Τρίτη 9 Απριλίου 2013

ΕΕ: Σε λειτουργία το σύστημα Σένγκεν δεύτερης γενιάς


Την έναρξη λειτουργίας του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σκοπός του νέου συστήματος είναι, όπως υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση, «να ενισχύσει την ασφάλεια και να διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία εντός του χώρου Σένγκεν».

ΕΕ: Σε λειτουργία το σύστημα Σένγκεν δεύτερης γενιάς
Στην ανακοίνωση της Επιτροπή επισημαίνεται πως το SIS II επιτρέπει την εύκολη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών ελέγχων στα σύνορα, των τελωνειακών και των αστυνομικών Αρχών «όσον αφορά πρόσωπα που ενδεχομένως εμπλέκονται σε σοβαρό έγκλημα».
Επίσης, περιλαμβάνει καταχωρίσεις για αγνοούμενα πρόσωπα, ιδίως παιδιά, καθώς και πληροφορίες για ορισμένα περιουσιακά στοιχεία, όπως τραπεζογραμμάτια, αυτοκίνητα, φορτηγά, πυροβόλα όπλα και έγγραφα ταυτότητας τα οποία ενδεχομένως έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί ή απολεσθεί.

Το SIS II αποτελεί τη δεύτερη γενιά του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν, το οποίο λειτουργεί από το 1995, και διαθέτει ενισχυμένες λειτουργίες, όπως τη δυνατότητα εισαγωγής βιομετρικών στοιχείων (δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίες), νέων ειδών καταχωρίσεων (αεροσκάφη, σκάφη, εμπορευματοκιβώτια, μέσα πληρωμών που έχουν κλαπεί), ή τη δυνατότητα σύνδεσης διαφορετικών καταχωρίσεων (όπως καταχώριση για πρόσωπο και όχημα).
Ακόμη, το SIS II θα περιλαμβάνει αντίγραφα των ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης (ΕΕΣ) που θα επισυνάπτονται απευθείας σε καταχωρίσεις για πρόσωπα τα οποία αναζητούνται με σκοπό τη σύλληψη, την παράδοση ή την έκδοση· επομένως οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν πιο εύκολα και πιο γρήγορα να διασφαλίσουν την αναγκαία συνέχεια στις υποθέσεις αυτές.

Η Επιτροπή τονίζει στη σημερινή ανακοίνωσή της ότι το SIS II διασφαλίζει την ισχυρή προστασία των δεδομένων. Πρόσβαση στο SIS II έχουν μόνο οι εθνικές αρχές ελέγχου στα σύνορα, οι αστυνομικές και τελωνειακές αρχές, οι δικαστικές αρχές και οι αρχές που είναι αρμόδιες για τις θεωρήσεις και την ταξινόμηση των οχημάτων.
Οποιοσδήποτε έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τον αφορούν και καταχωρίστηκαν στο SIS II και μπορεί επίσης να ζητήσει από την αρμόδια εθνική αρχή τη διόρθωση ή τη διαγραφή προσωπικών του πληροφοριών.
Παράλληλα, καθένας μπορεί να προσφύγει σε δικαστήριο για να αποκτήσει πρόσβαση, να διορθώσει, να διαγράψει ή να συμβουλευθεί πληροφορίες ή να επιτύχει αποζημίωση σε σχέση με καταχώριση που τον αφορά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου