Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013

22ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συμπόσιο στο 251 ΓΝΑ
Σεμινάριο Απεικόνισης Μυοσκελετικού στο Γ.Ν.Α.  
Με συνδιοργανωτή και ομιλητή, κ. Νίκο Κυριακόπουλο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4ου ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ

ΩΜΟΣ

Αμφιθέατρο 251 ΓΝΑ, Σάββατο 2 Μαρτίου 2013


08.00 – 08.50 Εγγραφές
09.00 – 09.15 Έναρξη ( Πρ. Οργ. Επιτροπής, Δντής Εργαστ.Τομέα, Δκτής 251 ΓΝΑ )
Στρογγυλή τράπεζα Ι

Προεδρείο : Ι. Ζάγκας, Γ. Μαντζικόπουλος
09.15 – 09.30 Ανατομία - Ακτινοανατομία (Α. Γυφτόπουλος)
09.30 – 09.40 Εμβιομηχανική και Πρότυπα Κάκωσης (Μ. Ζιώγας)
09.40 – 09.50 ΜR - ΜDCT Aρθρογραφία (Ε. Περδικάκης)
09.50 – 10.00 Τένοντας Δικεφάλου - Διάκενο Στροφέων (Γ. Δελήμπασης)
10.00 – 10.15 Απεικόνιση Χειρουργημένου Ώμου (Γ. Μαντζικόπουλος)
10.15 – 10.30 Συζήτηση – Ερωτήσεις
Στρογγυλή τράπεζα ΙΙ

Προεδρείο : Δ. Μπούρλος, Ο. Παπακωνσταντίνου
10.30 – 10.45 Κλινική Εξέταση (Η. Καραΐσκος)
10.45 – 11.00 Σύνδρομα Προστριβής (Ο. Π΄Κωνσταντίνου)
11.00 – 11.15 Αστάθεια (Ν. Κυριακόπουλος)
11.15 – 11.30 Oστικό Οίδημα - Αίτια (Μ. Τζαλονίκου)
11.30 – 11.45 Συζήτηση – Ερωτήσεις
11.45 – 12.15 Διάλειμμα – Καφές
Στρογγυλή τράπεζα ΙΙΙ

Προεδρείο : Ε. Αντύπα, Ν. Γεροσταθόπουλος
12.15 – 12.30 Τεχνικές Ακτινογραφικού Ελέγχου του Ώμου (Δ. Κουμαριανός)
12.30 – 12.45 Ηχοανατομία και Τεχνική Εξέτασης (Ι. Μπεχράκης)
12.45 – 13.00 Παθολογικά Ηχομορφολογικά Ευρήματα (Α. Πλάγου)
13.00 – 13.15 Απονευρωτικά Σύνδρομα-Μ. Νευρογραφία Βρ.Πλέγματος (Θ. Σολδάτος)
13.15 – 13.30 Τί θέλει να γνωρίζει ο Κλινικός Ι (Αστάθεια) (Ο. Παξινός)
13.30 – 13.45 Τί θέλει να γνωρίζει ο Κλινικός ΙI (Στρ. Πέταλο) (Μ. Αντωνογιαννάκης)
13.45 – 13.55 Παρουσίαση Περιστατικών QUIZ (Δ. Ματσαρίδης)
13.55 – 14.05 Συζήτηση – Ερωτήσεις
14.05 – 14.15 Συμπεράσματα – Λήξη Ημερίδας (Α. Μπιρμπίλης, Γ. Δελήμπασης)

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Γ. Τολούμης, Ταξχος (ΥΙ), Ενδοκρινολόγος, Δκτής 251 ΓΝΑ
Χ. Χειμάρας, Σμχος (ΥΙ), Κυτταρολόγος, Δντής Εργαστηριακού Τομέα 251 ΓΝΑ
Α. Μπιρμπίλης, Σμχος (ΥΙ), Χειρουργός, Δντής ΔΤΕΕΟΕ 251 ΓΝΑ
Ε. Αντύπα, Διευθύντρια, Κέντρο Ακτ. Απεικονίσεων, ΠΓΝΑ «Γ.Γεννηματάς»
Μ. Αντωνογιαννάκης, Δντής Κέντρου Αρθροσκοπικής Χειρουργικής Ώμου, «Ιασώ General»
Ν. Γεροσταθόπουλος, Δντής Κλινικής Χειρ/κής Άνω Άκρου και Μικροχειρουργικής, Κ.Α.Τ.
Α. Γυφτόπουλος, Επγός (ΥΙ), Επιμελητής Εργαστηρίου Μ.Τ 251 ΓΝΑ
Γ. Δελήμπασης, Ασμχος (ΥΙ), Δντής Εργαστηρίου Μ.Τ. 251 ΓΝΑ.
Ι. Ζάγκας, Σχης (ΥΙ), Δντής Α΄Ορθ. Κλινικής 401 ΓΣΝΑ
Μ. Ζιώγας, Ανσχης (ΥΙ), Επιμελητής Α΄ Ορθ. Κλινικής 401 ΓΣΝΑ
Η. Καραΐσκος, Ασμχος (ΥΙ), Επιμελητής Α΄ Ορθ. Κλινικής 251 ΓΝΑ
Δ. Κουμαριανός, Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Αθηνών
Ν. Κυριακόπουλος, Επγός (ΥΙ), Επιμελητής Εργ. Μ.Τ. 251 ΓΝΑ
Γ. Μαντζικόπουλος, Δντής Α.Τ. - Μ.Τ. 1ο Νοσ. ΙΚΑ – ΚΑΤ
Δ. Ματσαρίδης Σγός (ΥΙ), Ακτινολόγος, Ιατρός 112 Π.Μ.
Ι. Μπεχράκης, Ακτινολόγος, «Διαγνωστικό Κέντρο Παπανδρέου»
Δ. Μπούρλος, Σμχος (ΥΙ), Δντής Α΄ Ορθ. Κλινικής 251 ΓΝΑ
Ο. Παξινός, Ασμχος (ΥΙ), Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Επιτελής Δνσης Υγκού ΓΕΑ
Ο. Παπακωνσταντίνου, Ακτινολόγος, Επ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ «Αττικόν»
Ε. Περδικάκης, Λγός (ΥΙ), Ακτινολόγος, Επιμ. 412 ΓΣΝ – 212 ΚΙΧΝΕ, Ξάνθη
Α. Πλάγου, Ακτινολόγος, Επιστ. συνεργάτης Α Εργ. Ακτινολογίας, ΕΚΠΑ, Αρεταίειο
Θ. Σολδάτος, Ακτινολόγος, «Ευγενίδειο Θεραπευτήριο»
Μ. Τζαλονίκου, Ακτινολόγος, Επιμελήτρια Α.Τ – Μ.Τ. Θεραπευτήριο «Υγεία»
OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ
Πρόεδρος : Ασμχος (ΥΙ) Γ. Δελήμπασης
Μέλη : Επγός (ΥΙ) Ν. Κυριακόπουλος
Επγός (ΥΙ) Α. Γυφτόπουλος
Σγός (ΥΙ) Δ. Ματσαρίδης
Γραμματεία : Ανθσγός (ΑΝΟ) Β. Τσιανάκα
Ασμίας (ΕΒΑΚΤ) Γ. Τασιάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου