Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2013

"Φουλ" για ενοποίηση των Μετοχικών Ταμείων πάει η κυβέρνηση - Έγγραφο

13.09.2013 | 00:01
Σε ενοποίηση των Μετοχικών Ταμείων προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Όπως προκύπτει από σχετική απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη “εξωτερικός φορέας” θα αναλάβει την εκπόνηση μελέτης για την βιωσιμότητα που μπορεί να έχει ένα ενιαίο Μετοχικό Ταμείο.

Η απόφαση Δαβάκη αναφέρει:

Με μέριμνα της ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ θα διενεργηθεί διαγωνισμός για την ανάδειξη εξωτερικού φορέα που θα αναλάβει την εκπόνηση εμπεριστατωμένης οικονομοτεχνικής μελέτης με σκοπό την διαπίστωση της βιωσιμότητας ενός ενιαίου Μετοχικού Ταμείου που θα προκύψει από την ενοποίηση των υφιστάμενων Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και των υπό αυτών φορέων, συμπεριλαμβανομένου και του ΒΟΕΑ.

Η υπόψη μελέτη θα συνίσταται στην πλήρη καταγραφή των υφιστάμενων παραμέτρων λειτουργίας (οικονομικών-νομικών-οργανωτικών-διοικητικών δομών) των υπό ενοποίηση φορέων και θα καταλήγει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα- προτάσεις με συγκριτικά οικονομοτεχνικά στοιχεία δημιουργίας του νέου φορέα, εξειδικεύοντας τις αντίστοιχες προτεινόμενες παραμέτρους λειτουργίας του, καθώς και τις απαιτούμενες διαδικασίες υλοποίησης, όπως απαιτούμενο νομικό πλαίσιο, οικονομικά-λογιστικά θέματα, οργανωτικές-διοικητικές δομές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου