Δευτέρα 25 Μαρτίου 2013

Ενημέρωση για θέματα συντάξεων αποστράτων

Ενημέρωση για θέματα συντάξεων αποστράτων PDF Εκτύπωση E-mail
  
                                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 22
    Κατόπιν αιτήματος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΣ), πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ), με σκοπό την ενημέρωση επί θεμάτων που αφορούν κυρίως τις συντάξεις των αποστράτων.
     Από τα ερωτήματα που τέθηκαν και την ενημέρωση που έγινε, προέκυψαν οι παρακάτω πληροφορίες και στοιχεία:  
         α. Μετά τη μείωση της σύνταξης λόγω τροποποίησης των βασικών μισθών των εν ενεργεία συναδέλφων, έχει γίνει η επεξεργασία των συντάξεων προκειμένου να καταβληθεί το δώρο των Χριστουγέννων σε όσους συνταξιούχους η σύνταξη τους έχει κατέλθει κάτω των 2.500 ευρώ και δικαιούνται δώρου, σε συνδυασμό με τις σχετικές  διατάξεις. Σε αντίστοιχη ερώτηση μας, διευκρινίστηκε ότι το ποσό προσδιορίζεται αφού αφαιρεθούν οι μειώσεις των Ν. 4024/2011(-20 ή -40 %) και 4051/2012 (-12%).
          β. Ο υπολογισμός της ΕΑΣ γίνεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (πρώτα αφαιρείται η ΕΑΣ υπολογιζόμενη επί της βασικής σύνταξης και στη συνέχεια αφαιρούνται οι άλλες μειώσεις) και για να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού, απαιτείται νομοθετική ρύθμιση. Σε σχετική ερώτηση διευκρινίστηκε ότι ουδείς έχει λάβει επιστροφή χρημάτων για την υπόψη αιτία.
          γ. Στα αχρεωστήτως καταβληθέντα έχουν συνυπολογισθεί τα υπερβάλλοντα ποσά στις κρατήσεις υπέρ τρίτων (π.χ. περίθαλψη, ΕΑΣ) που είχαν γίνει στις αρχικές καταβληθείσες συντάξεις, πριν την αναδρομική μείωσή τους από 1/8-31/12/2012, εκτός από το φόρο ο οποίος θα συμψηφισθεί με το εκκαθαριστικό.
          δ. Στο νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση και αφορά «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών» περιλαμβάνεται διάταξη για την αναγνώριση των μισθολογικών προαγωγών που είχαν ¨παγώσει" για όσους αποστρατεύθηκαν από 1/7/2011. Για την αναγνώριση θα απαιτηθεί αίτηση του ενδιαφερομένου και η σχετική διοικητική πράξη του αρμόδιου Επιτελείου.
          ε. Το  επίδομα υψηλής ευθύνης που προβλέπεται για τους ανώτατους βαθμούς έχει υποστεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια αλλεπάλληλες μειώσεις με αποτέλεσμα να έχει συρρικνωθεί στα 133 ευρώ, δηλαδή κάτω και από το επίδομα των 176 ευρώ που δίδεται στους υπόλοιπους βαθμούς. Το θέμα είναι γνωστό, απαιτεί όμως τροπολογία για την αποκατάσταση της στρέβλωσης.
        στ. Το ποσοστό της κράτησης 5-10-15-20% που αναλογεί στο μέρισμα των Μετοχικών Ταμείων και τους ΕΚΟΕΜ, (σύμφωνα με το Ν. 4093/2012 υπολογίζεται με τη βασική σύνταξη), θα παρακρατείται από τον αντίστοιχο φορέα (άρα το μέρισμα και το βοήθημα θα είναι καταρχήν μειωμένα αναλογικά λόγω αυτής της ρύθμισης).
          ζ. Για κάποιον που επιθυμεί αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού στον οποίον κατατίθεται η σύνταξή του, χρειάζονται περίπου δύο μήνες για να υλοποιηθεί, λόγω της εφαρμογής του διατραπεζικού συστήματος "ΔΙΑΣ" (απάντηση σε σχετική ερώτηση λόγω του πρόσφατου θέματος των Κυπριακών τραπεζών).
        Η συνεργασία θεωρούμε ότι ήταν εποικοδομητική και έδωσε απαντήσεις σε ερωτήματα συναδέλφων μας.
      Εκκρεμούν οι απαντήσεις του Υπουργείου Οικονομικών  στα θέματα που έθεσε η ΠΟΣ κατά την επίσκεψή της στον  Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα την  11η Φεβρ. 2013.                                            
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
     Βασίλειος Νικολόπουλος                                                                                                                                     Βασίλειος Παπαδόπουλος
           Ταξίαρχος  εα                                                                                                                                                       Ταξίαρχος  εα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου