Τετάρτη 17 Απριλίου 2013

Υγειονομικές Εξετάσεις Υποψηφίων ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2013 - 2014 (11/4/2013)


Οι υποψήφιοι ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ που είναι δικαιούχοι υπηρεσιών υγείας 251 ΓΝΑ και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν σ΄αυτό τις προβλεπόμενες στην υπ' αριθμ. 24/2013 ΕΔΥΕΘΑ (ΠΑΡΑΡΤ. "Γ", Παραγρ. 8) υγειονομικές εξετάσεις, θα πρέπει να επικοινωνίσουν έγκαιρα με τη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου, τηλ. 2107463300, για τον καθορισμό της Ημερομηνίας των εξετάσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου