Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013

Δικαιούχοι φοιτητικού επιδόματος 1.000 ευρώ


                

             Δικαιούχοι φοιτητικού επιδόματος 1.000 ευρώ 


 Εως τα τέλη Μαρτίου μπορούν οι δικαιούχοι να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στις κατά τόπους εφορίες για να λάβουν το φοιτητικό επίδομα που ανέρχεται, για φέτος, στα 1.000 ευρώ. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι ο φοιτητής να σπουδάζει εκτός του τόπου κατοικίας του (απόσταση μεγαλύτερη των 40 χλμ.) και το οικογενειακό εισόδημά του να μην υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ ετησίως...
προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Οι ενδιαφερόμενοι ή οι γονείς τους θα πρέπει να επισκεφθούν την κοντινότερη ΔΟΥ, να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να υποβάλουν πιστοποιητικό από τη σχολή τους, μισθωτήριο κατοικίας, το τελευταίο εκκαθαριστικό Εφορίας και αντίγραφο του εντύπου Ε9.

Ειδικότερα, το φοιτητικό επίδομα χορηγείται για όσα έτη διαρκεί η φοίτηση στους προπτυχιακούς φοιτητές όλων των ΑΕΙ και ΤΕΙ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού που σπουδάζουν μακριά από την κύρια κατοικία τους. Σημειώνεται ότι δεν δικαιούνται φοιτητικό επίδομα όσοι σπουδάζουν για την απόκτηση μεταπτυχιακού, διδακτορικού ή δεύτερου πτυχίου. Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων είναι να έχει περάσει ο φοιτητής που ζητά να λάβει το επίδομα τουλάχιστον τα μισά μαθήματα του προηγούμενου έτους. Για τον λόγο αυτόν στο πιστοποιητικό της σχολής που θα προσκομίσει θα πρέπει να αναγράφονται τα γνωστικά αντικείμενα και όχι οι διδακτικές μονάδες.

Αποκλειστικά για τους πρωτοετείς φοιτητές, ανεξαρτήτως αν εισήχθησαν στο τμήμα στο πρώτο ή στο δεύτερο εξάμηνο, στο πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο η εγγραφή τους. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, ακόμα, να γνωρίζουν ότι δικαιούχος για την είσπραξη του φοιτητικού επιδόματος είναι ο πατέρας ή η μητέρα τους. Το επίδομα μπορεί να λάβει ο ίδιος σε περίπτωση που είναι ορφανός, που οι γονείς του μένουν μόνιμα στο εξωτερικό ή είναι άνω των 25 ετών και υποβάλλει φορολογική δήλωση.

-Το φοιτητικό επίδομα ανέρχεται στα 1.000 ευρώ και καταβάλλεται εφάπαξ το δεύτερο τρίμηνο του έτους.
-Δικαιούχοι είναι μόνο οι προπτυχιακοί φοιτητές.
-Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος: σπουδές εκτός του τόπου κατοικίας, οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί και επιτυχής εξέταση τουλάχιστον στα μισά μαθήματα του προηγούμενου έτους.
-Οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στην Εφορία όπου θα συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και θα καταθέσουν: πιστοποιητικό σχολής, μισθωτήριο κατοικίας, τελευταία εκκαθαριστικό εφορίας και Ε9.

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι φοιτητές σχετικά με την εγκυρότητα του μισθωτηρίου κατοικίας που θα καταθέσουν. Ειδικότερα:

-Το μισθωτήριο θα πρέπει να είναι θεωρημένο στο όνομα του γονέα ή του φοιτητή.
-Αν δύο ή περισσότεροι φοιτητές συγκατοικούν, θα πρέπει να εμφανίζονται ως μισθωτές οι γονείς όλων τους ή όλοι όσοι μένουν στην κατοικία.
-Μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο, αρκεί να προσκομίσει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δύο μηνών συνεχόμενης διαμονής.
-Οσοι κατοικούν σε φοιτητικές εστίες και οικοτροφεία δεν δικαιούνται επίδομα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου