Σάββατο 2 Μαρτίου 2013

Περικοπές συντάξεων από 17% έως 35% στα ειδικά μισθολόγιαΠερικοπές συντάξεων από 17% έως 35% στα ειδικά μισθολόγια


Στρατιωτικοί, δικαστικοί, γιατροί του ΕΣΥ, πανεπιστημιακοί και διπλωμάτες θα δουν (ξανά) τις αποδοχές τους να μειώνονται

Σημαντικές μειώσεις από 17% έως 35% θα υποστούν οι συντάξιμες αποδοχές των ένστολων, δικαστικών, γιατρών του ΕΣΥ, πανεπιστημιακών και διπλωμάτων που Εντάσσονται στα ειδικά μισθολόγια.

Εκτός από τις περικοπές... τις οποίες έχουν ήδη υποστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2013 στις συντάξεις τους έως και 20%, όσοι παίρνουν σύνταξη από τα ειδικά μισθολόγια (καθηγητές, γιατροί, στρατιωτικοί, διπλωμάτες, δικαστές, αστυνομικοί κ.λπ.), θα δουν τις αποδοχές τους να μειώνονται ακόμα περισσότερο, τουλάχιστον 100 ευρώ τον μήνα. Και αυτό επειδή το Δημόσιο θα τούς παρακρατήσει αναδρομικά μέρος των μισθών και των συντάξεων που έλαβαν από τον προηγούμενο Αύγουστο, μετά και τις μειώσεις που υπέστησαν τα ειδικά μισθολόγια.

Συγκεκριμένα, οι παρακρατήσεις από τη σύνταξη θα γίνουν μέχρι και σε 12 δόσεις και θα αφορούν τις αποδοχές που είχαν από την 1η Αυγούστου μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2013.

Το ελάχιστο ποσό της δόσης είναι 100 ευρώ τον μήνα και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει ή να ξεπεράσει τα 450 ευρώ. Οι αναδρομικές περικοπές πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013.

Σύμφωνα με τη Γ31/5/22/2/2013 εγκύκλιο του ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), οι μειώσεις στις εγκεκριμένες συντάξεις κυμαίνονται, μεσοσταθμικά, από 17% έως 35% και ακολουθούν τις αντίστοιχες μειώσεις στα ειδικά μισθολόγια, που προβλέπονται από τον Νόμο 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016» (ΦΕΚ 222 Α΄/12/11/2012).

Απόφαση

Οι περικοπές, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, γίνονται επί των μεικτών συντάξιμων αποδοχών, αφαιρουμένων των προβλεπομένων κρατήσεων και τα αντίστοιχα ποσά παρακρατούνται και έχουν ως εξής:

Για ποσά μέχρι 100 ευρώ εφάπαξ.
Για ποσά μέχρι 250 ευρώ σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Για ποσά μέχρι 500 ευρώ σε τρεις ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Για ποσά μέχρι 750 ευρώ σε τέσσερις ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Για ποσά μέχρι 1.000 ευρώ σε πέντε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Για ποσά μέχρι 1.500 ευρώ σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Για ποσά μέχρι 2.000 ευρώ σε επτά ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Για ποσά μέχρι 2.500 ευρώ σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Για ποσά μέχρι 3.000 ευρώ σε εννέα ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Για ποσά μέχρι 4.000 ευρώ σε δέκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Για ποσά μέχρι 5.000 ευρώ σε έντεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Για ποσά άνω των 5.000 ευρώ σε δώδεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Το ποσά αναφέρονται σε αυτά που προκύπτουν από τις μεικτές αποδοχές ή τη μεικτή σύνταξη του υπάλληλου, λειτουργού, στρατιωτικού η συνταξιούχου, αφαιρουμένων των προβλεπόμενων κρατήσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου