Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ:Αποδείξεις για το 2013

  Προσοχή γιατί η εφορία παραμονεύει


 Λίγο πριν το ετήσιο ραντεβού με την εφορία οι φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με το «χαρτοβασίλειο» των αποδείξεων. Τα «χαρτάκια» που μαζέψαμε το 2013 θα πρέπει τώρα να μπουν σε μια «τάξη». Οι αποδείξεις θα πρέπει να διαχωριστούν σε αυτές που «μετράνε» στην εφορία και στις «άχρηστες» αποδείξεις.
Μετά θα πρέπει να αθροιστούν και να συγκριθούν με το εισόδημα που αποκτήθηκε το 2013. Μια διαδικασία που απαιτεί οργάνωση και υπομονή την οποία αν αφήσετε για την τελευταία στιγμή θα σας φανεί...βουνό.
Αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών συνολικής αξίας ίσης με το 25% του ετησίου εισοδήματός τους έπρεπε να έχουν μαζέψει κατά τη διάρκεια του 2013 όχι μόνο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, αλλά και οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκια» και οι αγρότες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με «διευκρίνιση» που περιλαμβάνεται στο κείμενο οδηγιών του υπουργείου Οικονομικών, ο κωδικός 049 του πίνακα 7 της φορολογικής δήλωσης στον οποίο αναγράφεται η συνολική αξία των αποδείξεων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 2013 πρέπει να συμπληρώνεται «μόνο από όσους δηλώνουν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, καθώς και από όσους δηλώνουν εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση». Την υποχρέωση να έχουν μαζέψει αποδείξεις δαπανών έτους 2013 την έχουν και οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκια» και οι αγρότες, για τους εξής λόγους:
1. Σύμφωνα με τη νέα φορολογική νομοθεσία (ν. 4110/2013) στους φορολογούμενους που θα θεωρηθεί ότι θα δηλώσουν φέτος εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες περιλαμβάνονται όχι μόνο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, αλλά και οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκια». Δηλαδή και οι φορολογούμενοι αυτοί θα θεωρηθούν ως μισθωτοί, οπότε θα πρέπει να έχουν μαζέψει κι αυτοί αποδείξεις δαπανών με ημερομηνίες έτους 2013.
2. Επίσης, σύμφωνα με τη νέα φορολογική νομοθεσία, το εισόδημα από την ατομική άσκηση γεωργικής δραστηριότητας θα φορολογηθεί φέτος αυτοτελώς με βάση την κλίμακα φόρου των μισθωτών και των συνταξιούχων. Στην κλίμακα αυτή όμως ισχύει έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ χωρίς δικαιολογητικά, η οποία για να διατηρηθεί θα πρέπει ο φορολογούμενος να έχει μαζέψει κατά τη διάρκεια του 2013 αποδείξεις δαπανών συνολικής αξίας ίσης με το 25% του ετησίου εισοδήματός τους. Κάτι τέτοιο όμως δεν είχε γίνει γνωστό πέρυσι στους αγρότες από το υπουργείο Οικονομικών, με αποτέλεσμα να καλούνται τώρα εκ των υστέρων να βρουν αποδείξεις του έτους 2013 συνολικής αξίας ίσης με το 25% του ετησίου εισοδήματος που θα υποχρεωθούν να δηλώσουν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις.
Το μέτρο των αποδείξεων για τα εισοδήματα του 2013 δεν έγινε μόνο πιο αυστηρό αλλά επήλθαν και πολλές αλλαγές αναφορικά με το ποιες αποδείξεις δέχεται και ποιες όχι η εφορία.
Πιο συγκεκριμένα «άχρηστες» είναι οι αποδείξεις που αφορούν σε δαπάνες για το πετρέλαιο θέρμανσης, το φυσικό αέριο και τις υπηρεσίες κοινοχρήστων τις οποίες δεχόταν μέχρι και το 2012 η εφορία και αποτελούν μεγάλο μέρος των οικογενειακών δαπανών.
Αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων δαπανών του φορολογουμένου είναι μικρότερο από το ποσό που απαιτείται, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22% επί της διαφοράς. Για παράδειγμα για εισόδημα 20.000 ευρώ απαιτούνται 5.000 αποδείξεις. Αν ο φορολογούμενος καταθέσει 3.000 αποδείξεις, δηλαδή 2.000 λιγότερες, τότε πέρα από τον φόρο που θα πληρώσει , θα επιβαρυνθεί με πρόσθετο φόρο 2.000 Χ22% = 440 ευρώ επιπλέον.
Σημειώστε ότι φέτος αναγνωρίζονται οι αποδείξεις και από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που μέχρι και το 2013 δεν επιτρεπόταν.

Μετά την κατάργηση των περισσότερων φοροαπαλλαγών οι μόνες αποδείξεις που αναγνωρίζει η εφορία είναι αυτές που αφορούν τα δίδακτρα σε φροντιστήρια και ξένες γλώσσες. Έτσι δεν «μετράνε» οι αποδείξεις του ενοικίου που πληρώνει ο φορολογούμενος για την κύρια κατοικία του και τα παιδιά που σπουδάζουν σε άλλη πόλη, κάθε είδους ασφάλιστρα και η αγορά φωτοβολταϊκών συστημάτων.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πολλές παγίδες που μπορούν να οδηγήσουν στην πληρωμή έξτρα φόρου 22% για τους μισθωτούς, συνταξιούχους αλλά και για τους εργαζόμενους που αμείβονται με «μπλοκάκι» και τους αγρότες που θα φορολογηθούν φέτος με την κλίμακα των μισθωτών κρύβει το μέτρο των αποδείξεων.
Οι φορολογούμενοι κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
1. Το συνολικό ποσό των αποδείξεων λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών δηλώνεται στον κωδικό 049 του πίνακα 7 του εντύπου Ε1.
2. Το μέτρο των αποδείξεων ισχύει μόνο για τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει ότι αν οι μισθωτοί ή συνταξιούχοι έχουν εισοδήματα και από άλλες πηγές για παράδειγμα εισοδήματα από ενοίκια, θα πρέπει να έχουν αποδείξεις μόνο για το τμήμα του εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτές υπηρεσίες. Αν για παράδειγμα ένας συνταξιούχος έχει 6.000 ευρώ από σύνταξη και 3.600 ευρώ (300Χ12), από ενοίκια οι αποδείξεις που θα πρέπει να δηλώσει είναι 1.500 ευρώ (6.000 Χ 25%).
3. Υποχρέωση να παρουσιάσουν δαπάνες με αποδείξεις έχουν φέτος και οι επιτηδευματίες που θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών. Πρόκειται για φορολογούμενους-μισθωτούς που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
- Έχουν συνάψει έγγραφες συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας με τους εργοδότες στους οποίους παρείχαν τις υπηρεσίες τους
- Έχουν έως τρεις εργοδότες ή έχουν περισσότερους από 3 εργοδότες αλλά ποσοστό τουλάχιστον 75% των αμοιβών που εισέπραξαν προήλθε από έναν μόνο εργοδότη (φυσικό πρόσωπο ή και νομικό πρόσωπο). έως τρεις εργοδότες είτε γιατί ο ένας εξ? αυτών αποφέρει το 75% του εισοδήματος.
4. Επιβάλλεται φορολογική «ποινή» 22% σε όσους δεν συγκέντρωσαν το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων.
5. Η υποχρέωση συγκέντρωσης αποδείξεων αξίας μέχρι 25% του συνολικού εισοδήματος ισχύει για ετήσια ποσά εισοδήματος μέχρι 42.000 ευρώ. Για όσους έχουν εισοδήματα άνω των 42.000 ευρώ, θα πρέπει το 2013 να είχαν μαζέψει αποδείξεις συνολικής αξίας 10.500 ευρώ.
6. Στις αποδείξεις που αναγνωρίζει η εφορία προστέθηκαν κι αυτές που αφορούν σε δαπάνες για δίδακτρα φροντιστηρίων και ιδιαιτέρων μαθημάτων. Προστέθηκαν επίσης και οι αποδείξεις για δαπάνες αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών που πραγματοποιούνται σε άλλες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7. Για την κάλυψη του 25% του εισοδήματος δεν «μετράνε» αποδείξεις που αφορούν σε δαπάνες για:
- προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, υγραερίου και φυσικού αερίου
- ενοίκια κύριας κατοικίας και ενοίκια παιδιών που σπουδάζουν σε άλλη πόλη
- ασφάλιστρα κάθε είδους (ζωής, πυρός, μεταφορών κ.λπ.)
- αγορά φωτοβολταϊκών συστημάτων
- ύδρευση
- αποχέτευση
- ?ηλεκτρικό ρεύμα
- δημοτικά τέλη
- ιατρικές, οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες
- νοσοκομειακή περίθαλψη
- αγορά αυτοκινήτων
- αγορά ακινήτων
- αγορά λοιπών αντικειμένων αξίας άνω των 10.000 ευρώ, που λαμβάνονται υπόψη για τον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος
- εισιτήρια λεωφορείων, τρένων, πλοίων και αεροπλάνων
- ταχυδρομικές υπηρεσίες
- τηλεφωνικές υπηρεσίες
- υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης
- τυχερά παιχνίδια
- τέλη κυκλοφορίας.
Για όλες τις υπόλοιπες δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών οι σχετικές αποδείξεις λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη του 25% του ετήσιου εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες.
8. Δεν υποχρεούνται στην προσκόμιση αποδείξεων δαπανών:
- Υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, στρατιωτικοί που υπηρετούν στην αλλοδαπή, υπάλληλοι του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, υπάλληλοι του Εθνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων, υπάλληλοι της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών που υπηρετούν στα οικεία αντιπροσωπευτικά γραφεία τους στις Βρυξέλλες.
- Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας
- Όσοι διαμένουν σε ψυχιατρικά καταστήματα
- ΦυλακισμένοιΣε περίπτωση συζύγων οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί υπολογίζονται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους μόνον εφ' όσον έχουν περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση και επιμερίζονται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο ατομικό εισόδημα της εμπρόθεσμης δήλωσής τους.
Οι αποδείξεις που «αναγνωρίζει» η εφορία


Διατροφή

 • Τρόφιμα.
 • Μη αλκοολούχα ποτά (ροφήματα, αναψυκτικά, χυμούς, νερό)
 • Κρασιά, αλκοολούχα ποτά

Καπνός
 • Τσιγάρα, πούρα

Ένδυση - Υπόδηση.
 • Υφάσματα.
 • Ρούχα.
 • Αξεσουάρ ένδυσης.
 • Παπούτσια.
 • Επιδιορθώσεις υποδημάτων.
 • Μεταποίηση ρούχων.
 • Καθαρισμός ενδυμάτων.

Επισκευή και Συντήρηση κατοικίας.
 • Υλικά οικοδομής (π.χ. χρώματα στόκος) .
 • Εργασίες υδραυλικού.
 • Εργασίες ηλεκτρολόγου.
 • Κλειδαράς.
 • Εργασίες ελαιοχρωματιστή

Είδη νοικοκυριού.
 • Έπιπλα.
 • Φωτιστικά.
 • Διακοσμητικά .
 • Χαλιά – μοκέτες.
 • Υφάσματα κουρτίνας.
 • Ριχτάρια.
 • Στρώμα.
 • Μαξιλάρια.
 • Σεντόνια .
 • Κουβέρτες.
 • Πετσέτες.
 • Ηλεκτρικές συσκευές. (ψυγεία , πλυντήρια , κουζίνες φούρνοι κλιματιστικά και θερμάστρες).
 • Μικρές οικιακές συσκευές.
 • Επισκευή ηλεκτρικών συσκευών.
 • Πιάτα – μαχαιροπήρουνα.
 • Υαλικά .
 • Σκεύη κουζίνας.
 • Εργαλεία .
 • Είδη κηπουρικής.
 • Εξαρτήματα (π.χ. λαμπτήρες, μπαταρίες).
 • Είδη καθαρισμού.
 • Οικιακές υπηρεσίες (οικιακή βοηθός , φύλαξη παιδιών στο σπίτι).
 • Φύλαξη και καθαρισμός χαλιών.

Μεταφορές
 • Ανταλλακτικά αυτοκινήτου.
 • Ελαστικά
 • Λιπαντικά.
 • Πυροσβεστήρας.
 • Καύσιμα.
 • Σέρβις αυτοκινήτου - μοτοσυκλέτας.
 • Πλύσιμο αυτοκινήτου.
 • Βαφή αυτοκινήτου
 • Βουλκανιζατέρ.
 • Μίσθωση ταξί.
 • Μεταφορές πραγμάτων.


Αναψυχή – Πολιτιστικές δραστηριότητες.
 • Ράδιο CD.
 • Τηλεοράσεις
 • Δορυφορική κεραία
 • Αποκωδικοποιητής
 • Συσκευή GPS.
 • Ψηφιακή κορνίζα.
 • Φωτογραφική μηχανή.
 • Βιντεοκάμερες
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές.
 • Μέσα εγγραφής ήχου – εικόνας.
 • Επισκευές συσκευών.
 • Μουσικά όργανα.
 • Ηλεκτρονικά παιχνίδια.
 • Παιχνίδια (κούκλες , ποδήλατα, παζλ).
 • Είδη άθλησης
 • Άνθη
 • Τροφές και είδη για κατοικίδια ζώα.
 • Κτηνιατρικές υπηρεσίες
 • Γυμναστήρια.
 • Σχολές χορού.
 • Ωδεία.
 • Μαθήματα ποδοσφαίρου – μπάσκετ.
 • Μαθήματα κολύμβησης.
 • Λούνα πάρκ.
 • Internet Cafe.
 • Κινηματόγραφος
 • Θέατρα.
 • Μουσεία.
 • Εκτυπώσεις φωτογραφίας.
 • Ενοικίαση DVD.
 • Βιβλία
 • Εφημερίδες
 • Περιοδικά
 • Γραφική ύλη
 • Σχολικά είδη
 • Πακέτο διακοπών


Εκπαίδευση.
- Δίδακτρα φροντιστηρίων και ξένων γλωσσών

Εστιατόρια – καφέ – ξενοδοχεία .
 • Εστιατόρια
 • Ταβέρνες
 • Ζαχαροπλαστεία
 • Καφενεία.
 • Μπαρ
 • Νυχτερινά κέντρα
 • Έξοδα ξενοδοχείων.

Διάφορα αγαθά – υπηρεσίες.
 • Κουρεία – κομμωτήρια
 • Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή
 • Πιστολάκι μαλλιών
 • Είδη ατομικής φροντίδας
 • Κοσμήματα – ρολόγια
 • Είδη ταξιδιού
 • Είδη καπνιστού
 • Παιδικό καροτσάκι.
 • Παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου
 • Οίκοι ευγηρίας.
 • Βοήθεια ηλικιωμένων στο σπίτι
 • Τραπεζικές υπηρεσίες.
 • Υπηρεσίες χρηματιστών
 • Υπηρεσίες συμβούλων φορολογίας
 • Δικηγόροι
 • Έξοδα θρησκευτικών τελετών (κηδείες)
 • Υπηρεσίες μεσιτικών γραφείων
 • Αγγελίες σε εφημερίδες.
 • Φωτοτυπίες.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Οι αποδείξεις που δεν «μετράνε»*

• Ενοίκια κατοικιών
• Ύδρευση.
• Δημοτικά τέλη
• Αποχέτευση
• Υπηρεσίες κοινοχρήστων
• Συντήρηση ανελκυστήρα.
• Κηπουρός.
• Καθαρισμός πολυκατοικίας
• Απόφραξη κεντρικής αποχέτευσης
• Συντήρηση καυστήρα κεντρικής θέρμανσης
• Ηλεκτρικό ρεύμα
• Υγραέριο
• Φυσικό αέριο
• Πετρέλαιο Θέρμανσης
• Κάρβουνα - καυσόξυλα.


Υγεία.

• Φάρμακα
• Φαρμακευτικά προϊόντα (π.χ. θερμόμετρο ,οινόπνευμα)
• Θεραπευτικές συσκευές (π.χ. ακουστικά βαρηκοΐας , συσκευή μέτρησης ζαχάρου, πιεσόμετρο)
• Ιατρικές υπηρεσίες
• Οδοντιατρικές υπηρεσίες
• Φυσιοθεραπεία
• Μικροβιολογική εξέταση.
• Ακτινογραφία
• Υπέρηχος.
• Τεστ ΠΑΠ
• Μαστογραφία.
• Νοσοκομειακή περίθαλψη
• Αποκλειστική νοσοκόμα.


Μεταφορές – Επικοινωνίες .
• Αγορά αυτοκινήτων
• Αγορά μοτοποδήλατων – μοτοσυκλετών
• Αγορά σαφών αναψυχής
• Τέλη κυκλοφορίας
• Διόδια
• Εισιτήρια σε τρένα , αεροπλάνα , πλοία αστικές συγκοινωνίες.
• Δημόσιες ταχυδρομικές υπηρεσίες .
• Υπηρεσίες ιδιωτικών ταχυδρομείων (courier).
• Σταθερή τηλεφωνία.
• Κινητή τηλεφωνία
• Πρόσβαση στο διαδίκτυο
• Συνδρομητική τηλεόραση.

Άλλες υπηρεσίες

• Δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων
• Ασφάλισης κατοικίας.
• Ασφάλισης υγείας
• Ασφάλιστρα αυτοκινήτου – δικύκλων.
• Άλλες ασφαλίσεις
• Φωτοβολταϊκά


* Προσοχή: Στις «άχρηστες» αποδείξεις, δηλαδή στις αποδείξεις που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι φορολογούμενοι για να καλύψουν το 25% του εισοδήματός τους, περιλαμβάνονται και οι αποδείξεις για ιατρικά έξοδα τις οποίες θα πρέπει να κρατήσουν για να έχουν έκπτωση φόρου καθώς και οι αποδείξεις για αγορά αυτοκινήτων ή σκαφών αναψυχής που λαμβάνονται υπόψη για το τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου