Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

Βγήκε το υποχρεωτικό new deal για τις ΑΠΕ - 30% η μείωση για τα φωτοβολταϊκά

Αναρτήθηκε προ ολίγου προς διαβούλευση η πρόταση του ΥΠΕΚΑ για την εξυγίανση του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ που περιλαμβάνει το περίφημο “new deal” για τις τιμές των φωτοβολταϊκών και των άλλων ΑΠΕ. Όπως προβλέπεται μέσα σε διάστημα 2 μηνών θα πρέπει να εκδοθεί από τους παραγωγούς εκπτωτικό πιστωτικό παρασταστικό που θα παρέχουν έκπτωση 35% οι παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταϊκά και σε ποσοστό 10% οι άλλοι παραγωγοί από λοιπές ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για όλη την ενέργεια που πουλήθηκε το 2013. Με το πιστωτικό αυτό που αφορά τιμολογημένες ποσότητες, στην ουσία μειώνεται το υφιστάμενο έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ.
Εάν δεν τηρηθεί η προθεσμία και δεν κοπεί το εκπτωτικό πιστωτικό τότε αναστέλλεται η υποχρέωση του ΛΑΓΗΕ για το διασυνδεδεμένο σύστημα και του ΔΕΔΔΗΕ για το μη διασυνδεδεμένο για την καταβολή τιμήματος για την ποσότητα ενέργειας που παραδίδεται από το μήνα έναρξης της ρύθμισης.
Παράλληλα με την πρόταση του ΥΠΕΚΑ επανακαθορίζονται από την έναρξη ισχύος της ρύθμισης οι τιμές πώλησης της ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ κλιμακωτά ανάλογα με τηνπερίοδο σύνδεσηες, την ισχύ αλλά και το εάν βρίσκονται στο διασυνδεδεμένο σύστημα ή όχι. Η μεσοσταθμική μείωση είναι λίγο κάτω από 30% για τα φωτοβολταϊκά και 5 έως 6 % για τις άλλες τεχνολογίες.
Για τις μονάδες που λειτουργούν λιγότερο από 12 χρόνια επεκτείνεται αυτοδίκαια η σύμβαση πώλησης και συμψηφισμού (για τις στέγες) για 5 χρόνια.  Για το διάστημα αυτό οι παραγωγοί καλούνται να επιλέξουν μεταξύ μιας συγκεκριμένης fixed τιμής ή πληρωμής με την τιμή του pool.

Η ρύθμιση για τη μείωση των τιμών πώλησης ισχύει και για τα φωτοβολταϊκά σε στέγες. Αντίθετα για αυτήν την κατηγορία δεν ισχύει το πιστωτικό παραστατικό.

Η πρόταση του ΥΠΕΚΑ αποτελείται από τρεις άξονες:
α) προσαρμογή τιμών ώστε να συγκλίνουν, κατά το δυνατό, τα οφέλη από τον μηχανισμό στήριξης στα ίδια περίπου επίπεδα για όλες τις κατηγορίες παραγωγών, δηλαδή προσαρμογή που να στοχεύει, κατά το δυνατόν, στις ίδιες αποδόσεις μεταξύ των επενδύσεων, β) προστασία των επενδυτών λαμβάνοντας υπόψη και τις συμβάσεις χρηματοδότησης και γ) νέες τιμές αποζημίωσης των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, συμβατές με τις ανάγκες του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας, που συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους εξασφαλίζοντας συγχρόνως εύλογες αποδόσεις.
Για του κούρεμα, σύμφωνα με το προτεινόμενο ν/σ συνεκτιμήθηκαν παράγοντες τεχνολογικής φύσης, (κόστος κατασκευής, παραγωγική ικανότητα, λειτουργικό κόστος), η χρονική στιγμή της σύνδεση (κόστος κατασκευής, χρόνος λειτουργίας επένδυσης) καθώς και ενδεχόμενη υπαγωγή της επένδυσης σε ενίσχυση ή επιχορήγηση.
Για τα φωτοβολταϊκά σημειώνεται ότι:
Για σταθμούς ισχύος έως και 20 kW, που δεν εντάσσονται στο «ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σε κτίρια», οι τιμές του πίνακα προσαυξάνονται κατά 10%. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις σταθμών που η προσαύξηση του 10% οδηγεί σε τιμή υψηλότερη της τιμής αποζημίωσης που εφαρμόζεται για την εκτέλεση των συμβάσεων πώλησης για την ενέργεια που έχει παραχθεί τον Ιανουάριο του 2014.

Για σταθμούς ισχύος έως και 100 kW που ανήκουν σε κατ΄ επάγγελμα αγρότες, οι τιμές του πίνακα προσαυξάνονται κατά 10%. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις σταθμών που η προσαύξηση του 10% οδηγεί σε τιμή υψηλότερη της τιμής αποζημίωσης που εφαρμόζεται για την εκτέλεση των συμβάσεων πώλησης για την ενέργεια που έχει παραχθεί τον Ιανουάριο του 2014  Σε περίπτωση μεταβίβασης του σταθμού σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν ανήκει στην κατηγορία των κατ΄επάγγελμα αγροτών επενακαθορίζεται η τιμή αποζημίωσης, από την ημερομηνία μεταβίβασης, με βάση τις διατάξεις του παρόντος χωρίς την προσαύξηση του 10%.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει 6 μέρες.

Τα αιολικά καθορίζονται ως εξής:

ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Περίοδος Διασύνδεσης
Α/Π έως 5MW
5MW P>20MW
Α/Π έως 5MW
5MW P>20MW
XE
ME
XE
ME
XE
ME
XE
ME
XE
ME
XE
ME
έως 31/12/2006
107
87
107
84
105
82
120
93
120
90
115
84
από 01/01/2007
107
89
107
86
105
84
120
95
120
92
115
89

Τα υδροηλεκτρικά

ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
Περίοδος Διασύνδεσης
MΥΗΣ έως 1MW
1MW P>5MW
XE
ME
XE
ME
XE
ME
έως 31/12/2006
107
87
107
84
102
82
από 01/01/2007
107
89
107
87
102
84

Και οι ΣΗΘΥΑ

ME
XE
 
ΣΗΘΥΑ με χρήση Φυσικού Αερίου ? 1 MW κατηγορίες (α) ή (γ)
95 + ΣΡ
80 + ΣΡ
ΣΗΘΥΑ με χρήση Φυσικού Αερίου ? 1 MW λοιπών κατηγοριών
100 + ΣΡ
85 + ΣΡ
ΣΗΘΥΑ  με χρήση Φυσικού Αερίου > 1 MW και ? 35 MW  κατηγορίες (α) ή (γ)
85 + ΣΡ
75 + ΣΡ
ΣΗΘΥΑ  με χρήση Φυσικού Αερίου > 1 MW και ? 35 MW λοιπών κατηγοριών
90 + ΣΡ
80 + ΣΡ
ΣΗΘΥΑ  με χρήση Φυσικού Αερίου > 35 MW  κατηγορίες (α) ή (γ)
62 + ΣΡ
57 + ΣΡ
ΣΗΘΥΑ  με χρήση Φυσικού Αερίου > 35 MW  λοιπών κατηγοριών
67 + ΣΡ
62 + ΣΡ


 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Περίοδος Διασύνδεσης
Φ/Β Στεγών (<=10kW)
ΦΒ έως 100kW
100 kW 500 kW 1 MW P>5MW
ΦΒ έως 100kW
100 kW
XE
ME
XE
ME
XE
ME
XE
ME
XE
ME
XE
ME
XE
ME
Πριν το 2009
550
460
440
410
390
410
385
410
385
410
385
505
480
457
390
Α Τριμ. 2009
540
460
430
410
355
410
355
410
355
410
355
505
480
457
360
B Τριμ. 2009
540
460
410
410
330
410
325
410
325
410
325
495
460
457
330
Γ Τριμ. 2009
540
460
380
410
315
400
315
400
315
400
315
480
420
415
320
Δ Τριμ. 2009
540
460
350
390
300
390
300
390
300
390
300
460
400
390
305
Α Τριμ. 2010
535
440
330
375
285
375
285
370
275
370
275
440
350
380
290
Β Τριμ. 2010
535
420
320
375
280
375
280
370
275
365
270
420
340
380
285
Γ Τριμ. 2010
535
415
315
370
270
365
265
360
260
360
260
415
330
375
275
Δ Τριμ. 2010
535
410
310
360
265
360
265
355
260
355
260
410
325
370
275
Α Τριμ. 2011
440
400
310
345
255
340
250
335
245
335
245
405
320
345
255
Β Τριμ. 2011
435
380
305
335
245
330
240
330
235
325
235
390
315
335
250
Γ Τριμ. 2011
425
375
300
320
240
320
235
315
230
315
225
385
305
330
240
Δ Τριμ. 2011
415
365
290
300
220
300
215
300
215
295
205
375
300
310
225
Α Τριμ. 2012
385
360
280
295
205
290
200
285
200
275
195
360
290
285
210
Β Τριμ. 2012
345
340
275
285
185
270
180
270
180
255
175
340
280
270
190
Γ Τριμ. 2012
310
310
260
275
185
260
180
255
175
245
175
320
260
260
190
Δ Τριμ. 2012
255
305
240
265
180
250
175
240
170
240
170
315
250
250
185
Α Τριμ. 2013
230
300
240
245
180
240
175
235
170
230
165
310
240
245
180
Β Τριμ. 2013
220
290
230
195
180
195
145
195
140
195
135
290
230
210
150
Γ Τριμ. 2013
125
230
165
185
140
185
135
185
130
185
125
230
165
200
140
Δ Τριμ. 2013
125
230
165
185
140
185
135
185
130
185
125
230
165
200
140

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου