Κυριακή 17 Μαρτίου 2013

Ευρωπαϊκή η Ελληνική ΑΟΖ με τη σφραγίδα του Ευρωκοινοβουλίου

Το Ευρωκοινοβούλιο αναγνώρισε ως ευρωπαϊκή την ελληνική ΑΟΖ. Πιο συγκεκριμένα ψηφίστηκε σήμερα ο εξευρωπαϊσμός των κοιτασμάτων της ΝΑ Μεσογείου στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο χάραξης του Ενεργειακού Χάρτη Πορείας για το 2050


(
EU Energy Roadmap 2050). Η έκθεση της Ελληνίδας ευρωβουλευτού του ΛΑ.Ο.Σ κας Νίκης Τζαβέλα είναι το πρώτο ευρωπαϊκό δημόσιο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα των υδρογονανθράκων της περιοχής μας για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Επιπλέον …

υπογραμμίζεται ότι η παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης για γεωτρήσεις και η οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών θα μετατραπεί σε πηγή προστριβών με τρίτες χώρες καθώς και ότι η Ε.Ε. πρέπει να διατηρήσει υψηλό πολιτικό προφίλ στο θέμα αυτό και να επιδιώκει να αποτρέπει διεθνείς τριβές.
 Για την ψηφοφορία για τη σπουδαιότητα των κοιτασμάτων στη Μεσόγειο ήταν 505 υπέρ και 91 κατά. Η συνολική ψηφοφορία επί της έκθεσης ήταν 377 υπέρ και 195 κατά.

  έκθεση:
1) Υπογραμμίζει ότι η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιτευχθεί μεταξύ άλλων μέσω της διαφοροποίησης των πηγών των εισαγωγών της και προμήθειά της
2) Επισημαίνει την ανάγκη η Ε.Ε. να ενισχύσει ενεργά τη συνεργασία με τους εταίρους της
3) Παρατηρεί ότι οι καθυστερήσεις επηρεάζουν την ολοκλήρωση του Νότιου Διαδρόμου
4) Τονίζει την ανάγκη επίτευξης ενεργειακής ασφάλειας μέσω της ενεργειακής διαφοροποίησης, υπενθυμίζει τη σημαντική συμβολή του υγροποιημένου φυσικού αερίου και των στόλων υγροποιημένου φυσικού αερίου στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ε.Ε.
5) Επισημαίνει το δυναμικό ενός συμπληρωματικού διαδρόμου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, που θα λειτουργήσει ως ευέλικτη πηγή ενέργειας και ως κίνητρο αύξησης του ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της Ε.Ε.
6) Τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή αυτάρκεια της Ε.Ε., που επιτυγχάνεται πρωτίστως με την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες, σε συνδυασμό με άλλες εναλλακτικές πηγές ενέργειας, μειώνουν την εξάρτηση από τις εισαγωγές
7) Σημειώνει το αναδυόμενο ενδιαφέρον σχετικά με την έρευνα για κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο
8) Πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στους περιβαλλοντικούς κινδύνους και στην οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών (EEZ) των κρατών – μελών της Ε.Ε. και των σχετικών τρίτων χωρών, σύμφωνα με τη Σύμβαση UNCLOS, την οποία έχουν προσυπογράψει όλα τα κράτη-μέλη και η Ε.Ε. καθαυτή.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου