Δευτέρα 13 Μαΐου 2013

Η ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΠαραοικονομία (δισ. ευρώ) ΑΕΠ (δισ. ευρώ) Παραοικονομία ως ποσοστό του ΑΕΠ
Γερμανία 351 2.698 13%
Γαλλία 204 2.062 10%
Ην. Βασίλειο 189 1.950 10%
Βέλγιο 63 385 16%
Σουηδία 59 423 14%
Νορβηγία 57 416 14%
Ολλανδία 55 607 9%
Ελβετία 36 507 7%
Δανία 32 250 13%
Φινλανδία 26 199 13%
Αυστρία 24 319 8%
Ιρλανδία 20 167 12%
Ιταλία 333 1.577 21%
Ισπανία 196 1.052 19%
Τουρκία 177 667 27%
Ελλάδα 43 183 24%
Πορτογαλία 31 164 19%
Πολωνία 95 400 24%
Ρουμανία 40 139 28%
Τσεχία 24 154 16%
Ουγγαρία 23 103 22%
Βουλγαρία 13 41 31%
Κροατία 13 45 28%
Σλοβακία 11 74 15%
Λιθουανία 10 35 28%
Σλοβενία 8 35 23%
Λετονία 6 24 26%
Εσθονία 5 18 28%

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου