Πέμπτη 11 Απριλίου 2013

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΧΑΝΙΑ 17/4/2013

Συντονιστικό Όργανο Δράσεων (ΣΟΔ) - 43 Ενώσεις στέλνουν μήνυμα ενότητας και δίνουν ραντεβού στην Κρήτη 17 Απριλίου 2013
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η     Σ.Ο.Δ.
                                              10 Απριλίου 2013
     Το Συντονιστικό Όργανο Δράσεων (ΣΟΔ) που είναι σε συντονισμό με το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών ΕΑΑ, είναι ένα άτυπο όργανο στο οποίο συμμετέχουν  φορείς των ΕΔ και ΣΑ (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ).

     Συστάθηκε προκειμένου να συντονίζει ενέργειες, να οργανώνει δράσεις, να προσδιορίζει τους στόχους και τους τρόπους που αυτοί θα επιτευχθούν,  απέναντι στις  επιθέσεις  και τις αδικίες που υφίστανται  τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων  και Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά κυρίως για να πολεμήσει την απαξίωση και αποδυνάμωση που επιχειρείται στην Εθνική Άμυνα και στην Εσωτερική Ασφάλεια της χώρας. Όπλο του το πολυδιαφημισμένο στα λόγια «ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ», κόντρα στην οποιαδήποτε προσπάθεια διάσπασης, λειτουργώντας δημοκρατικά στη λήψη αποφάσεων με την αρχή της πλειοψηφίας.

     Τα προβλήματα στην συνεργασία λόγω της διαφορετικής φύσης και ιδιοσυγκρασίας των συμμετεχόντων φορέων, αν και αδικαιολόγητα, ήταν αναμενόμενα. Όλοι όμως παρά τις δυσκολίες, επέδειξαν μέχρι τώρα υψηλό αίσθημα ευθύνης και συνεργασίας, παρακάμπτοντας ενδεχόμενες διαφωνίες, χωρίς εκβιαστικά διλήμματα, προτάσσοντας την ενότητα και τους κοινούς στόχους, καταφέρνοντας έτσι να οργανωθούν για πρώτη φορά δύο (2) εντυπωσιακά μεγάλες συγκεντρώσεις  με  αθρόα συμμετοχή των Συναδέλφων.

     Μετά από σχετική ανακοίνωση αποχώρησης κάποιων φορέων από το ΣΟΔ, αναλογιζόμενοι τις ευθύνες μας απέναντι στο «αύριο» των Συναδέλφων και έχοντας πλήρη επίγνωση της κατάστασης, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί και αναμένοντας τις επόμενες άδικες επιθέσεις στα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια  και τα εισοδήματά μας,

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ

     ότι με ομοψυχία και αποφασιστικότητα θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την προάσπιση των συμφερόντων των Συναδέλφων και της Πατρίδας μας. Το ΣΟΔ  αδέσμευτο, θα συνεχίσει το έργο του με τις ίδιες αρχές και επιδιώξεις όπως ξεκίνησε, με ενισχυμένη εμπειρία και ατσάλινη θέληση για επιτυχία.

ΚΑΛΟΥΜΕ

     όλους τους ε.ε. και ε.α. συναδέλφους να στηρίξουν την προσπάθεια μας, με την συμμετοχή τους, όπου και όταν χρειάζεται. Τυχόν αποσπασματικές ενέργειες, προσωπικές διενέξεις ή επιδιώξεις, διχαστικά διλήμματα και  διασπαστικές ανακοινώσεις, είναι ανεπίτρεπτα σε ένα ομοιογενές σύνολο  που έχει τη λογική να εκτιμά και να χειρίζεται  τις καταστάσεις  και να επιτυγχάνει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Όποιος τορπιλίζει την κοινή προσπάθεια τορπιλίζει και την επίτευξη των στόχων και θα είναι υπόλογος στους εε και εα Συναδέλφους που προσδοκούν ένα καλύτερο αύριο.

     Η συνέχεια του αγώνα μας μεταφέρεται στην Κρήτη, όπου καλούνται να συμμετέχουν όλα τα ε.ε. και ε.α. στελέχη των ΕΔ και ΣΑ, στην  προγραμματισθείσα και συμφωνηθείσα συγκέντρωση,

στα  ΧΑΝΙΑ,    την Τετάρτη  17  Απριλίου    και ώρα 16.00.

Η Κρήτη θα στείλει το δικό της μήνυμα.  Ένα μήνυμα ομοψυχίας, αποφασιστικότητας και ελπίδας.


Οι Εκπροσωπούμενοι Φορείς:

Ν.Π.Δ.Δ.

Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ)

Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ)

Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ)

Ν.Π.Ι.Δ. (κατ' αλφαβητική σειρά)

Ανεξάρτητη Κίνηση Στρατιωτικών (Α.Κί.Σ)

Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (ΕΑΑΛΣ)

Ένωση Στρατιωτικών Ιατρών (Ε.ΣΤ.ΙΑ)

Λέσχη Αεροπορίας Στρατού (ΛΑΣ)

Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΕΑΠΣ)

Πανελλήνια Ένωση Οικογενειών Εκλιπόντων Αξιωματικών Στρατού

Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας (Π.Ο.ΑΞΙ.Α)

Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ)

Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών (ΠΟΣ)

Πανελλήνιος Ομοσπονδία Αποστράτων Αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας (ΠΟΑΑΣΑ)

Πανελλήνιος Σύλλογος Βετεράνων Αεροπόρων (ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α)

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αξιωματικών Πεζικού (ΠΣΑΠ)

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών ΕΔ&ΣΑ (ΠΣΑΑ-ΕΔ & ΣΑ)

Σύλλογος Αποφοίτων Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΑΙΡ)

Σύλλογος Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α. (ΣΑΣ)

Σύλλογος Αποφοίτων Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΑ/ΣΝΔ)

Σύλλογος Αποφοίτων Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας (ΣΑ/ΣΥΔΑ)

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας Στρατού (ΣΑΑΑΣ)

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Αποφοίτων Σ.Σ.Ε Τάξεως 1957

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Αποφοίτων Σ.Σ.Ε Τάξεως 1959

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Αποφοίτων Σ.Σ.Ε Τάξεως 1961

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Αποφοίτων Σ.Σ.Ε Τάξεως 1962

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Αποφοίτων Σ.Σ.Ε Τάξεως 1965

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Αποφοίτων Σ.Σ.Ε Τάξεως 1967

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Αποφοίτων Σ.Σ.Ε Τάξεως 1969

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Αποφοίτων Σ.Σ.Ε Τάξεως 1971

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Αποφοίτων Σ.Σ.Ε Τάξεως 1976

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Αποφοίτων Σ.Σ.Ε Τάξεως 1981

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Ιππικού Τεθωρακισμένων(ΣΑΙΤΘ)

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Μηχανικού (ΣΑΑΜΧ)

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Σώματος Υλικού Πολέμου (ΣΑΑΣΥΠ)

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Τεχνικού Σώματος (ΣΑΑΤΧ)

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΑΑΥΣ)

Σύνδεσμος Αποφοίτων Αξιωματικών  Σ.Σ.Ε Τάξεως 1973

Σύνδεσμος Αποφοίτων Αξιωματικών  Σ.Σ.Ε Τάξεως 1978

Σύνδεσμος Αποφοίτων Αξιωματικών  Σ.Σ.Ε Τάξεως 1975

Σύνδεσμος Αποφοίτων Αξιωματικών  Σ.Σ.Ε Τάξεως 1980

Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΑΣΜΥΝ)

Σύνδεσμος Επιτελών Εθνικής Άμυνας (ΣΕΕΘΑ)
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η     Σ.Ο.Δ.

10 Απριλίου 2013

     Το Συντονιστικό Όργανο Δράσεων (ΣΟΔ) που είναι σε συντονισμό με το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών ΕΑΑ, είναι ένα άτυπο όργανο στο οποίο συμμετέχουν  φορείς των ΕΔ και ΣΑ (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ).

     Συστάθηκε προκειμένου να συντονίζει ενέργειες, να οργανώνει δράσεις, να προσδιορίζει τους στόχους και τους τρόπους που αυτοί θα επιτευχθούν,  απέναντι στις  επιθέσεις  και τις αδικίες που υφίστανται  τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων  και Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά κυρίως για να πολεμήσει την απαξίωση και αποδυνάμωση που επιχειρείται στην Εθνική Άμυνα και στην Εσωτερική Ασφάλεια της χώρας. Όπλο του το πολυδιαφημισμένο στα λόγια «ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ», κόντρα στην οποιαδήποτε προσπάθεια διάσπασης, λειτουργώντας δημοκρατικά στη λήψη αποφάσεων με την αρχή της πλειοψηφίας.

     Τα προβλήματα στην συνεργασία λόγω της διαφορετικής φύσης και ιδιοσυγκρασίας των συμμετεχόντων φορέων, αν και αδικαιολόγητα, ήταν αναμενόμενα. Όλοι όμως παρά τις δυσκολίες, επέδειξαν μέχρι τώρα υψηλό αίσθημα ευθύνης και συνεργασίας, παρακάμπτοντας ενδεχόμενες διαφωνίες, χωρίς εκβιαστικά διλήμματα, προτάσσοντας την ενότητα και τους κοινούς στόχους, καταφέρνοντας έτσι να οργανωθούν για πρώτη φορά δύο (2) εντυπωσιακά μεγάλες συγκεντρώσεις  με  αθρόα συμμετοχή των Συναδέλφων.

     Μετά από σχετική ανακοίνωση αποχώρησης κάποιων φορέων από το ΣΟΔ, αναλογιζόμενοι τις ευθύνες μας απέναντι στο «αύριο» των Συναδέλφων και έχοντας πλήρη επίγνωση της κατάστασης, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί και αναμένοντας τις επόμενες άδικες επιθέσεις στα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια  και τα εισοδήματά μας,

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ

     ότι με ομοψυχία και αποφασιστικότητα θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την προάσπιση των συμφερόντων των Συναδέλφων και της Πατρίδας μας. Το ΣΟΔ  αδέσμευτο, θα συνεχίσει το έργο του με τις ίδιες αρχές και επιδιώξεις όπως ξεκίνησε, με ενισχυμένη εμπειρία και ατσάλινη θέληση για επιτυχία.

ΚΑΛΟΥΜΕ

     όλους τους ε.ε. και ε.α. συναδέλφους να στηρίξουν την προσπάθεια μας, με την συμμετοχή τους, όπου και όταν χρειάζεται. Τυχόν αποσπασματικές ενέργειες, προσωπικές διενέξεις ή επιδιώξεις, διχαστικά διλήμματα και  διασπαστικές ανακοινώσεις, είναι ανεπίτρεπτα σε ένα ομοιογενές σύνολο  που έχει τη λογική να εκτιμά και να χειρίζεται  τις καταστάσεις  και να επιτυγχάνει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Όποιος τορπιλίζει την κοινή προσπάθεια τορπιλίζει και την επίτευξη των στόχων και θα είναι υπόλογος στους εε και εα Συναδέλφους που προσδοκούν ένα καλύτερο αύριο.

     Η συνέχεια του αγώνα μας μεταφέρεται στην Κρήτη, όπου καλούνται να συμμετέχουν όλα τα ε.ε. και ε.α. στελέχη των ΕΔ και ΣΑ, στην  προγραμματισθείσα και συμφωνηθείσα συγκέντρωση,

στα  ΧΑΝΙΑ,    την Τετάρτη  17  Απριλίου    και ώρα 16.00.

Η Κρήτη θα στείλει το δικό της μήνυμα.  Ένα μήνυμα ομοψυχίας, αποφασιστικότητας και ελπίδας.


Οι Εκπροσωπούμενοι Φορείς:

Ν.Π.Δ.Δ.

Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ)

Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ)

Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ)

Ν.Π.Ι.Δ. (κατ' αλφαβητική σειρά)

Ανεξάρτητη Κίνηση Στρατιωτικών (Α.Κί.Σ)

Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (ΕΑΑΛΣ)

Ένωση Στρατιωτικών Ιατρών (Ε.ΣΤ.ΙΑ)

Λέσχη Αεροπορίας Στρατού (ΛΑΣ)

Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΕΑΠΣ)

Πανελλήνια Ένωση Οικογενειών Εκλιπόντων Αξιωματικών Στρατού

Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας (Π.Ο.ΑΞΙ.Α)

Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ)

Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών (ΠΟΣ)

Πανελλήνιος Ομοσπονδία Αποστράτων Αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας (ΠΟΑΑΣΑ)

Πανελλήνιος Σύλλογος Βετεράνων Αεροπόρων (ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α)

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αξιωματικών Πεζικού (ΠΣΑΠ)

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών ΕΔ&ΣΑ (ΠΣΑΑ-ΕΔ & ΣΑ)

Σύλλογος Αποφοίτων Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΑΙΡ)

Σύλλογος Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α. (ΣΑΣ)

Σύλλογος Αποφοίτων Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΑ/ΣΝΔ)

Σύλλογος Αποφοίτων Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας (ΣΑ/ΣΥΔΑ)

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας Στρατού (ΣΑΑΑΣ)

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Αποφοίτων Σ.Σ.Ε Τάξεως 1957

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Αποφοίτων Σ.Σ.Ε Τάξεως 1959

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Αποφοίτων Σ.Σ.Ε Τάξεως 1961

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Αποφοίτων Σ.Σ.Ε Τάξεως 1962

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Αποφοίτων Σ.Σ.Ε Τάξεως 1965

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Αποφοίτων Σ.Σ.Ε Τάξεως 1967

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Αποφοίτων Σ.Σ.Ε Τάξεως 1969

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Αποφοίτων Σ.Σ.Ε Τάξεως 1971

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Αποφοίτων Σ.Σ.Ε Τάξεως 1976

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Αποφοίτων Σ.Σ.Ε Τάξεως 1981

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Ιππικού Τεθωρακισμένων(ΣΑΙΤΘ)

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Μηχανικού (ΣΑΑΜΧ)

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Σώματος Υλικού Πολέμου (ΣΑΑΣΥΠ)

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Τεχνικού Σώματος (ΣΑΑΤΧ)

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΑΑΥΣ)

Σύνδεσμος Αποφοίτων Αξιωματικών  Σ.Σ.Ε Τάξεως 1973

Σύνδεσμος Αποφοίτων Αξιωματικών  Σ.Σ.Ε Τάξεως 1978

Σύνδεσμος Αποφοίτων Αξιωματικών  Σ.Σ.Ε Τάξεως 1975

Σύνδεσμος Αποφοίτων Αξιωματικών  Σ.Σ.Ε Τάξεως 1980

Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΑΣΜΥΝ)

Σύνδεσμος Επιτελών Εθνικής Άμυνας (ΣΕΕΘΑ)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η     Σ.Ο.Δ 
 10 Απριλίου 2013
     Το Συντονιστικό Όργανο Δράσεων (ΣΟΔ) που είναι σε συντονισμό με το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών ΕΑΑ, είναι ένα άτυπο όργανο στο οποίο συμμετέχουν  φορείς των ΕΔ και ΣΑ (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ).

     Συστάθηκε προκειμένου να συντονίζει ενέργειες, να οργανώνει δράσεις, να προσδιορίζει τους στόχους και τους τρόπους που αυτοί θα επιτευχθούν,  απέναντι στις  επιθέσεις  και τις αδικίες που υφίστανται  τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων  και Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά κυρίως για να πολεμήσει την απαξίωση και αποδυνάμωση που επιχειρείται στην Εθνική Άμυνα και στην Εσωτερική Ασφάλεια της χώρας. Όπλο του το πολυδιαφημισμένο στα λόγια «ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ», κόντρα στην οποιαδήποτε προσπάθεια διάσπασης, λειτουργώντας δημοκρατικά στη λήψη αποφάσεων με την αρχή της πλειοψηφίας.

     Τα προβλήματα στην συνεργασία λόγω της διαφορετικής φύσης και ιδιοσυγκρασίας των συμμετεχόντων φορέων, αν και αδικαιολόγητα, ήταν αναμενόμενα. Όλοι όμως παρά τις δυσκολίες, επέδειξαν μέχρι τώρα υψηλό αίσθημα ευθύνης και συνεργασίας, παρακάμπτοντας ενδεχόμενες διαφωνίες, χωρίς εκβιαστικά διλήμματα, προτάσσοντας την ενότητα και τους κοινούς στόχους, καταφέρνοντας έτσι να οργανωθούν για πρώτη φορά δύο (2) εντυπωσιακά μεγάλες συγκεντρώσεις  με  αθρόα συμμετοχή των Συναδέλφων.

     Μετά από σχετική ανακοίνωση αποχώρησης κάποιων φορέων από το ΣΟΔ, αναλογιζόμενοι τις ευθύνες μας απέναντι στο «αύριο» των Συναδέλφων και έχοντας πλήρη επίγνωση της κατάστασης, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί και αναμένοντας τις επόμενες άδικες επιθέσεις στα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια  και τα εισοδήματά μας,

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ

     ότι με ομοψυχία και αποφασιστικότητα θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την προάσπιση των συμφερόντων των Συναδέλφων και της Πατρίδας μας. Το ΣΟΔ  αδέσμευτο, θα συνεχίσει το έργο του με τις ίδιες αρχές και επιδιώξεις όπως ξεκίνησε, με ενισχυμένη εμπειρία και ατσάλινη θέληση για επιτυχία.

ΚΑΛΟΥΜΕ

     όλους τους ε.ε. και ε.α. συναδέλφους να στηρίξουν την προσπάθεια μας, με την συμμετοχή τους, όπου και όταν χρειάζεται. Τυχόν αποσπασματικές ενέργειες, προσωπικές διενέξεις ή επιδιώξεις, διχαστικά διλήμματα και  διασπαστικές ανακοινώσεις, είναι ανεπίτρεπτα σε ένα ομοιογενές σύνολο  που έχει τη λογική να εκτιμά και να χειρίζεται  τις καταστάσεις  και να επιτυγχάνει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Όποιος τορπιλίζει την κοινή προσπάθεια τορπιλίζει και την επίτευξη των στόχων και θα είναι υπόλογος στους εε και εα Συναδέλφους που προσδοκούν ένα καλύτερο αύριο.

     Η συνέχεια του αγώνα μας μεταφέρεται στην Κρήτη, όπου καλούνται να συμμετέχουν όλα τα ε.ε. και ε.α. στελέχη των ΕΔ και ΣΑ, στην  προγραμματισθείσα και συμφωνηθείσα συγκέντρωση,

στα  ΧΑΝΙΑ,    την Τετάρτη  17  Απριλίου    και ώρα 16.00.

Η Κρήτη θα στείλει το δικό της μήνυμα.  Ένα μήνυμα ομοψυχίας, αποφασιστικότητας και ελπίδας.


Οι Εκπροσωπούμενοι Φορείς:

Ν.Π.Δ.Δ.

Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ)

Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ)

Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ)

Ν.Π.Ι.Δ. (κατ' αλφαβητική σειρά)

Ανεξάρτητη Κίνηση Στρατιωτικών (Α.Κί.Σ)

Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (ΕΑΑΛΣ)

Ένωση Στρατιωτικών Ιατρών (Ε.ΣΤ.ΙΑ)

Λέσχη Αεροπορίας Στρατού (ΛΑΣ)

Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΕΑΠΣ)

Πανελλήνια Ένωση Οικογενειών Εκλιπόντων Αξιωματικών Στρατού

Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας (Π.Ο.ΑΞΙ.Α)

Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ)

Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών (ΠΟΣ)

Πανελλήνιος Ομοσπονδία Αποστράτων Αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας (ΠΟΑΑΣΑ)

Πανελλήνιος Σύλλογος Βετεράνων Αεροπόρων (ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α)

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αξιωματικών Πεζικού (ΠΣΑΠ)

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών ΕΔ&ΣΑ (ΠΣΑΑ-ΕΔ & ΣΑ)

Σύλλογος Αποφοίτων Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΑΙΡ)

Σύλλογος Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α. (ΣΑΣ)

Σύλλογος Αποφοίτων Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΑ/ΣΝΔ)

Σύλλογος Αποφοίτων Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας (ΣΑ/ΣΥΔΑ)

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας Στρατού (ΣΑΑΑΣ)

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Αποφοίτων Σ.Σ.Ε Τάξεως 1957

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Αποφοίτων Σ.Σ.Ε Τάξεως 1959

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Αποφοίτων Σ.Σ.Ε Τάξεως 1961

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Αποφοίτων Σ.Σ.Ε Τάξεως 1962

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Αποφοίτων Σ.Σ.Ε Τάξεως 1965

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Αποφοίτων Σ.Σ.Ε Τάξεως 1967

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Αποφοίτων Σ.Σ.Ε Τάξεως 1969

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Αποφοίτων Σ.Σ.Ε Τάξεως 1971

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Αποφοίτων Σ.Σ.Ε Τάξεως 1976

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Αποφοίτων Σ.Σ.Ε Τάξεως 1981

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Ιππικού Τεθωρακισμένων(ΣΑΙΤΘ)

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Μηχανικού (ΣΑΑΜΧ)

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Σώματος Υλικού Πολέμου (ΣΑΑΣΥΠ)

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Τεχνικού Σώματος (ΣΑΑΤΧ)

Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΑΑΥΣ)

Σύνδεσμος Αποφοίτων Αξιωματικών  Σ.Σ.Ε Τάξεως 1973

Σύνδεσμος Αποφοίτων Αξιωματικών  Σ.Σ.Ε Τάξεως 1978

Σύνδεσμος Αποφοίτων Αξιωματικών  Σ.Σ.Ε Τάξεως 1975

Σύνδεσμος Αποφοίτων Αξιωματικών  Σ.Σ.Ε Τάξεως 1980

Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΑΣΜΥΝ)

Σύνδεσμος Επιτελών Εθνικής Άμυνας (ΣΕΕΘΑ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου