Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ -ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ :ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣΈφεση, Ένσταση, Αίτηση ή τίποτα; Τι να επιλέξω; Επεξηγηματικό κείμενο θα αναρτηθεί    προσεχώς 

 


     Υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής ένστασης  μέσω του ΓΛΚ, στο Α' κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της απόφασης της παρακράτησης συνολικού ποσοστού σύνταξης πάνω από 1.000 ευρώ (5 έως 20%), όπως προέκυψε από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Β' υποπαραγράφου Β3 περ. α του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 λήγει στις 4 Ιουνίου 2013, ενώ η προθεσμία υποβολής έφεσης ενώπιον του ΙΙΙ τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της αναπροσαρμογής της σύνταξης (Ν.4093/2012 σε συνδυασμό με το άρθρο 34 του Π.Δ. 169/2007) λήγει στις 12 Μαΐου 2013. 

     Επειδή προέκυψαν διάφορα τεχνικά θέματα αλλά και απορίες, δικηγόροι που είναι και απόστρατοι συνεργάζονται μεταξύ τους, προκειμένου να έχουμε στις αρχές της επόμενης βδομάδας, ένα επεξηγηματικό κείμενο που να βοηθήσει να πάρουμε τη σωστή απόφαση  ο καθένας μας . Χρόνος υπάρχει και στην περίπτωση μας το γοργόν δεν έχει χάρη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου