Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ

 
Από τα τέλη Ιανουαρίου αντικαθίστανται 1.800 έντυπα παράβολα με ηλεκτρονικά

Με την πλήρη ενεργοποίηση της υπηρεσίας «e-παράβολο» ο φορολογούμενος δεν θα χρειάζεται να συνωστίζεται σε καμία ουρά ταλαιπωρίας, αλλά θα μπορεί να εξοφλεί παράβολα γάμου, άδειας οδήγησης, μήνυσης, νομιμοποίησης αυθαιρέτων, ΚΤΕΟ ή οποιοδήποτε από τα 1.800 παράβολα και χαρτόσημα που ισχύουν σήμερα, ακόμα και από τον καναπέ του κάνοντας χρήση της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας.
Με τον τρόπο αυτό, αλλά και με την αποσύνδεση πάσης φύσεως δήλωσης από την πληρωμή του φόρου που θα ανοίξει τον δρόμο για την εξόφληση όλων των φόρων αποκλειστικά και μόνο στις τράπεζες, καθώς και την επέκταση της δυνατότητας δημιουργίας Ταυτότητας Οφειλής για κάθε είδους ληξιπρόθεσμη φορολογική οφειλή, τα ταμεία των ΔΟΥ θα κατεβάσουν ρολά και οι περίπου 200 υπάλληλοι που απασχολούνται σε αυτά θα ενισχύσουν τον ελεγκτικό μηχανισμό του υπουργείου Οικονομικών.
Το ηλεκτρονικό παράβολο τέθηκε σε πιλοτική εφαρμογή από τα μέσα του 2013 αλλά μόνο για τρία παράβολα που αφορούν το υπουργείο Μεταφορών: τα παράβολα αδειών οδήγησης, το χαρτόσημο άδειας οδηγού και την κάρτα ψηφιακού ταχογράφου.
Το στοίχημα που επιδιώκει να κερδίσει έως το τέλος Ιανουαρίου ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης είναι να ανεβάσει σε αυτή την ηλεκτρονική εφαρμογή και τα 1.800 παράβολα που ροκανίζουν σήμερα χιλιάδες εργατοώρες τόσο για τους φορολογουμένους όσο και για τους εφοριακούς, προκειμένου να εξοφληθούν στα ταμεία της Εφορίας.

Η εφαρμογή είναι απλή. Ο φορολογούμενος, είτε είναι πιστοποιημένος χρήστης του Taxisnet είτε όχι, μπαίνει στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων και επιλέγει την ε Με την πλήρη ενεργοποίηση της υπηρεσίας «e-παράβολο» ο φορολογούμενος δεν θα χρειάζεται να συνωστίζεται σε καμία ουρά ταλαιπωρίας, αλλά θα μπορεί να εξοφλεί παράβολα γάμου, άδειας οδήγησης, μήνυσης, νομιμοποίησης αυθαιρέτων, ΚΤΕΟ ή οποιοδήποτε από τα 1.800 παράβολα και χαρτόσημα που ισχύουν σήμερα, ακόμα και από τον καναπέ του κάνοντας χρήση της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας.
Με τον τρόπο αυτό, αλλά και με την αποσύνδεση πάσης φύσεως δήλωσης από την πληρωμή του φόρου που θα ανοίξει τον δρόμο για την εξόφληση όλων των φόρων αποκλειστικά και μόνο στις τράπεζες, καθώς και την επέκταση της δυνατότητας δημιουργίας Ταυτότητας Οφειλής για κάθε είδους ληξιπρόθεσμη φορολογική οφειλή, τα ταμεία των ΔΟΥ θα κατεβάσουν ρολά και οι περίπου 200 υπάλληλοι που απασχολούνται σε αυτά θα ενισχύσουν τον ελεγκτικό μηχανισμό του υπουργείου Οικονομικών.
Το ηλεκτρονικό παράβολο τέθηκε σε πιλοτική εφαρμογή από τα μέσα του 2013 αλλά μόνο για τρία παράβολα που αφορούν το υπουργείο Μεταφορών: τα παράβολα αδειών οδήγησης, το χαρτόσημο άδειας οδηγού και την κάρτα ψηφιακού ταχογράφου.
Το στοίχημα που επιδιώκει να κερδίσει έως το τέλος Ιανουαρίου ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης είναι να ανεβάσει σε αυτή την ηλεκτρονική εφαρμογή και τα 1.800 παράβολα που ροκανίζουν σήμερα χιλιάδες εργατοώρες τόσο για τους φορολογουμένους όσο και για τους εφοριακούς, προκειμένου να εξοφληθούν στα ταμεία της Εφορίας.

Η εφαρμογή είναι απλή. Ο φορολογούμενος, είτε είναι πιστοποιημένος χρήστης του Taxisnet είτε όχι, μπαίνει στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων και επιλέγει την ε Με την πλήρη ενεργοποίηση της υπηρεσίας «e-παράβολο» ο φορολογούμενος δεν θα χρειάζεται να συνωστίζεται σε καμία ουρά ταλαιπωρίας, αλλά θα μπορεί να εξοφλεί παράβολα γάμου, άδειας οδήγησης, μήνυσης, νομιμοποίησης αυθαιρέτων, ΚΤΕΟ ή οποιοδήποτε από τα 1.800 παράβολα και χαρτόσημα που ισχύουν σήμερα, ακόμα και από τον καναπέ του κάνοντας χρήση της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας.
Με τον τρόπο αυτό, αλλά και με την αποσύνδεση πάσης φύσεως δήλωσης από την πληρωμή του φόρου που θα ανοίξει τον δρόμο για την εξόφληση όλων των φόρων αποκλειστικά και μόνο στις τράπεζες, καθώς και την επέκταση της δυνατότητας δημιουργίας Ταυτότητας Οφειλής για κάθε είδους ληξιπρόθεσμη φορολογική οφειλή, τα ταμεία των ΔΟΥ θα κατεβάσουν ρολά και οι περίπου 200 υπάλληλοι που απασχολούνται σε αυτά θα ενισχύσουν τον ελεγκτικό μηχανισμό του υπουργείου Οικονομικών.
Το ηλεκτρονικό παράβολο τέθηκε σε πιλοτική εφαρμογή από τα μέσα του 2013 αλλά μόνο για τρία παράβολα που αφορούν το υπουργείο Μεταφορών: τα παράβολα αδειών οδήγησης, το χαρτόσημο άδειας οδηγού και την κάρτα ψηφιακού ταχογράφου.
Το στοίχημα που επιδιώκει να κερδίσει έως το τέλος Ιανουαρίου ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης είναι να ανεβάσει σε αυτή την ηλεκτρονική εφαρμογή και τα 1.800 παράβολα που ροκανίζουν σήμερα χιλιάδες εργατοώρες τόσο για τους φορολογουμένους όσο και για τους εφοριακούς, προκειμένου να εξοφληθούν στα ταμεία της Εφορίας.

Η εφαρμογή είναι απλή. Ο φορολογούμενος, είτε είναι πιστοποιημένος χρήστης του Taxisnet είτε όχι, μπαίνει στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων και επιλέγει την ε Με την πλήρη ενεργοποίηση της υπηρεσίας «e-παράβολο» ο φορολογούμενος δεν θα χρειάζεται να συνωστίζεται σε καμία ουρά ταλαιπωρίας, αλλά θα μπορεί να εξοφλεί παράβολα γάμου, άδειας οδήγησης, μήνυσης, νομιμοποίησης αυθαιρέτων, ΚΤΕΟ ή οποιοδήποτε από τα 1.800 παράβολα και χαρτόσημα που ισχύουν σήμερα, ακόμα και από τον καναπέ του κάνοντας χρήση της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας.
Με τον τρόπο αυτό, αλλά και με την αποσύνδεση πάσης φύσεως δήλωσης από την πληρωμή του φόρου που θα ανοίξει τον δρόμο για την εξόφληση όλων των φόρων αποκλειστικά και μόνο στις τράπεζες, καθώς και την επέκταση της δυνατότητας δημιουργίας Ταυτότητας Οφειλής για κάθε είδους ληξιπρόθεσμη φορολογική οφειλή, τα ταμεία των ΔΟΥ θα κατεβάσουν ρολά και οι περίπου 200 υπάλληλοι που απασχολούνται σε αυτά θα ενισχύσουν τον ελεγκτικό μηχανισμό του υπουργείου Οικονομικών.
Το ηλεκτρονικό παράβολο τέθηκε σε πιλοτική εφαρμογή από τα μέσα του 2013 αλλά μόνο για τρία παράβολα που αφορούν το υπουργείο Μεταφορών: τα παράβολα αδειών οδήγησης, το χαρτόσημο άδειας οδηγού και την κάρτα ψηφιακού ταχογράφου.
Το στοίχημα που επιδιώκει να κερδίσει έως το τέλος Ιανουαρίου ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης είναι να ανεβάσει σε αυτή την ηλεκτρονική εφαρμογή και τα 1.800 παράβολα που ροκανίζουν σήμερα χιλιάδες εργατοώρες τόσο για τους φορολογουμένους όσο και για τους εφοριακούς, προκειμένου να εξοφληθούν στα ταμεία της Εφορίας.

Η εφαρμογή είναι απλή. Ο φορολογούμενος, είτε είναι πιστοποιημένος χρήστης του Taxisnet είτε όχι, μπαίνει στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων και επιλέγει την εφαρμογή «e-παράβολο». Συμπληρώνοντας βασικά του στοιχεία, όπως το ονοματεπώνυμο, τον ΑΦΜ, την ημερομηνία γέννησης και το e-mail του, και αφού επιλέξει τον τύπο του παραβόλου που επιθυμεί, θα λαμβάνει στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο μήνυμα με τον κωδικό εξόφλησης.
Με αυτόν τον κωδικό θα μπορεί να προσέρχεται σε οποιαδήποτε τράπεζα ή στα ΕΛΤΑ και να εξοφλεί το παράβολο ή, αν είναι χρήστης ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών, θα μπορεί να πληρώνει εξ αποστάσεως.
Με τα σημερινά δεδομένα, στην πιλοτική εφαρμογή του μέτρου, με τη λήψη του κωδικού η εξόφληση γίνεται είτε στις τράπεζες είτε στα ΕΛΤΑ και σε δύο εργάσιμες ημέρες το σύστημα ΔΙΑΣ που συγκεντρώνει όλες τις πληρωμές, ενημερώνει το σύστημα Taxis ότι έγινε η πληρωμή. Τότε ο κωδικός που έχει λάβει στο e-mail του ο φορολογούμενος ενεργοποιείται και στην υπηρεσία που απαιτεί την κατάθεση του παραβόλου δεν δίνεται πια χαρτάκι αλλά αυτός ο κωδικός. Η υπηρεσία που απαιτεί το παράβολο, ελέγχει την εγκυρότητα του κωδικού από το σύστημα Taxis ηλεκτρονικά σε λίγα δευτερόλεπτα και η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.
Στην πλήρη εφαρμογή τού μέτρου, έως το τέλος Ιανουαρίου, ο φορολογούμενος θα μπορεί να εξοφλεί το ηλεκτρονικό παράβολο απευθείας μέσω της ιστοσελίδας της ΓΓΠΣ με τη χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, ενεργοποιώντας απευθείας τον κωδικό τού «e-παραβόλου».
Παράλληλα, η ΓΓΔΕ θα επεκτείνει σε κάθε είδους οφειλή προς τις ΔΟΥ, ακόμα και σε ορισμένες ρυθμισμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές για τις οποίες δεν υπάρχει σήμερα η δυνατότητα πληρωμής πουθενά αλλού παρά στα ταμεία των ΔΟΥ, την υποχρέωση εξόφλησης μόνο σε πιστωτικά ιδρύματα ή στα ΕΛΤΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου