριξη σας στις εκλογές του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης της ΕΑΑΑ.  γιατί είμαι βέβαιος ότι και θέλω και μπορώ να συμβάλλω να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι ,  με τη συνεργασία βεβαίως και των υπολοίπων μελών που θα αναδειχτούν από την κάλπη.
Η βεβαιότητα αυτή εδράζει στην αίσθηση ότι έχω αποκτήσει την ανάλογη εμπειρία τόσο κατά τη διάρκεια της υπηρεσιακής μου θητείας, όσο και ως στέλεχος μεγάλης βιομηχανίας, ως υπεύθυνος σύμβουλος σε  θέματα οργάνωσης, επικοινωνίας και αναπτυξιακών προγραμμάτων, για οκτώ  περίπου χρόνια και λόγω κυρίως της ενασχόλησης μου για μία οκταετία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση,  ως Ειδικός Σύμβουλος των Δημάρχων Αξιού και Δέλτα.

Σας ευχαριστώ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το πλήρες κείμενο των σκέψεων μου και των απόψεων καθώς και το βιογραφικό μου δημοσιεύεται στο προσωπικό μου προφίλ  στο facebook στο οποίο  μπορείτε να ανατρέξετε για λεπτομέρειες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ

Παρακαλώ για την διανομή του σε όλους τους συναδέλφους, της Θεσσαλονίκης όπου στο Παράρτημα είμαι υποψήφιος, ή και ευρύτερα για την προβολή τν θέσεων μου και προβληματισμό των συναδέλφων: 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι,
είμαι απόφοιτος του τμήματος Εφοδιασμού της Σχολής Ικάρων, Οικονομολόγος και Νομικός του ΑΠΘ, με μεταπτυιακές σπουδές στα Οικονομικά του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας και σε Logistics στην Αγγλία και απόφοιτος της ΑΔΙΣΠΟ. Θεωρώ ότι σε μία περίοδο που η Ελληνική οικονομία βρίσκεται σε μία βαθιά κρίση, οι Ενώσεις Αποστράτων θα έπρεπε να έχουμε ενεργό ρόλο ενώ είμαστε πρακτικά ανύπαρκτες από την κοινωνία, τα μέλη μας και τον Ελληνικό λαό και θεωρώ ότι σε όλα τα προβλήματα πρέπει να αναζητούμε λύσεις με γνώμονα όχι μόνο το στενό συντεχνειακό μας συμφέρον, αλλα το συμφέρον της Ελληνικης κοινωνίας απέναντι στην οποία έχουμε μία ηγετικη ευθύνη λόγω του επιπέδου, που ακόμη κι αν δεν το έχουμε οφείλουμε ως Αξιωματικοί πρότυπα να συμπεριφερόμαστε. Θα σας εξηγήσω τι θεωρώ ως σωστή οργάνωση στην ΕΑΑΑ και τι θα θεωρούσα ως αποστολή μας κι επιδιώξεις για τα οποία θα ήθελα να εργαστώ, στο Παράρτημα της Θεσσαλονίκης κι όσο οι συνάδελφοι ενδιαφέρεστε και στην κεντρικη ΕΑΑΑ, ώστε με αυτές τις επιδιώξεις να με ψηφίστε. Στο τέλος παραθέτω εκτενή αυτοπαρουσίαση, για όσους δεν με γνωρίζετε κι ενδιαφέρεστε να πληροφορηθείτε αναλυτικά ποιος είμαι αυτός που τα εισηγείται όλα υτά. 
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΑΑΑ
Όσον αφορά την οργάνωση της ΕΑΑ είμαι σαφώς υπέρ μίας ισότιμης και δημοκρατικής οργάνωσης χωρίς καμία διάκριση βαθμού και προέλευσης αλλά και κατοικίας, διότι σήμερα η ΕΑΑΑ είναι σαφέστατα Αθηνοκεντρική. Στο σημερινό σύστημα δεν υπάρχει ισονομία και θεσμική έκφραση των άλλων εκλογικών περιφερειών της χώρας, ώστε και το ενδιαφέρον της ΕΑΑΑ εξαντλείται στην Αθήνα και στους Αθηναίους ώστε τίτπεο ουσιώδες δεν αντιμετωπίζονται, από την ΕΑΑΑ στην περιφέρεια, όπως λ.χ. για την υγεία των απόστράτων στην ΕΑΑΑ πρακτικά υπάρχει μόνο το ΓΝΑ
 
Οι εκλογές πρέπει να γίνονται κατά εκλογκές περιφέρειες και τα μέλη του ΔΣ να ορίζονται αναλογικά με την συμμετοχή των ψηφησάντων. Δηλαδή εάν στο Καστελόριζο βρίσκονται το 50% των ψηφισάντων, να εκλέγουν και το 50% των μελών του ΔΣ, κι όχι οι Αθηναίοι, ανεξαρτήτως του ποσοστού που συμμετέχουν και να κρατούν και το μαχαίρι και το πεπόνι. Μόνο έτσι κάθε Παράρτημα (συμπεριλαμβανομένης της Αθήνας ως Παράρτημα) να ενδιαφέρεται να προσελκύει τα μέλη της και η ΕΑΑΑ να έχει νόημα κι ενδιαφέρον. Ειδάλως, με 10-20% συμμετοχή, δεν κατανοώ πως μπορεί κάποιος Πτέραρχος να βγαίνει και να μην ντρέπεται να ισχυρίζεται ότι είναι πρόεδρος των αποστράτων. Ποιων αποστράτων; Του 10% των προσωπικών του φίλων ή του 90% όσων αδιαφορούν και ίσως να απέχουν και λόγω της δικης του προεδρίας;
Όσον αφορά τους Αξιωματικούς εξ' υπαξιωματικών, η άποψη μου είναι ότι ο Αξιωματικός είναι ανώτερος κρατικός υπάλληλος και πρέπει να είναι πτυχιούχος, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να απαξιωνουμε όσους σήμερα είναι Αξιωματικοί και δεν είναι πτυχιούχοι και εμ πάσει περιπτώσει, δεν μπορούν να το επικαλούνται αυτό κάποιοι που υπήρξαν Πτέραρχοι και θα μπορούσαν να το θέσουν και να το διορθώσουν όταν ήταν στα Επιτελεία και είχαν "αγκαλιές και χαρές" με υπουργούς και βουλευτές, όμως τότε το μόνο που ίσως τους ενδιέφερε ήταν η προσωπική τους ανέλιξη. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον μιλάμε για δημοκρατικές διαδικασίες, τα μέλη μίας ένωσης πρέπει να είναι ισότιμα. Κι αν κάποιοι ισχυρίζονται ότι με Πτεράρχους προέδρους θα πάμε καλύτερα ως ΕΑΑΑ, η πράξη δείχνει το εντελώς αντίθετο τόσα χρόνια, όχι μόνο διότι στην ΕΑΑΑ έχουμε εξ΄' αρχής αυτό το σύστημα αλλά και διότι δεν βλέπουμε κάποιο καλύτερο και πολυσχιδές έργο από την αντίστοιχη ένωση των αποφοίτων της Σχολής Ικάρων, σε αντιδιαστολή με τον ΣΑΣ των αποφοίτων της ΣΤΥΑ που από την πρώτη μέρα που μπήκα στην Αεροπορία εχει πετύχει τόσα πολλά όχι μόνο για τους εξ' υπαξιωματικών αλλά και για όλους τους συναδέλφους, πρακτικά ήταν και είναι ο μόνος κι ο πλέον σοβαρός σύλλογος στρατιωτικών, ίσως και των τριών κλάδων. 
Η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, θεωρώ μπορεί να επιδιωχθεί μέσω της ΕΑΑΑ στο επόμενο διάστημα, αλλά και δικαστικά εάν οι εσωτερικοί συσχετισμοί δεν το επιτρέψουν, ώστε στη συνέχεια με μία θετική απόφαση να δεσμέυεται ο ΥΕΘΑ και η Βουλή για τον τρόπο ρύθμισης του θέματος. Υπενθυμίζω ότι είμαι και νομικός, οπότε σας γράφω μετά λόγου γνώσης. Ψάχνω και λύσεις εκτός του πλαισίου που μας βάζει το σύστημα να σκεφτόμαστε.  
 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΑΑ
Σαφέστατα η ΕΑΑΑ είναι ένα συνδικαλιστικό όργανο των αποστράτων, όμως περιουσία μας δεν είναι μόνο η σύνταξη και τα μερίσματα ως συνταξιούχων, αλλά και η τμή και η υπόληψη μας ως Αξιωματικών που καταρακώθηκαν με τις επιλογές της ηγεσίας μας, να διεκδικούμε μόνο για τους ευατούς μας, ενώ η κοινωνία διαλυεται. Τι σόι Αξιωματικοί είμαστε; 
Δεν ισχυρίζομαι ότι πρέπει να αποποιηθούμε τα οικονομικά μας  δικαιώματα, όμως δύναμη μας είναι η εκτίμηση κι η τιμή που μας απονέμει ο Ελληνικός λαός κι όχι οι φωνές μας απέναντι στους ανέργους και τους ημιαπασχολούμενους και όσους ετοιμάζονται να ξενιτευτούν. Δεν μπορούμε να είμαστε απαθείς κι αδιάφοροι στο τι συμβαίνει γύρω μας. Ο ρόλος του Αξιωματικού ειναι ένας ρόλος ηγέτη κι έχουμε όλοι μας το πρόύτυπο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος στην έρημο της Γεδρωσίας σκόρπισε στους στρατίωτες του το νερό που του πρόσφεραν προνομιακά, διότι στην κρίση μέσα όλοι πρέπει να είμαστε μαζί, να συμπάσχουμε κι όχι να διαφοροποιούμαστε. Όταν οι Αξιωματικοί στην κρίση κοιτάμε το  "τομαράκι" μας, τότε αποξενωνόμαστε από την Αξία που είχαμε ως Αξιωματικοί. Ευτελίζουμε την ιδιότητα μας και δεν αξίζουμε καμία υπόληψη ή τιμή 
Κοινωνική Δραστηριότητα: Τι θα έπρεπε να κάνουμε; Το έχει κάνει ο Βασίλης Διαμαντίδης χάρη του οποίου βρέθηκα σε αυτές τις εκλογές της ΕΑΑΑ. Να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε κοινωνικούς φορείς, ξεκινώντας από την εκκλησία για όσους θρησκευόματε, όμως υπάρχουν κι άλλοι φορείς, το ΚΕΘΕΑ, το κοινωνικό ιατρείο, τα συσσίτια των Δήμων, οπουδήποτε βρίσκονται δεκάδες πολίτες αλλά ελάχιστοι απόστρατοι. Κι αν ίσως μέχρι σήμερα ήμασταν ελάχιστοι, μπορεί να μην είχε νόημα κάποια οργάνωση μας στα πλαίσια της ΕΑΑΑ, Σημασία έχει η ΕΑΑΑ να λειτουργήσει ως Κέντρο Επιχειρήσεων, ως χώρος ανοικτός στην κοινωνία.
Ερήμωση της Λέσχης: Αναρωτιώμαστε γιατί βρίσκονται μόνο 10 γεροντάκια και παίζουν χαρτιά και πίνουν καφέ στην ΕΑΑΑ; Διότι οι νέοι άνθρωποι βρίσκονται αλλού, κι άλλους χώρους κι ανθρώπους τιμούν.
Πολιτικός Προβληματισμός Αναρωτιώμαστε γιατί μόνο 10-20 απόστρατοι έρχονται στις εκδηλώσεις μας; Διότι είναι εκδηλώσεις κενές ενδιαφέροντος και ουσίας, ενώ με όσες σχολές περάσαμε κι όσες γνώσεις έχουμε θα έπρεπε εμείς να είχαμε γίνει φορέας ενημέρωσης, προβληματισμού κι ανάδειξης λύσεων στα προβλήματα του τόπου. Μαζί και τα δικά μας, αλλά όχι επάνω από τα προβλήματα των άλλων. 
Επιχειρηματικότητα: ΄Να σας γράψω προσωπικά τι κάνω, που ίσως να είναι ασήμαντο και δεν έχω πετύχει και πολλά πράγματα, όμως θεωρώ ότι εάν ήμασταν πολλοί σε ανάλογα εγχειρήματα θα μπορούσαμε να αφήσουμε ισχυρό αποτύπωμα στην  κοινωνία και στην οικονομία, Γνωρίζετε πολλοί ότι ασχολούμαι με την ξιφασκία, όχι απλώς ως άθλημα, είμαι αθλητής, όμως προσπαθώ να δημιουργήσω νέα προπονητήτρια, αλλά και να επαναλειτουργήσουν μονάδες παραγωγής υλικών και στολών ξιφασκίας για να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης, που θα μπορούσαν κι από το ΕΣΠΑ να χρηματοδοτηθούν, χρήματα που διαρκώς ακούμε ότι χάνονται. Γιατί; Διο΄τι οι περισσότεροι λειτουργούν "μαύρα" και δεν σκέφτονται να τα διεκδικησουν. Θα μπορούσαμε τις επιχειρηματικές μας ιδέες να τις στελεχώσουμε με νέους ανθρώπους σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ), να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης κι ας είναι στα παιδιά μας και στους φίλους τους, ας είναι σε ενήλικους που έμειναν άνεργοι. Ας διοχετεύσουμε την ενεργητικότητα μας, σε κάτι που θα αφήσει κάτι χρήσιμο στην κοινωνία και στον περίγυρο μας, κάτι που θα το μετρήσουμε και θα μπορούμε να το τεκμηριώσουμε ως έργο των αποστράτων. Αντί να είναι "μαύρα", που όλοι γύρω μας το γνωρίζουν και μας καταδεικνύουν, ας είναι μία κοινωνική προσφορά που μπορεί να ανεβάσει την υπόληψη μας στην Ελληνική κοινωνία, που μπορεί εάν η οικονομία ανακάμψει να διασωθούν και τα δικαιώματα μας για το μέλλον.     
 Με αυτές τις σκέψεις, κι όσες άλλες καλυτερες κι εσείς θα συνεισφέρετε εάν εκλεγώ  (αλλά και μόνος μου εφόσον δεν εκλεγώ) θα πορευτώ, να πείσω να αναλάβουμε δράση με κοινωνικό  προσανατολισμό για  την καταξίωση μας πρώτα ως Αξιωματικών ώστε να ξεπεράσει η χώρα τη κρίση που μας μαστίζει, κι όσο διαρκεί η κρίση πρέπει να είμαστε μαζί με το λαό και να μην διεκδικούμε τίποτα παραπάνω από αυτά που έχει κι ο κάθε συμπολίτης μας, τον οποίο οι νεώτεροι εάν επιστρατευτούμε θα τον έχουμε Σμηνίτη μας στον πόλεμο θα πρέπει να μας τιμά και να μας σέβεται για να νικήσουμε, κι όχι να το κάνει βαρυγκομώντας και θεωρώντας μας "πατράκηδες".    
 
ΑΥΤΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
Αποφοίτησα από τη Σχολή Ικάρων, ως αρχηγός της 9ης σειράς Εφοδιαστών (60η Ιπταμένων) και τοποθετήθηκα στην 113ΠΜ (1988-1990) όπου έλαβα την πρώτη έκφραση συγχαρητηρίων για τη μηχανογράφηση της διαχείρισης ανταλλακτικών στη ΜΕΦ με προσωπικό Η/Υ σε μία εποχή που στη Μονάδα ακόμη δεν υπήρχαν Η/Υ (όσοι μπορείτε να το θυμηθείτε το 1990 ήρθαν στην 113ΠΜ 4 Η/Υ για τις Μοίρες αεροσκαφών και τη ΜΣΒ), ενώ παράλληλα (1988) εγγράφομαι στο Οικονομικό του ΑΠΘ από όπου αποφοιτώ το 1993, ενώ έχω μετατεθεί στο 201 ΚΕΦΑ (1990-1991) και κατόπιν παραπόνων όπου θέτω για πρώτη φορά ζήτημα συνυπηρέτησης στην 110ΠΜ (1991-1995). Στην ίδια περίοδο μελέτη μου για τους βαλκανικούς πολέμους βραβεύεται σε διαγωνισμό των ΕΔ που διοργάνωσε το Πολεμικό Μουσείο (Αεροπορική Επιθεώρηση, «Πολιτική και Στρατιωτική Θέση της Ελλάδας, πριν και μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους», τ.85, Δεκ.2008, σελ.76-101 https://drive.google.com/file/d/0B2Vf7Ad7I1njZ01FWC01S25famM/view ) και σπούδασα Βουλγάρικα, ταξιδεύοντας για 3 χρόνια ταξιδεύοντας Θεσσαλονίκη - Λάρισα στο Ίδρυμα Μελετών της Χερσονήσου του Αίμου, κατόπιν σχετικού σήματος που ήρθε στη Μονάδα, προνοώντας ότι η Βουλγαρία θα μπει στο ΝΑΤΟ κι ίσως να χρειαστεί κάποιος Αξιωματικός να γνωρίζει, όμως ποτέ δεν με χρειάστηκαν (προφανώς υπήρχαν πολλοί Βουλγαρόμαθείς στην ΠΑ που αξιοποι΄πηθηκαν κατάλληλα). Το 1994 ξεκινώ μεταπτυχιακό στα Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονιας και το 1995 τοποθετούμαι στη Θεσσαλονίκη. Καταθέτω την πρώτη μου αναφορά για τις διακρίσεις στην ΠΑ εξηγώντας ότι το σύστημα ιεραρχίας και προαγωγών είναι αριστοκρατικό και δεν συνάδει με το δημοκρατικό πολίτευμα μας και το 1999 μετατίθεμαι στη ΔΑΥ, οπότε και για λόγους αντίδρασης δηλώνω για σπουδές στο εξωτερικό και για δύο θέσεις Εφοδιαστών είμαι ο μόνος επιτυχών. Επιλέγω συνειδητά ο πρώτος μέχρι τότε, ενώ μπορώ να επιλέξω οποιοδήποτε Αγγλικό Πανεπιστήμιo, το Στρατιωτικό Κολλέγιο Επιστημών (Royal Military College of Science) για Defence Logistics, που συμπτωματικά τη χρονιά εκείνη στο Ηνωμένο Βασίλειο αναδιοργανώνουν τις προμήθειες τους σε διακλαδική βάση, οπότε τα διδάσκομαι μαζί με τους Βρετανούς Αξιωματικούς. Η διατριβή μου για τις αντιλήψεις των Ελλήνων Αξιωματικών για τα Logistics και οι σπουδές μου στο αντικείμενο αποτελεούντη βάση για 3 δημοσιεύσεις στο Αμερικάνικο περιοδικό Logistics Spectrum (α. “Partnerships in the Defence Supply Chain, - UK experience and strategy for the Hellenic Armed Forces”, International Society of Logistics (SOLE), 29-30 Sep.00, Partnerships 2000 - Also published «Organisation Structure Servicing Partnerships in the Defence Supply Chain», joint paper with David Moore, July-September 2001, Logistics Spectrum, SOLE, ISSN 0024-5852, USA, http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3766/is_200107/ai_n8961964 , http://jointstaffintegrdefloggr.blogspot.com/2001/09/david-moore.html. ### β. “Outsourcing maintenance in the armed forces”, 17th International Logistics Congress, SOLE, Thessalonica 17-18 Oct.01 - Also published as “Outsourcing maintenance in the armed forces”, with Ioannis Karasaridis, SOLE, ISSN 0024-5852, USA, http://jointstaffintegrdefloggr.blogspot.com/2001/12/nato.html  ### γ. “The attitude of the Military Logisticians on Organisational Changes – a research paper on resistance to change”, IQPC, Best Practice in Defence Logistics & Materiel Support Conference, Royal Café, Victoria, London, 17-18July02 - Also published as «Identifying Resistance to Organisational Changes in a Joint Defence Logistics Organisation - A Hofstead Cultural Multi-Dimensional Model Approach», with Katerina Neroulia, Logistics Spectrum, SOLE, ISSN 0024-5852, USA, v.3, i.2, Απρ.Jun.03, pp. 34-39: http://jointstaffintegrdefloggr.blogspot.com/2003/06/defence-logistics-hofstede.html  ) και επιστρέφοντας από την Αγγλία, τοποθετήθηκα στο 201ΚΕΦΑ και υπεβαλα εισηγήσεις για την αναδιοργάνωση των προμηθειών στις Ένοπες Δυνάμεις. Είναι η περίοδος Τσοχατζόπουλου και Παπαντωνίου και θεωρήθηκα ενοχλητικός για ορισμένους στο 201ΚΕΦΑ και στη ΔΑΥ. Με επέπληξαν λοιπόν για κρίσεις και αιχμές κατά υπηρεσιακών οργάνων και με μετέθεσαν στην Πάρνηθα στο 2ο ΚΕΠ (πρώην 3η ΜΚΣΕ) ώστε διεκδικησα το δίκιο μου μέσω του συνηγόρου του πολίτη. Δικαιώθηκα και μάλιστα εξανάγκασε την ΔΑΥ για πρώτη φορά (ίσως και μοναδική) να μου δώσει κα τα σχέδια των εγγράφων και των επιτελεικών ενημερώσεων με τις υπογραφές και τα σχόλια. Όμως την ποινή αναγκάστηκα να την ακυρώσω δικαστικά στο Διοικ. Εφετείο Αθηνών. Στην ίδια περίοδο παρακολούθησα σε ένα σεμινάριο Διεθνούς Ποινικού Δικαίου και εργασία μου δημοσιεύεται στην Αεροπορική επιθεώρηση («Η επίδραση του νέου διεθνούς ποινικού δικαίου στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις», 2002, τ.67, σελ.92-111   https://drive.google.com/file/d/0B2Vf7Ad7I1njZUYyYjVuUXl0S1k/view). Το 2005, μονο κατόπιν ιεραρχικής ακρόασης και πάλι από τον Αρχηγό ΑΤΑ, φοίτησα στην ΑΔΙΣΠΟ και η διακλαδική διπλωματική εργασία με τον Τχη Δ.Πόντικα και τον Πλωτάρχη Χ.Ούτο, κατατάχθηκε πρώτη με θέμα την Αμυντική Βιομηχανία (δημοσιεύεται αυτούσια στο περιοδικό της σχολής (Διακλαδική Επιθεώρηση, Ιαν. 2016) όπου εισηγούμαστε την στενότερη συνεργασία της Ελλάδας στα πλαίσια ττου Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, κάτι που το επιδιώκω και με δύο προσωπικές αναφορές, η μία που ενημερώνω για την ύπαρξη θέσεων με απόσπαση (που μου απαντούν ότι δεν έχουν προβλέψει στον Προϋπολογισμό του ΓΕΑ) και η αλλη για θέσεις με πληρωμή από τον Προϋπολογισμό της EDA που δεν είναι του παρόντος να σας εξηγήσω τι "πατάτα" έκαναν. Μετά την ΑΔΙΣΠΟ τοποθετούμαι στην 350ΠΚΒ και είναι η επόμενη περίοδος που έρχομαι σε σύγκρουση με το κατεστημενο των Ιπταμένων όταν με αφορμή τον νέο νόμο ιεραρχίας και προαγωγών στέλνω επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής με το ερώτημα εάν "Θα κάνατε Αρχηγό της Αεροπορίας τον Χειρότερο Ιπτάμενο, ή τον Καλύτερο αξιωματικό κι ας Ήταν Μουσικός" (που την δημοσίευσε η Ελληνική Εταιρεία Logistics http://www.gascm.org/img/Manomenidis_arthro.pdf), για την υπόθεση προσέφυγα και δικαστικά, ζητώντας την ακύρωση των προαγωγών συγκεκριμένου έτους, καθώς οι Αξιωματικοί ειδικοτήτων δεν προαχθήκαμε ενώ είχαν προαχθεί οι πρωτοετείς μας από τη Σχολή. Παρότι πολλοί ενημερώθηκαν, ουδείς άλλος ενδιαφέρθηκε να υποστηρίξει ώστε το Δικαστήριο δέχθηκε τα επιχειρήματα της Υπηρεσίας, ότι η προτεραιότητα αυτή που δίνεται στους Ιπτάμενους είναι εντός των νόμιμων ορίων και δικαιολογείται από τις ειδικές συνθήκες της ειδικότητας τους. Να είμαι ειλικρινης ενώ μπορούσα να το διεκδικήσω και στο ΣτΕ, δεν το έκανα καθώς δεν το θεωρούσα προσωπικό ζήτημα, αλλά συλλογικό, στο οποίο όμως κανείς άλλος συνάδελφος δεν φάνηκε να ενδιαφέρεται. 
Στην ίδια περίοδο και μέχρι την αποστρατεία μου (2005-2010) υπήρξα ιδρυτικό μέλος του πρώτου συνδικαλιστικού των εν ενεργεία Αξιωματικών της Ένωσης Αξιωματικών ΕΔ (ΕΑΕΔ) και στη συνέχεια ιδρυτικό μέλος και Αντιπρόεδρος του υπό διωγμό 12 μελούς Συνδέσμου Συνεργασίας Μελών ΕΔ http://syndesmossynergasiasmeloned.blogspot.gr μέχρι την νικηφόρα έκβαση του δικαστηρίου στον Άρειο Πάγο, οπότε ήμουν και απόστρατος πλεον.
Σε παρόμοια περίπτωση που αφορά τις προαγωγές των Ανθυπασπιστών, με ανάλογη εισήγηση προς τη Βουλή τάχθηκα και πάλι υπέρ της αξιοκρατίας, κι όχι της στείρας θεωρώ προώθησης της μείωσης των ετών από τα 21 στα 19 που ορισμένοι συνάδελφοι, κυρίως οι εξ΄Υπαξιωματικών, διεκδικούσατε. Η πρόταση μου ήταν να τεθούν κριτήρια και να δοθούν κίνητα για απόκτηση πτυχίων ΑΕΙ στους αποφοίτους των Σχολών Υπαξιωματικών, που σε συναφή αντικείμενα θα μπορούσαν να ενταχθούν και σε προχωρημένα εξάμηνα. Δεν γνωρίζω και δεν ενδιαφέρθηκα να μάθω ποιοι Υπξκοί μέσα στο ΥΕΘΑ παρατρεχάμενοι του Μεϊμαράκη και του Κωστούλα ενοχλήθηκαν και με κάλεσαν σε απολογία, οπότε τους τα έγραψα όπως συνηθίζω να γράφω και έθεσαν την υπόθεση στο αρχείο, αλλά ίσως να μου κόστισε ότι ποτέ δεν έγινα Μοίραρχος παρόλα όσα προσόντα ενδεχομένως και περισσοτερα από άλλους είχα. 
Για να ολοκληρώσω τα της καριέρας μου στην ΠΑ, όταν ο προτελευταίος συμμαθητής μου που υπηρετούσε στο γραφείο μεταθέσεων, έκανε ότι κάνουν όλοι, δηλαδή "αυτομετατέθηκε" στη Γερμανία ακολούθησα και πάλι την ιεραρχική οδό κι όταν δεν έγινε τίποτα με αρμόδιους τους Μεϊμαράκη - Γιάγκο και διάδοχους τους Βενιζέλο - Κλόκοζα (ο τελευταίος ενδιαφέρθηκε να με ικανοποιήσει στένοντας με στο Αφγανιστάν) τους εξήγησα ότι προσωπικά είμαι στη διάθεση της ΠΑ όπου με χρειάζεται, όμως δεν δεχομαι εμπαιγμό κι αν μέχρι να επιστρέψω από το Αφγανιστάν δεν έχει επιστρέψει κι από τη Γερμανία ο συμμαθητής μου θα υποβάλω την παραίτηση μου όπως κι έκανα καθώς όχι μόνο δεν επέστρεψε ο προτελευταίος από τη Γερμανία, αλλά πήγε κι ο τελευταίος στην Αμερική που επίσης υπηρέτησε στις Μεταθέσεις του ΓΕΑ http://axiokratiastised.blogspot.gr/2011/06/blog-post.html  Αυτή ήταν πρακτικά και η τελευταία μου τοποθετηση ως Base Support Group Commander (τυπικά ΔΥΠ) στο αεροδρόμιο της Καμπούλ το καλοκάιρι του 2010 καθώς μετά την αίτηση αποστρατείας με τοποθέτησαν "διαδικαστικά στην ΑΔΙΣΠΟ, 4-5 χρόνια μετά που την είχα ζητήσει για πρώτη φορά, ενώ ένα αεροπόρος Διοικητής της, όταν του πρότεινα την θέσπιση ενός μαθήματος Logistics, δεν το θεωρούσε σημαντικό, ούτε τα δύο μεταπτυχιακά μου, ώστε δεν εκπλήσσομαι και με τα όσα συνέβησαν στην ΕΑΑΑ στη διάρκεια της προεδρίας του.  
Μετά την αποστρατεία μου (1-1-2011), αποφοίτησα και από την Νομική Σχολή του ΑΠΘ που είχα κάποια μαθήματα σε εκκρεμότητα (Νοε.1012) και με διάθεση να συμβάλω σε όσα συμβαίνουν ασχολήθηκα με την πολιτική, αλλά αποκλείοντας τα κόμματα εξουσίας (ΠΑΣΟΚ και ΝΔ) ενδιαφέρθηκα αρχιά για τον ΣΕΕ, που θεώρησα ότι παίρνει ακροδεξιά κατεύθυνση και αποχώρησα, ενώ την ΔημΑρ και τον ΣΥΡΙΖΑ τους απέκλεισα όταν είδα ότι εισέρεαν οι αποχωρούντες από το ΠΑΣΟΚ, ώστε τράβηξαν την προσοχή μου οι Οικολόγοι Πράσινοι και οι Πειρατές, που ως μέλη του Πράσινου Ευρωπαϊκό κόμματος έχουν μέσα στις θέσεις τους θέματα διαφάνειας και αξιοκρατίας και σαφέστατα δεν ευθύνονται για τα σημερινά μας προβλήματα ενώ είναι και το Ευρωπαϊκό κόμμα που μας στήριξε σε όλη αυτή την περίοδο. Αποχώρησα από τους Οικολόγους Πράσινους όταν αποφάσισαν να συνεργαστούν με το ΣΥΡΙΖΑ (Ιαν.2015), δεν τους κατηγορώ ως επιλογή διότι η πλειοψηφία των Ελλήνων, ήλπιζαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, απλώς εμένα δεν με έπεισαν.  ΜΠορείτε να δείτε εδώ τις θέσεις με τις οποίες εντάχθηκα στους Οικολόγους Πράσινους και τις υιοθέτησαν τον Απρ.2012, «Λόγοι Συνεργασίας και οι Θέσεις μου http://blog.ecogreens.gr/manomenidis_synergasia_oikologoi_prasinoi/#more-2919
Ο συνδικαλισμός στις ΕΔ http://blog.ecogreens.gr/syndikalismos_enoples_dynameis/
Αναδιοργάνωση των ΕΔ http://blog.ecogreens.gr/anadiorganosi_enoplon_dynameon/
Αξιοκρατία και Διαφάνεια στις ΕΔ http://blog.ecogreens.gr/aksiokratia_diafaneia_enoples_dynameis/
 
Πέραν αυτών ασχολούμαι με την ανάπτυξη της Ξιφασκίας στα παλίσια του Γ.Σ. Μέγας Αλέξανδρος Θεσσαλονίκης http://3ifaskia.blogspot.gr/  και της Κοινοπραξίας ανάπτυξης της Ξιφασκίας με μορφή Κοινωνικού Συνεταιρσμού για δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε προπονητήρια και παραγωγή εξοπλισμού https://www.facebook.com/3ifaskia/?fref=ts της οποίας είμαι εμπνευστής και ιδρυτικό μέλος. Παράλληλα προσπαθώ να βοηθήσω (ως εθελοντής σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού) απεξαρτημένους πρώην χρήστες απόφοιους του ΚΕΘΕΑ καθώς έχω γνωρίσει πόσο υποδειγματικά λειτουργεί και πετυχαίνει να είναι για κάποιους το πρώτο τους σχολείο.
 
Αγαπητοί συνάδελφοι,  
σας ανέφερα  για όσους δεν με γνωρίζετε ποιος είμαι, τι ς απόψεις μου για τον εκδημοκρατισμό της Ένωσης Αποστράτων και  ότι  ως ΕΑΑΑ  πρέπει να ανακτήσουμε την τιμή και την υπόληψη μας απέναντι στον Ελληνικό λαό, ώστε να ενστερνηστείτε αυτές τις  θέσεις, διότι εάν συνεχίσουμε μακριά από την κοινωνία και μόνο για το  δικό μας συμφέρον, όχι μόνο θα ισοπεδωθούμε αλλά και θα απαξιωθούμε τόσο ώστε κι αυτά που θα παίρνουμε δεν θα τα αξίζουμε. Διότι τι αξίζει ένας  "δήθεν Αξιωματικόςπου νοιάζεται μόνο για τον ευατό του; Δεν αξίζει τίποτα!
Συνεπως, όσοι συνάδελφοι αισθάνεστε πραγματικά ως Αξιωματικοί, γνωρίζετε τι θα κάνετε με την ψήφο σας, όμως εμένα με ενδιαφέρει να βρεθούμε από αύριο δίπλα στην κοινωνία είτε ως ΕΑΑΑ, είτε ως άτομα που θα οργανωθούμε και θα φανούμε περισσότερο από την ΕΑΑΑ εάν συνολικά δεν υιοθετήσει τις θέσεις μας. Η ψήφος σας θα είναι μία καταμέτρηση, όσων αισθανόμαστε Αξιωματικοί με ευθύνη απέναντι στην κοινωνία.
Με τιμή 
 
manomen
 
Σμήναρχος ε.α. Ιωάννης Μανομενίδης  BLL, BSc-MScEcon, ΣΙ-MScDefLog, ΑΔΙΣΠΟ
Εθελοντής Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμου Ανέργων ΚΕΘΕΑ, Αντιπρόεδρος Ξιφασκίας Γ.Σ.Μέγας Αλέξανδρος Θεσσαλονίκης, Συντονιστής Ίδρυσης Κοινοπραξίας Ανάπτυξης Ξιφασκίας
Οικ.: Δορυλαίου 7, Καλαμαριά, 55133,
VPN 6983510526, Wind-Q, 6937104098, Vodafone-CU 6945983488, Cosmote-What's Up 6985960352, Email: ioannis.manomenidis@gmail.com,
Άλλες θεματικές ιστοσελίδες μου στις οποίες δεν αναφέρθηκα
Οικονομολόγος: http://manomenecon.blogspot.com/,
Επικαιρότητα κόντρα στο ρεύμα: http://imanomen.blogspot.com/,
Μεταναστευτικό:  http://manomen4migration.blogspot.gr/
 
 
 

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015

ΕΚΛΟΓΕΣ Ε.Α.Α.Α & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

                                    Αποτέλεσμα εικόνας για eaaa εκκλογεσ 
                                    Αποτέλεσμα εικόνας για εααα καλπη εκλογες


Συνάδελφοι
Την Κυριακή  15/11/2015 θα βρεθούμε μπροστά στις κάλπες για να εκλέξουμε το νέο  Δ.Σ της Ε.Α.Α.Α. αλλά και το νέο Δ.Σ  του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης Η εκλογική διαδικασία  θα αρχίσει από ώρα   07:00 εως 19:00 
                                                 Αποτέλεσμα εικόνας για εααα καλπη εκλογες
Ψηφοδέλτιο  Ε.Α.Α.Α. (Κεντρικό)

Ψηφοδέλτιο  για την ανάδειξη των νέων μελών του ΔΣ της Ε.Α.Α.Α. (Κεντρικό)  είναι ενιαίο και χωρίζεται σε τρία (3) τμήματα .
Το τμήμα των υποψηφίων Προέδρων όπου τίθεται ένας (1) σταυρός  προτίμησης ,
 το τμήμα των Υποψηφίων Αντιπροέδρων όπου τίθεται ένας (1) σταυρός προτίμησης
 και το τμήμα Μελών του ΔΣ  όπου τιθονται εως τέσσαρις(4) σταυροί προτίμησης .

Ψηφοδέλτιο  Ε.Α.Α.Α. /Παραρτήματος Θεσσαλονίκης

 Ψηφοδέλτιο  για την ανάδειξη των νέων μελών του ΔΣ της Ε.Α.Α.Α. Παραρτήματος Θεσσαλονίκης   είναι ενιαίο και χωρίζεται σε δύο (2) τμήματα .

 Το τμήμα των υποψήφιων Προέδρων όπου τίθεται ένας (1) σταυρός  προτίμησης ,
και το τμήμα Μελών του ΔΣ  όπου τίθονται εως δύο (2) σταυροί προτίμησης.

 Την ημέρα των εκλογών θα υπάρχουν αναρτημένα  στο Παράρτημα Θεσσαλονίκης  τα ονόματα των υποψηφίων για την Ε.Α.Α.Α. καθώς και των υποψηφίων για το Παράρτημα Θεσσαλονίκης .
Σχετική ανακοίνωση για τους υποψηφίους αναρτήθηκε στο ιστολογίο του Παραρτήματος την  27/10/2015