Κυριακή 26 Μαΐου 2013

Ποιοι και πότε θα πάρουν το επίδομα τέκνων (ΠΙΝΑΚΕΣ)


«Ξεπαγώνει» η καταβολή των επιδομάτων για τα παιδιά σε 650.000 γονείς αμέσως μετά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Το ποσό του επιδόματος εξαρτάται από το εισόδημα και τον αριθμό των τέκνων, ενώ συνολικά θα διατεθούν 950 εκατομμύρια ευρώ.

Συγκεκριμένα, η ετήσια ενίσχυση φτάνει τα 480 ευρώ για οικογένειες με ένα παιδί, ενώ το καταβαλλόμενο ποσό αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Για παράδειγμα, οικογένεια με... τρία παιδιά και χαμηλό εισόδημα θα πάρει ετήσια οικονομική ενίσχυση έως και 2.900 ευρώ (δίνεται επίδομα τέκνων και ένα εφάπαξ ποσό ως επίδομα τριτέκνων).

Την καταβολή των επιδομάτων -που φέτος δίνονται με νέα κριτήρια- έχει αναλάβει ο ΟΓΑ και τα πρώτα χρήματα αναμένεται να δοθούν στο τέλος Ιουνίου.

Οι δικαιούχοι θα πάρουν σε μία δόση τα χρήματα του πρώτου και δεύτερου τριμήνου (καθώς εκκρεμούσε η απόφαση), ενώ στη συνέχεια θα υπάρξουν και άλλες δύο δόσεις.

Τα απαιτούμενα στοιχεία για το εισόδημα και τον αριθμό των παιδιών θα δηλωθούν ηλεκτρονικά μέσω του TAXIS σε ειδικό έγγραφο, που θα «συνοδεύει» τη φορολογική δήλωση. Οσο νωρίτερα υποβληθεί η φορολογική δήλωση τόσο ταχύτερα θα καταβληθεί και το επίδομα (ο ΟΓΑ δεν θα περιμένει την υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων για να ξεκινήσει την καταβολή, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις).

Προϋποθέσεις - Η κλιμάκωση των επιδομάτων γίνεται ως εξής:

Δικαιούχος με ένα παιδί και φορολογητέο εισόδημα έως 9.000 ευρώ θα εισπράξει 480 ευρώ ετησίως. Σε περίπτωση που το φορολογητέο εισόδημα είναι από 9.000 έως 18.000 ευρώ θα πάρει 320 ευρώ τον χρόνο.

Τέλος αν το φορολογητέο εισόδημα κυμαίνεται από 18.000 μέχρι 27.000 ευρώ, δικαιούται 160 ευρώ τον χρόνο.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει δύο παιδιά και φορολογητέο εισόδημα έως 10.000 ευρώ δικαιούται 960 ευρώ τον χρόνο. Από 10.000 έως 20.000 ευρώ το επίδομα είναι 640 ευρώ τον χρόνο, ενώ για εισοδήματα από 20.000 έως 30.000 ευρώ καταβάλλονται 320 ευρώ ετησίως.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει τρία παιδιά και φορολογητέο εισόδημα 11.000 ευρώ, παίρνει 1.400 ευρώ τον χρόνο. Από 11.000 έως 22.000 ευρώ καταβάλλονται 960 ευρώ, ενώ από 22.000 έως 33.000 δίνονται 480 ευρώ.

Μία πρόσθετη οικονομική ενίσχυση θα πάρουν όσοι έχουν πάνω από τρία παιδιά, που εκτός από το συγκεκριμένο επίδομα θα λάβουν και ένα επιπλέον ποσό (εφάπαξ). Το ποσό αυτό διαμορφώνεται στα 1.500 ευρώ για δικαιούχους με τρία παιδιά (και εισόδημα έως 45.000 ευρώ), στα 2.000 ευρώ για δικαιούχους με τέσσερα παιδιά (και εισόδημα έως 48.000 ευρώ), στα 2.500 ευρώ για όσους έχουν πέντε παιδιά (και εισόδημα έως 52.000 ευρώ).

Μέσω Taxis

Όλοι οι γονείς που θέλουν να εισπράξουν το επίδομα θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω του Taxis το νέο έντυπο Ε21, το οποίο θα συνοδεύει τη φορολογική τους δήλωση (Ε1) για τα εισοδήματα του 2012. Το συγκεκριμένο έντυπο θα είναι επί της ουσίας υπεύθυνη δήλωση και σε αυτό θα μπαίνουν όλα τα στοιχεία των παιδιών (ηλικία, αν σπουδάζουν, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ κ.ά.).

Μέσω αυτού του εντύπου και ανάλογα με το εισόδημα θα γίνονται οι διασταυρώσεις από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και τα στοιχεία θα αποστέλλονται στον ΟΓΑ για τις πληρωμές των επιδομάτων.

Διοικητής ΟΓΑ - «Κοινωνικά πιο δίκαιη»

«H νέα γενιά πολυτεκνικών επιδομάτων είναι κοινωνικά πιο δίκαιη, αφού δίνει στήριξη από το πρώτο παιδί και τα εισοδηματικά κριτήρια είναι κατανεμημένα ισοδύναμα με βάση τον αριθμό των παιδιών και το φορολογητέο εισόδημα. Η ελληνική οικογένεια που πλήττεται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση θα δεχτεί φέτος εισοδηματικές ενισχύσεις συνολικά ύψους 950 εκατ. ευρώ. Είναι μία ανάσα κοινωνική, είναι ένα χρέος προς τους πολίτες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Ο ΟΓΑ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για έγκαιρη καταβολή επιδομάτων, που θα γίνει μετά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων».

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ - Τα δικαιολογητικά για τα οικογενειακά επιδόματα

Οι ενδιαφερόμενοι για τα οικογενειακά επιδόματα που χορηγεί ο ΟΓΑ θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον δήμο στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή.
Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα, τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα (της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού) ή σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σημειώνεται πως για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού -εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης- το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το ελληνικό προξενείο.
Ιατρική γνωμάτευση του ΚΕΠΑ ή απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ για εξαρτώμενο τέκνο που έχει συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας, δεν είναι σπουδαστής ή φοιτητής, και έχει ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.
Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής για πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς, για ομογενή αλλοδαπό.

Σημειώνεται πως η καταβολή των επιδομάτων αναστέλλεται την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, προκειμένου να ελεγχθεί το εισόδημα που θα δηλωθεί τη συγκεκριμένη χρονιά. Τα επιδόματα χορηγούνται εκ νέου από την ημερομηνία αναστολής, αφού διαπιστωθεί πως δεν υπάρχει υπέρβαση του προβλεπόμενου ορίου εισοδήματος.

Το επίδομα θα καταβάλλεται με πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. Κάθε χρονιά τα επιδόματα του πρώτου και του δεύτερου τριμήνου θα δίνονται μαζί στο τέλος Ιουνίου, καθώς θα πρέπει να υποβάλλονται πριν οι φορολογικές δηλώσεις.

Πώς θα το υπολογίσετε - Οι συντελεστές του εισοδήματος για την καταβολή του επιδόματος

Με βάση το φορολογητέο εισόδημα αλλά και με συντελεστές ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας υπολογίζεται το ετήσιο εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για την καταβολή του επιδόματος. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαιρέσουν το ετήσιο εισόδημά τους:

Με συντελεστή 1,16, αν πρόκειται για μονογονεϊκή οικογένεια με ένα προστατευόμενο τέκνο.
Με συντελεστή 1,5, αν πρόκειται για δύο γονείς με ένα παιδί.
Με συντελεστή 1,66, αν πρόκειται για οικογένεια με δύο παιδιά.
Με συντελεστή 1,83, αν πρόκειται για οικογένεια με τρία παιδιά.
Με συντελεστή 2, αν πρόκειται για οικογένεια με τέσσερα παιδιά.

Από το πηλίκο της συγκεκριμένης πράξης θα διαπιστώσουν αν εντάσσονται στα εισοδηματικά κριτήρια που έχουν θεσπιστεί και ποιο είναι το ύψος του επιδόματος που θα λάβουν. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Οικογένειες με ένα παιδί και εισόδημα κάτω από 27.000 ευρώ δικαιούνται επίδομα. Το ύψος του επιδόματος κυμαίνεται από 13.3 έως 40 ευρώ τον μήνα. Για παράδειγμα, οικογένεια με συνολικό εισόδημα 17.000 ευρώ θα πάρει 27 ευρώ τον μήνα.
Οικογένειες με δύο παιδιά και εισόδημα κάτω από 30.000 ευρώ θα πάρουν επίδομα. Το ύψος του επιδόματος εξαρτάται από το εισόδημα και κυμαίνεται από 27 έως 80 ευρώ τον μήνα. Για παράδειγμα, οικογένεια με εισόδημα 15.000 ευρώ ετησίως θα πάρει 53,3 ευρώ τον μήνα. Αν το εισόδημα είναι κάτω από 10.000 ευρώ θα καταβληθούν 80 ευρώ.
Για οικογένεια με τρία παιδιά το εισόδημα πρέπει να είναι κάτω από 33.000 ευρώ. Το επίδομα κυμαίνεται από 40 έως 120 ευρώ τον μήνα. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως σε όσους έχουν τρία παιδιά προστίθενται 1.500 ευρώ τον χρόνο από το ειδικό επίδομα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου