Τρίτη 11 Μαρτίου 2014

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ των ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤ . ΑΞΚΩΝ: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 4/2014 ΤΗΣ 04-03-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 4/2014 ΤΗΣ 04-03-2014

1.-Σήμερα την 04-03-2014 συνήλθε το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών (Σ.Σ.Τ.Ε.Α.Α.) υπό την Προεδρία του αρχαιοτέρου παρόντος , Αντιναυάρχου Σ.Περβαινά Π.Ν.ε.α. , Προέδρου της Ε.Α.Α.Ν.
2.-Στην συνεδρίαση έλαβαν μέρος , πλην του Προέδρου και οι κάτωθι αναφερόμενοι , Μέλη του Συμβουλίου :
Αντιστράτηγος  Π.Μαυροδόπουλος Σ.Ξ. ε.α.         Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Αντιστράτηγος Ι.Κρασσάς Σ.Ξ. ε.α.     Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ  
Αντιπλοίαρχος (Ε) Γ. Γεωργακόπουλος Π.Ν. ε.α.      Διευθύνων
                                                                              Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Κ.Ιατρίδης Π.Α. ε.α.                   Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος(Ρ) Ι.Κρανιάς Π.Α. ε.α.                        Διευθύνων
                                                                              Σύμβουλος ΕΑΑΑ
2.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο ,  μετά από διεξοδική συζήτηση , απεφάσισε ομόφωνα να θέσει ως στόχους για το άμεσο μέλλον τα ακόλουθα :
α.-Παρακολούθηση της εξέλιξης των δικαστικών αποφάσεων που αναμένονται και ετοιμότητα για υλοποίησή τους.
β.-Επίλυση προβλημάτων που έχουν σχέση με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των αποστράτων με παρέμβαση στην Στρατιωτική και Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας και διοργάνωση σχετικής Ημερίδας.
γ.-Εξαίρεση των Μερισμάτων και των ΕΚΟΕΜ από το άθροισμα των συντάξεων που υπολογίζεται προς παρακράτηση από  την ΗΔΙΚΑ , βάσει του Ν 4093/12. (5%-20%)
δ-Παραθερισμός αποστράτων
ε-Καθιέρωση από την Πολιτεία Ημέρας των Βετεράνων/Αποστράτων με άμεση συμμετοχή των τριών Ενώσεων
                                       

                                                                                                               
           Ημερομηνία  04 Μαρτίου 2014      Το Συντονιστικό Συμβούλιο

Αντιστράτηγος  Π.Μαυροδόπουλος Σ.Ξ. ε.α.         Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Αντιστράτηγος Ι.Κρασσάς Σ.Ξ. ε.α.     Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ  
Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν. ε.α.                     Πρόεδρος ΕΑΑΝ
                                                                       και  του Συντονιστικού    
Αντιπλοίαρχος (Ε) Γ. Γεωργακόπουλος Π.Ν. ε.α.      Διευθύνων
                                                                              Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Κ.Ιατρίδης Π.Α. ε.α.                   Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος(Ρ) Ι.Κρανιάς Π.Α. ε.α.                        Διευθύνων
                                                                              Σύμβουλος ΕΑΑΑ

                                              Για την ακρίβεια

                          Αντιπλοίαρχος (Ε) Ε.Αναγνωστάκης Π.Ν.ε.α
                           Γραμματέας του Συντονιστικού Συμβουλίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου