Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013

ΜΤΑ:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20/3/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙ ΜΕΡΙΣΜΑ
                                                               ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ενημερώνει τους μερισματούχους του για τα κάτωθι:

Με τη Φ.951.13/ΑΔ.876933/15-3-13 απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ, Εγκρίθηκε η υπ ́αρ.10/12-3-13 απόφαση του ΔΣ/ΜΤΑ με την οποία καθορίζονται νέες τιμές μεριδίου μερίσματος ως κατωτέρω:-
Από 1 Απρ 13 € 11,00 (μείωση 10,5%)-
Από 1 Ιουλ 13€7,80 (μείωση 37,3%)
•Η απόφαση λήφθηκε λόγω της μείωσης των εσόδων του Ταμείου για το Α ́και Β ́τρίμηνο 2013 και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τους δημοσιονομικούς  κανόνες καιτο πρόγραμμα στόχων και εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2013 (Νόμος 4062/12 «Σύμβαση PSIκ.λ.π», πράξη νομοθετικού περιεχομένου 18-11-12 «Δημοσιονομικοί κανόνες κ.λ.π» ΚΥΑ 2/33118/004/12-4-12 και Απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/91764/ΔΠΓΚ/20-12-12).•Το μέρισμα Β ́Τριμήνου 2013 θα καταβληθεί στις 1Απρ 13 με βάση τη νέα μειωμένη τιμή μεριδίου των 11,00 €. Κατά την πληρωμή του μερίσματοςθα παρακρατηθούν και τα ποσά που αντιστοιχούν στις μειώσεις μερισμάτων κατ’ εφαρμογή του ν.4093/12 (μειώσεις 5%,10%,15% στο σύνολο κύριας σύνταξης και μερίσματος/ΕΚΟΕΜΑ), όπως έχουν υπολογισθεί από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, για τους μήνες Ιαν-Φεβ-Μαρτ και για
κάθε ένα μερισματούχο ξεχωριστά.Το συνολικό ποσό του Α ́ τριμήνου που θα παρακρατηθεί ανέρχεται σε 1,19 εκ € και θα αποτελέσει έσοδο του Ταμείου.•
Το ΒΟΕΑ από 1 Απρ 13 θα καταβάλλεταιμειωμένο κατά 10,5% με βάση την τιμή μεριδίουτων 11,00€. Εκκρεμεί στοΥπουργείο Οικονομικών
για προσυπογραφή ΚΥΑ, σύμφωνα με την οποία, το ΒΟΕΑ διατηρείται
σταθερό με τιμή μεριδίου 11,00 € και αποδεσμεύεται από την εκάστοτε ισχύουσα τιμή μεριδίου                 .

                                                                          Για το ΜΤΑ
                                            Σμχος (Ο) Βάιος Κυρατζόπουλος
                                                        Γενικός Διευθυντής

1 σχόλιο:

  1. Να δούμε πότε θα μάθουμε πόσες περικοπές έγιναν στις αποδοχές των 300 εθνοπατέρων και σε κάτι λαμόγια/ημετέρους με μισθούς πάνω από δέκα χιλιάδες.

    ΑπάντησηΔιαγραφή