Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ:Οι παγίδες που κρύβουν τα μπλοκάκια.

  Πώς συνδέονται με τις αποδείξεις

Μία παγίδα κρύβει η υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, για όσους πληρώνονται με μπλοκάκι.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδείξουν, καθώς αν δηλώσουν ότι φορολογούνται ως μισθωτοί θα πρέπει να δηλώσουν και αποδείξεις, όπως κάνουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι.

Οι εργαζόμενοι με έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών θεωρούνται ελεύθεροι επαγγελματίες και φορολογούνται με συντελεστή 26% για τα πρώτα 50.000 ευρώ καθαρού εισοδήματος και με 33% για το υπερβάλλον εισόδημα.

Ωστόσο, έχουν το δικαίωμα να φορολογηθούν ως μισθωτοί και κατά συνέπεια να καρπωθούν αφορολόγητο όριο έως και 9.350 ευρώ υπό προϋποθέσεις.

Οι προϋποθέσεις

1.Έχουν έγγραφη σύμβαση με τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους,

2.Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν τα τρία, ή εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ακαθαρίστων εσόδων του εισοδήματος να  προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες αυτές.

- Οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκι» που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις έχουν δικαίωμα να φορολογηθούν ως μισθωτοί.
Ωστόσο, μπορεί να ωφελούνται από τη φορολόγηση του εισοδήματός τους με βάση τη φορολογική κλίμακα, ωστόσο, χάνουν δυο άλλα προνόμια. Δεν έχουν δικαίωμα έκπτωσης επαγγελματικών δαπανών,  ενώ είναι υποχρεωμένοι να συγκεντρώσουν και αποδείξεις.

Οι αποδείξεις θα πρέπει να είναι αξίας τουλάχιστον ίσης με το 25% του ακαθάριστου εισοδήματος των φορολογούμενων. Για παράδειγμα, ο εργαζόμενος με μπλοκάκι που έχει ακαθάριστο εισόδημα ύψους 10.000 ευρώ θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει το 2013 αποδείξεις συνολικής αξίας τουλάχιστον 2.500 ευρώ.

Στην περίπτωση που έχουν συγκεντρώσει λιγότερες αποδείξεις τότε θα τους βεβαιωθεί πρόσθετος φόρος ύψους 22% της αξίας των αποδείξεων που τους λείπουν. Εφόσον ο φορολογούμενος του παραπάνω παραδείγματος συγκεντρώσει αποδείξεις αξίας 1.500 ευρώ θα κληθεί για τα 1.000 ευρώ αποδείξεων που του λείπουν να πληρώσει πρόσθετο φόρο εισοδήματος 220 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου