Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014

Αλλαγές στην υγειονομική περίθαλψη, για τα μέλη των οικογενειών των στρατιωτικών των Ενόπλων ΔυνάμεωνΑλλαγές στην υγειονομική περίθαλψη, για τα μέλη των οικογενειών των στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος, παρέχει σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 
Ειδικότερα, από την Αναπληρώτρια Υπουργό Εθνικής Άμυνας Φώφη Γεννηματά κατατέθηκε στο ΣτΕ σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που αφορά στην «υγειονομική περίθαλψη των στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος και των μελών των οικογενειών τους».
 
Σύμφωνα με το διάταγμα δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης:
 
• Ο σύζυγος ή η σύζυγος εφόσον δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλο Ταμείο ή Οργανισμό, περιλαμβάνονται και αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε διάσταση,
 
• Τα παιδιά (γνήσια, εκτός γάμου και υιοθετημένα) των στρατιωτικών μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους,
 
• Τα παιδιά (γνήσια, εκτός γάμου και υιοθετημένα) μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους εφόσον είναι άνεργα,
 
• Τα παιδιά (γνήσια, εκτός γάμου και υιοθετημένα) μέχρι τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους εφόσον σπουδάζουν σε ανώτερες και ανώτατες Σχολές στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όπως επίσης και εφόσον σπουδάζουν σε αναγνωρισμένα Ινστιτούτα Επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ),
 
• Τα παιδιά (γνήσια, εκτός γάμου και υιοθετημένα) εφόσον έχουν αναπηρία 67% και πάνω, ανεξάρτητα εάν εργάζονται ή όχι,
 
• Τα παιδιά (γνήσια, εκτός γάμου και υιοθετημένα) που πάσχουν από Μεσογειακή, Δρεπανοκυτταρική και Μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, εφόσον απασχολούνται περιστασιακά και όχι μόνιμα,
 
• Οι γονείς (φυσικοί ή θετοί) εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει την ετήσια συνολική κατώτερη σύνταξη γήρατος του ΟΓΑ και δεν έχουν δικαίωμα ασφάλισης σε άλλον ασφαλιστικό φορέα,
 
• Τα αδέλφια στρατιωτικών, που έχουν αναπηρία άνω του 67 % και δεν δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη από ασφαλιστικό φορέα, αλλά και το ετήσιο εισόδημά τους, δεν υπερβαίνει την ετήσια συνολική κατώτερη σύνταξη γήρατος του ΟΓΑ,
 
• Οι άγαμες θυγατέρες και αδελφές των στρατιωτικών οι οποίες είναι άνω των 40 ετών εφόσον δεν έχουν δικαίωμα περίθαλψης από άλλον φορέα,
 
Διευκρινίζεται στο σχέδιο διατάγματος, ότι η σύζυγος διαζευγμένου ή ο σύζυγός διαζευγμένης μπορεί να ασφαλίζεται εφόσον: α) ο γάμος λύθηκε αμετάκλητα μετά το 40ό έτος της ηλικίας,
 
β) έχουν μεσολαβήσει τουλάχιστον 5 χρόνια από την τέλεση του γάμου μέχρι την κατάθεση της αγωγής διαζυγίου, γ) δεν έχει δικαίωμα ασφάλισης (άμεσα ή έμμεσα) σε άλλον ασφαλιστικό φορέα,
 
δ) καταβάλει ασφαλιστική εισφορά ίση με το 5% τους συνόλου των μηνιαίων αποδοχών τακτικού δημοσίου υπαλλήλου και ε) υποβάλλει σχετική αίτηση μέσα σε ένα χρόνο από την έκδοση του διαζυγίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου