Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014

Aίτηση Aκύρωσης ενώπιον του ΣτΕ των Θεσμικών Ενώσεων Αποστράτων Αξκων

     Αναρτώνται για ενημέρωση σας, οι 3 πρώτες σελίδες από τις 37 της Αίτησης Ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ των Ενώσεων Αποστράτων Αξκων Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας (ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ, ΕΑΑΑ) και του Συντονιστικού Συμβουλίου των παραπάνω, ΚΑΤΑ {1} του Υπουργού Οικονομικών {2} του ΦΕΚ-Β-3017/14.11.2012 (επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών) {3} της κατάργησης επιδομάτων εορτών και αδείας και {4} κάθε άλλης συναφούς, προγενέστερης ή μεταγενέστερης, πράξεως ή παραλείψεως της Διοικήσεως...
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου