Δευτέρα 15 Απριλίου 2013

Η αλήθεια για τις αποδοχές των στρατιωτικών


Κύριε Διευθυντά,

Με αφορμή τις μειώσεις μισθών και συντάξεων, επιβάλλεται να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα, που αφορούν τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων μας Δυνάμεων, τα οποία... έχουν ήδη τις χαμηλότερες αποδοχές στο Δημόσιο:

Δεν έχουν κανονικό ωράριο εργασίας και είναι αναγκασμένα να απασχολούνται όσο διάστημα χρειάζεται για να φέρουν σε πέρας τις υπηρεσιακές τους αποστολές, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

Η αριθμητική στενότητα του υπηρετούντος προσωπικού επιβάλλει στους περισσότερους να αναλαμβάνουν περισσότερες υποχρεώσεις και ευθύνες, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους Σάββατα - Κυριακές - αργίες και νυκτερινές ώρες, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

Μετέχουν συχνά σε πολυήμερες και επίπονες ασκήσεις, πορείες, πλόες κ.λπ., συνήθως μακριά από τις μόνιμες κατοικίες τους, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

Μετατίθενται κατά συχνά διαστήματα, περίπου κάθε δύο χρόνια, και πηγαίνουν αδιαμαρτύρητα οπουδήποτε τους στέλνει η Υπηρεσία, μακριά συνήθως από τις μόνιμες κατοικίες τους. Δεν ισχύουν για τους στρατιωτικούς τα πριμ που προσφέρονται στους μετατιθέμενους δημοσίους υπαλλήλους.

Είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν διαρκώς σε ετοιμότητα, για να καλύπτουν αμέσως και εν ανάγκη εις βάρος της προσωπικής και οικογενειακής τους ζωής κάθε απρόβλεπτη υπηρεσιακή απαίτηση, καθώς επίσης και κάθε έκτακτη ανάγκη της χώρας, όπως σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λπ., χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

Αποστρατεύονται όποτε το θελήσει η Υπηρεσία, χωρίς απαραιτήτως να έχουν συμπληρώσει πλήρη συντάξιμο χρόνο.

Υπηρετούν και ζουν ακόμη και εκτός Υπηρεσίας κάτω από τον αυστηρότατο Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, που περιορίζει πολύ σημαντικά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία απολαμβάνουν χωρίς κανέναν περιορισμό όλες οι άλλες τάξεις. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι ακόμη και για τροχαία παράβαση στέλνονται στο Στρατοδικείο.

Δεν τους επιτρέπεται να απεργούν για να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, όπως οι άλλες κοινωνικές ομάδες.

Δεν έχουν εν γένει δικαίωμα να ασκούν άλλο βιοποριστικό επάγγελμα παράλληλα προς τη στρατιωτική τους υπηρεσία, για να συμπληρώνουν το εισόδημά τους.

Δεν μπορούν συνήθως ούτε οι γυναίκες τους να έχουν μόνιμη απασχόληση, για να συμβάλλουν στον οικογενειακό προϋπολογισμό, λόγω των συχνών μεταθέσεων, οι οποίες επιδρούν δυσμενώς στην οικογενειακή τους ζωή και συνοχή.

Οι σημερινοί βασικοί μισθοί (ΒΜ) τους είναι οι κατώτεροι στο Δημόσιο. Ο ανθυπολοχαγός έχει ΒΜ 875 ευρώ και ο Αρχηγός Εθνικής Άμυνας έχει ΒΜ 1.697 ευρώ, ήτοι κατώτερο από πρωτοδίκη, ο οποίος έχει ΒΜ 1.778 ευρώ και αποτελεί την πρώτη μισθολογική βαθμίδα των δικαστικών!

Σωτήριος Γεωργιάδης
Υποναύαρχος ΠΝ ε.α.
Δροσιά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου