Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014

Συνοπτικά αποτελέσματα προληπτικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τις Δ.Ο.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 Νίκης 5-7
 10180 Αθήνα
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4
 Fax: 210-3332559
 e-mail: press@minfin.gr

Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014


Δελτίο Τύπου

 Συνοπτικά αποτελέσματα προληπτικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τις Δ.Ο.Υ. της χώρας κατά το διάστημα 23/12/2013 - 05/01/2014

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΕΛ Α 1180310 ΕΞ 2013/23.11.2013 εγκύκλιο που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων συγκροτούνται στις Δ.Ο.Υ. κάθε εβδομάδα συνεργεία προληπτικών ελέγχων. Κατά την 5η και 6η εβδομάδα λειτουργίας των συνεργείων στη διάρκεια των εορτών (23/12/2013 - 5/1/2014) πραγματοποιήθηκαν 3.168 προληπτικοί έλεγχοι από τους οποίους οι 1.336 αφορούν επιχειρήσεις που σχετίζονται με την εστίαση και τη διασκέδαση.

Σε 2.968 από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις δε διαπιστώθηκε καμία παράβαση. Στις υπόλοιπες 200 από τις επιχειρήσεις στις οποίες πραγματοποιήθηκε έλεγχος διαπιστώθηκαν συνολικά 507 παραβάσεις. Η παραβατικότητα και για αυτό το διάστημα εντοπίζεται κυρίως στη μη έκδοση στοιχείων.


Οι περισσότερες παραβάσεις εντοπίστηκαν στην Αθήνα (305), ενώ η υψηλότερη παραβατικότητα εμφανίζεται στην Κρήτη με 18,10%.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου