Τρίτη 7 Μαΐου 2013

Ξηλώνουν τις φοροαπαλλαγές επιχειρήσεων και επαγγελματιών
Του Σπύρου Δημητρέλη

Μια ριζική ανατροπή στον τρόπο που φορολογούνται οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες προωθεί το υπουργείο Οικονομικών υπό τις οδηγίες της τρόικας. Με το επόμενο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο αναμένεται να κατατεθεί sτη βουλή το αργότερο έως τα μέσα Ιουνίου ξηλώνεται το σύνολο των εκπιπτόμενων δαπανών που αναγνωρίζονται για την επιχειρηματική δραστηριότητα και αντικαθίστανται από μια νέα πρακτική στην αναγνώριση εκπτώσεων από τα ακαθάριστα έσοδά τους.

Ειδικότερα, ενώ με το υφιστάμενο καθεστώς όλες οι δαπάνες που μπορούν να επικαλεστούν οι επιχειρήσεις και να τις αφαιρέσουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους περιγράφονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, υιοθετείται μια νέα προσέγγιση που στοχεύει κατά κύριο λόγο στην απλοποίηση. Με βάση όσα θα ορίζονται στον νέο, υπό κατάρτιση, Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, θα εκπίπτουν όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις πλην όμως αυτών οι οποίες θα εξαιρούνται ρητά από τη νέα νομοθεσία.

Σύμφωνα με υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου Οικονομικών μπορεί η συγκεκριμένη αλλαγή να μοιάζει τυπική, ωστόσο κρύβει πολύ σημαντικές ανατροπές. Η βασικότερη από αυτές είναι ότι το σύνολο των φοροαπαλλαγών που υπάρχουν σήμερα για τις επιχειρήσεις θα επανεξετασθούν προκειμένου να παραμείνουν μόνον όσες συνδέονται με την πραγματική παραγωγική δραστηριότητά τους. «Η τρόικα έχει ζητήσει τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης στο χώρο των επιχειρήσεων και ο περιορισμός των φοροαπαλλαγών που απολαμβάνουν είναι ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό», λέει στο capital.gr ανώτερο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών.

Παράλληλα με την αλλαγή αυτή το ΥΠΟΙΚ φιλοδοξεί να απλοποιήσει σημαντικά το φορολογικό σύστημα και ειδικά αυτό που αφορά στις επιχειρήσεις καθώς η πολυπλοκότητα και η «ανασφάλεια του φορολογικού δικαίου» αποτελεί τροχοπέδη για τις επενδύσεις. Ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος «θα χαρακτηρίζεται από την  πληρότητας του κειμένου κατά τρόπο που να ρυθμίζει το σύνολο της φορολογητέας ύλης χωρίς να δημιουργεί κενά στο σύστημα που με τη σειρά τους υποθάλπουν τη φοροδιαφυγή και καθιστούν τους φορολογικούς ελέγχους αναποτελεσματικούς», λέει το ίδιο στέλεχος του ΥΠΟΙΚ.  Τι σημαίνει αυτό;  Ότι το εύρος του εισοδήματος που θα φορολογείται θα  προκύπτει από την εφαρμογή των γενικών κανόνων που τίθενται και όχι με ειδική περιπτωσιολογία της φορολογητέας ύλης. Με άλλα λόγια, το ΥΠΟΙΚ φιλοδοξεί να τελειώσει και τη φάμπρικα έκδοσης εγκυκλίων ερμηνείας των φορολογικών διατάξεων με ότι αυτό συνεπάγεται για την γραφειοκρατία και το λειτουργικό κόστος  των επιχειρήσεων.

Στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο που πρόκειται να έρθει στη Βουλή έως τα μέσα Ιουνίου εκτός από το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος θα υπάρχει και ο νέος Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών. Σε αυτόν θα περιληφθούν όλες οι διαδικασίες και οι υποχρεώσεις των φορολογούμενων αναφορικά με τη βεβαίωση και την είσπραξη των φόρων. Και αυτή η παρέμβαση στοχεύει στην απλοποίηση των διαδικασιών αλλά και στη διαφάνεια αναφορικά με τις υποχρεώσεις των φορολογούμενων και  τις προθεσμίες για την εκπλήρωσή τους.


Πηγή:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου