Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013

ΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΑΑΑ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΒΟΛΟΥΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ


Το Παράρτημά μας, κινούμενο πάντα με γνώμονα το συμφέρον των συναδέλφων μας, πρίν απο ένα χρόνο περίπου, ανέθεσε στον δικηγόρο κ. Αλέξανδρο Βούλγαρη, του οποίου η επιστημονική κατάρτιση είναι αποδεδειγμένα άριστη, να καταθέσει προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (Ε.Δ.Δ.Α), με κύριο σκοπό την αναπροσαρμογή των συντάξεών μας σύμφωνα με τους Ν.2838/00 & 3016/02 για την οποία το Ελληνικό Δημόσιο ηρνείτο να αναγνωρίση και να εφαρμόσει τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Αποτέλεσμα αυτής της πρωτοβουλίας μας σε συνδυασμό με το πείσμα του νεαρού δικηγόρου ήταν να πεισθεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να έλθει η δικαίωση.

Η πρώτη ομάδα των συναδέλφων του Παραρτήματός μας, η οποία είχε προσφύγει τον Ιούνιου του 2012, δικαιώθηκε και τις καταλογίστην πρόσφατα ποσά που συνολικά φθάνουν το ποσό των 100.000,00€, τα οποία και διανεμήθηκαν στους δικαιούχους.
Επεται η συνέχεια για τους υπόλοιπους συναδέλφους.
Οφείλουμε να συγχαρούμε τον Δικηγόρο κ. Αλέξανδρο Βούλγαρη και του ευχόμαστε πάντα επιτυχίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου