Παρασκευή 17 Μαΐου 2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ -ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ : ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΛΓΟΥ (Ο) Η ΝΑΤΣΙΟΥΛΑ

Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

Ενδιαφέρουσα μελέτη του Λγου (Ο) Ηλία Νατσιούλα για τις αποδοχές των στρατιωτικών. Πίνακες με αναλυτικά παραδείγματα

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ενημέρωση μελών μας για τις αναδρομικές μειώσεις των αποδοχών του έτους 2012 καθώς και για την Βεβαίωση αποδοχών που θα υποβληθεί με την φορολογική δήλωση. Αναλυτικά παραδείγματα με τον εαν κερδίσαμε η ζημιωθήκαμε
Μελέτη του Λοχαγού (Ο) Ηλία Νατσιούλα
Πρόεδρος της ΕΣΠΕ Θεσσαλίας

"Αν δεν έχεις εχθρούς, δεν έχεις χαρακτήρα "  ''O χρόνος είναι χρήμα;'' Tον τελευταίο καιρό διαβάζουμε ότι στις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών των εισοδημάτων του έτους 2012  δεν αφαιρέθηκαν οι αποδοχές που μειώθηκαν, με τον Ν.4093/2012 αναδρομικά από 1 Αυγ 2012.
Πολλά μέλη μας ρωτούν γιατί οι αναδρομικές αποδοχές δεν αφαιρέθηκαν από τα εισοδήματα του έτους 2012; Επιπλέον αν θα πρέπει να απευθύνονται στις οικονομικές υπηρεσίες των ΕΔ για να τους γίνει διόρθωση και να συμπεριληφθούν αυτές οι αποδοχές στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών έτους 2012 και όχι στην μελλοντική ετησια βεβαιωση αποδοχών του έτους 2013;
Άποψη μου, θα το καταλάβετε παρακάτω γιατί το λέω αυτό, είναι εάν θελήσει κάποιο μέλος μας να το κάνει να αιτηθεί δηλαδή το παραπάνω, ας το μελετήσει καλά γιατί το πιο πιθανό είναι να βρεθεί προ εκπλήξεων και να πληρώσει αυξημένο φόρο ή και παραπάνω εισφορά αλληλεγγύης μέσα στο 2013 σε σχεση με αυτο που πλήρωσε το 2012 και χωρίς δηλαδη τις αναδρομικές αποδοχές .
Για ενημέρωσή σας, στις αποδοχές του 2013 μας παρακρατείτε μειωμένος φόρος λόγω μείωσης των εισοδημάτων, δηλαδή της αφαίρεσης των αναδρομικών αποδοχών του 2012. Ενδεχόμενη σκέψη για αλλαγή στην βεβαίωση αποδοχών θα επιφέρει αυτόματα προσαυξημένο φόρο στο 2013 από αυτόν που παρακρατείτε σήμερα καθώς τα εισοδήματα του 2013 θα αυξηθούν ισόποσα με το ποσό της αναδρομικής αφαίρεσης των αποδοχών του 2012. Επιπλέον δεν μπορεί να προβλεφθεί εάν θα υπάρξει και νέα μελλοντική αναπροσαρμογή της μισθολογικής κλίμακας από νέα φορολογική νομοθεσία., πάνω στην οποία  υπολογίζεται ο φόρος που αναλογεί.
Η βεβαίωση αποδοχών που θα λάβουμε το 2014 και θα αφορά τα εισοδήματα του 2013 θα έχει λιγότερες αποδοχές, μειωμένες από τις αναδρομικές αποδοχές του 2012, όσες δηλαδή μας κατεβλήθησαν.
Εάν δηλαδή το 2014 ζητηθούν  να αφαιρεθούν αυτές οι αποδοχές και να συμπεριληφθούν στα εισοδήματα του 2012, τότε αυτόματα θα αναπροσαρμοσθούν –αυξηθούν και οι αποδοχές του 2013 στην βεβαίωση αποδοχών έτους 2013.
Υπάρχουν 2 έννοιες η ΘΕΩΡΙΑ και η ΠΡΑΞΗ. 
Ναι μεν υπήρξε αναδρομική μείωση των αποδοχών μας αλλά αυτή συντελέστηκε μέσα στο 2013, άρχισε να παρακρατείται με την μισθοδοσία του Ιανουαρίου 2013. Το 2012 λάβαμε κανονικά όλες τις αποδοχές, χωρίς την ανδρομική μείωση και το 2013 που ενώ έπρεπε ΘΕΩΡΗΤΙΚΆ να λαμβάνουμε παραπάνω αποδοχές, λόγω των αναδρομικών α πληρωνόμαστε στο χέρι λιγότερα.
.
Άρθρο 45 και 46 του ΚΦΕ « Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδημα που προκύπτει κάθε ένα οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή είτε σε χρήμα είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούμενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάται από μισθωτούς γενικά και συνταξιούχους. Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα είσπραξης του.
Είμαστε ζημιωμένοι όμως από την μη αφαίρεση αυτών των εισοδημάτων μέσα στο 2012;
Η απάντηση θα δοθεί παρακάτω, με μερικά ενδεικτικά παραδείγματα, μέσα από μια μελέτη.
Επισημάνσεις:
Ø      Διαβάστε προς τα κάτω και ξεχωριστά τόσο την στήλη (Γ) όσο και την στήλη (Δ)
Ø      Τα παραδείγματα αφορούν εισοδήματα ενδεικτικά μισθωτού με οικογενειακή κατάσταση άγαμου και γίνονται καθαρά για συγκρίσιμους λόγους. Δεν χρησιμοποιήθηκε στην μελέτη σύγκριση για εισοδήματα μισθωτών με οικογενειακή κατάσταση εγγάμου και έγγαμου με τέκνα για ευνόητους λόγους. Επισημαίνεται ότι με την αλλαγή της μισθολογικής κλίμακας του 2013, μεγαλύτερη επιβάρυνση στο φόρο το 2013 σε σύγκριση με το 2012 είχε επέλθει στις προαναφερθέν κατηγορίες. Λιγότερες αποδοχές στο 2013, λιγότερος φόρος……
Ø      Στην στήλη (Γ) στο τέλος μπορείτε να δείτε τόσο τον φόρο όσο και την εισφορά αλληλεγγύης που κατέβαλε στο 2012 καθώς και το πόσο θα καταβάλλει το 2013 χωρίς την αφαίρεση των αναδρομικών.
Ø      Αντίστοιχα στην στήλη (Δ) μπορείτε να δείτε τι θα συνέβαινε στον φόρο και την εισφορά αλληλεγγύης εάν στο 2012 γινόταν η αφαίρεση των αναδρομικών αποδοχών.
Ø      Η αναδρομική παρακράτηση αποδοχών (υποθετικά το ποσό) φαίνεται στην γραμμή 6 του κάθε πίνακα.
Ø      Στις γραμμές 12-16 φαίνεται συγκεντρωτικά το αποτέλεσμα και εάν συμφέρει ή όχι.
πίνακας 1
(Α)
(Β)
(Γ)
(Δ)
Α/Α

ΜΕ ΙΣΧΥΟΝ ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 6
ΜΕ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΑΙ
ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 6
1
ΕΤΟΣ
2012
2012
2
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20.001 €
19.201 €
3
ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ
2.420 €
2.220 €
4
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
400 €
192 €
5
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ + ΕΙΣΦΟΡΑ
2.820 €
2.412 €


6
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
800 €


7
ΕΤΟΣ
2013
2013
8
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19.201 €
20.001 €
9
ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ
2.124 €
2.300 €
10
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
192 €
400 €
11
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ + ΕΙΣΦΟΡΑ
2.316 €
2.700 €


12
ΦΟΡΟΣ ΤΩΝ  2 ΕΤΩΝ 2012 ΚΑΙ 2013
4.544 €
4.520 €
13
ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ 2 ΕΤΩΝ 2012 ΚΑΙ 2013
592 €
592 €
14
ΦΟΡΟΣ + ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ
2 ΕΤΩΝ (2012 ΚΑΙ 2013)
5.136 €
5.112 €
15
ΚΕΡΔΟΣ Η ΖΗΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΣΕΝΑΡΙΟ
24 €
16
δείτε για αυτό το εισόδημα και στο τέλος την ειδικη περίπτωση (2)
ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΦΟΡΟ
Ο ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ
πίνακας 2
(Α)
(Β)
(Γ)
(Δ)
Α/Α

ΜΕ ΙΣΧΥΟΝ ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΝΔΡΟΜΙΚΩΝ
ΜΕ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΑΙ
ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΝΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
1
ΕΤΟΣ
2012
2012
2
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17.570 €
17.120 €
3
ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ
1.813 €
1.700 €
4
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
175 €
171 €
5
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ + ΕΙΣΦΟΡΑ
1.988 €
1.871 €
6
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
450 €
7
ΕΤΟΣ
2013
2013
8
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17.120 €
17.570 €
9
ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ
1.666 €
1.765 €
10
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
171 €
175 €
11
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ + ΕΙΣΦΟΡΑ
1.837 €
1.940 €
12
ΦΟΡΟΣ ΤΩΝ  2 ΕΤΩΝ 2012 ΚΑΙ 2013
3.479 €
3.465 €
13
ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ 2 ΕΤΩΝ 2012 ΚΑΙ 2013
346 €
346 €
14
ΦΟΡΟΣ + ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ
2 ΕΤΩΝ (2012 ΚΑΙ 2013)
3.825 €
3.811 €
15
ΚΕΡΔΟΣ Η ΖΗΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΣΕΝΑΡΙΟ
14 €
16

ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΦΟΡΟ
Ο ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ
πίνακας 3
(Α)
(Β)
(Γ)
(Δ)
Α/Α

ΜΕ ΙΣΧΥΟΝ ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΝΔΡΟΜΙΚΩΝ
ΜΕ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΑΙ
ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΝΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
1
ΕΤΟΣ
2012
2012
2
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16.000 €
15.650 €
3
ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ
1.420 €
1.357 €
4
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
160 €
156 €
5
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ + ΕΙΣΦΟΡΑ
1.580 €
1.513 €
6
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
350 €
7
ΕΤΟΣ
2013
2013
8
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15.650 €
16.000 €
9
ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ
1.343 €
1.420 €
10
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
156 €
160 €
11
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ + ΕΙΣΦΟΡΑ
1.499 €
1.580 €
12
ΦΟΡΟΣ ΤΩΝ  2 ΕΤΩΝ 2012 ΚΑΙ 2013
2.763 €
2.777 €
13
ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ 2 ΕΤΩΝ 2012 ΚΑΙ 2013
316 €
316 €
14
ΦΟΡΟΣ + ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ
2 ΕΤΩΝ (2012 ΚΑΙ 2013)
3.079 €
3.093 €
15
ΚΕΡΔΟΣ Η ΖΗΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΣΕΝΑΡΙΟ
-14 €
16

ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΦΟΡΟ
Ο ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ
πίνακας 4
(Α)
(Β)
(Γ)
(Δ)
Α/Α

ΜΕ ΙΣΧΥΟΝ ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΝΔΡΟΜΙΚΩΝ
ΜΕ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΑΙ
ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΝΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
1
ΕΤΟΣ
2012
2012
2
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14.000 €
13.780 €
3
ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ
1.060 €
1.020 €
4
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
140 €
137 €
5
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ + ΕΙΣΦΟΡΑ
1.200 €
1.157 €
6
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
220 €
7
ΕΤΟΣ
2013
2013
8
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13.780 €
14.000 €
9
ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ
1.343 €
1.420 €
10
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
137 €
140 €
11
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ + ΕΙΣΦΟΡΑ
1.480 €
1.560 €
12
ΦΟΡΟΣ ΤΩΝ  2 ΕΤΩΝ 2012 ΚΑΙ 2013
2.403 €
2.440 €
13
ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ 2 ΕΤΩΝ 2012 ΚΑΙ 2013
277 €
277 €
14
ΦΟΡΟΣ + ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ
2 ΕΤΩΝ (2012 ΚΑΙ 2013)
2.680 €
2.717 €
15
ΚΕΡΔΟΣ Η ΖΗΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΣΕΝΑΡΙΟ
-37 €
16

ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΦΟΡΟ
Ο ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ
πίνακας 5
(Α)
(Β)
(Γ)
(Δ)
Α/Α

ΜΕ ΙΣΧΥΟΝ ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΝΔΡΟΜΙΚΩΝ
ΜΕ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΑΙ
ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΝΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
1
ΕΤΟΣ
2012
2012
2
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24.000 €
23.000 €
3
ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ
3.420 €
3.170 €
4
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
480 €
460 €
5
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ + ΕΙΣΦΟΡΑ
3.900 €
3.630 €
6
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
1.000 €
7
ΕΤΟΣ
2013
2013
8
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23.000 €
24.000 €
9
ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ
3.160 €
3.480 €
10
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
460 €
480 €
11
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ + ΕΙΣΦΟΡΑ
3.620 €
3.960 €
12
ΦΟΡΟΣ ΤΩΝ  2 ΕΤΩΝ 2012 ΚΑΙ 2013
6.580 €
6.650 €
13
ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ 2 ΕΤΩΝ 2012 ΚΑΙ 2013
940 €
940 €
14
ΦΟΡΟΣ + ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ
2 ΕΤΩΝ (2012 ΚΑΙ 2013)
7.520 €
7.590 €
15
ΚΕΡΔΟΣ Η ΖΗΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΣΕΝΑΡΙΟ
-70 €
16

ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΦΟΡΟ
Ο ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ
πίνακας 6
(Α)
(Β)
(Γ)
(Δ)
Α/Α

ΜΕ ΙΣΧΥΟΝ ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΝΔΡΟΜΙΚΩΝ
ΜΕ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΑΙ
ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΝΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
1
ΕΤΟΣ
2012
2012
2
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30.000 €
28.600 €
3
ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ
5.670 €
5.180 €
4
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
600 €
572 €
5
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ + ΕΙΣΦΟΡΑ
6.270 €
5.752 €
6
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
1.400 €
7
ΕΤΟΣ
2013
2013
8
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28.600 €
30.000 €
9
ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ
5.312 €
5.900 €
10
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
572 €
600 €
11
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ + ΕΙΣΦΟΡΑ
5.884 €
6.500 €
12
ΦΟΡΟΣ ΤΩΝ  2 ΕΤΩΝ 2012 ΚΑΙ 2013
10.982 €
11.080 €
13
ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ 2 ΕΤΩΝ 2012 ΚΑΙ 2013
1.172 €
1.172 €
14
ΦΟΡΟΣ + ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ
2 ΕΤΩΝ (2012 ΚΑΙ 2013)
12.154 €
12.252 €
15
ΚΕΡΔΟΣ Η ΖΗΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΣΕΝΑΡΙΟ
-98 €
16

ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΦΟΡΟ
Ο ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ
Δείτε παρακάτω τον συγκεντρωτικό πίνακα της παραπάνω μελέτης, ενός άγαμου, καθώς και με ποια εισοδήματα ωφελείται από τη μη αφαίρεση των αναδρομικών αποδοχών μέσα στο 2012.
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ
 ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΑΜΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΦΟΡΟ
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΦΟΡΟ
30.000 €
1.400 €

98 €
24.000 €
1.000 €

70 €
20.001 €
800 €
24 €

17.570 €
450 €
14 €

16.000 €
350 €

14 €
14.000 €
220 €

37 €
Συμπερασματικά στα περισσότερα εισοδήματα είναι προς όφελος του άγαμου μισθωτού. Κάτι ανάλογο θα συνέβαινε σχεδόν σε όλα τα εισοδήματα και για τους έγγαμους και εγγάμους με τέκνα φορολογούμενους.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: Υπάρχουν  όμως και κάποιες ειδικές περιπτώσεις, που μέλη μας θα προτιμούσαν να φαίνονται λιγότερα εισοδήματα στο 2012 και να είχαν αφαιρεθεί αυτές οι αναδρομικές αποδοχές το 2012 και όχι το 2013, όπως:
  1. Κατά την εγγραφή των τέκνων σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς ενημερωθήκαμε ότι ζητήθηκε να προσκομισθεί, πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, το εκκαθαριστικό έτους 2013, ώστε να καθοριστεί το μηνιαίο ποσό που θα καταβάλλει το προσωπικό στον σταθμό (καθορίζεται ανάλογα με το ύψους του εισοδήματος)
  2. Η ιδιομορφία του ειδικού μισθολογίου μας με τις μισθολογικές προαγωγές και το ΕΧΥ, λόγω της ορθής άρσης αναστολής τους, ενδέχεται να αλλάζει μέσα στο 2013, σε κάποιες κατηγορίες το εισόδημα. Δηλαδή αυτές που βρίσκονται στα όρια αλλαγής (12.000, 20.000 κ.λ.π), ποσό στο οποίο υπολογίζεται η ειδική εισφορά αλληλέγγυης (1%,2% κ.λ.π.) και για μερικά ευρώ να καταβάλλει, υπό προϋποθέσεις πάντα, είτε παραπάνω ποσό εισφοράς αλληλεγγύης, είτε λιγότερο (Ενδεικτικα για καθαρό εισόδημα των 19.999 € η εισφορά είναι 199€ και στο ποσό των 20.001€ είναι 400€, καθώς αλλάζει το ποσοστό από 1% σε 2%). Εαν το εισόδημα το 2012 ηταν ανω των 20.000 (με τα ανδρομικά πεφτει από τα 20.000) και μετά το 2013 δεν ξεπεραστεί αυτό το ποσό, τότε υπαρχει μεγαλη διαφορά στην ειδική εισφορα προς όφελος του φορολογούμενου.
  3. Γενικά σε φορείς που θα ζητήσουν τα εκκαθαριστικά του έτους 2013 (περιλαμβάνουν τα εισοδήματα που αποκτηθήκαν το 2012), όπως για δελτία κοινωνικού τουρισμού κ.λ.π και δίνονται με το εισόδημα.
  4. Για το επίδομα στήριξης τέκνων που θα ξεκινήσει από τον Ιουν να καταβάλλεται και θα υπολογιστεί με τα εισοδήματα του 2012. Βέβαια θα επηρεάσει το 2013 καθώς υπάρχει και η άλλη εκδοχή τα μειωμένα δηλωθέντα εισοδήματα στο 2012, λόγω χρήσης των αναδρομικών αποδοχών θα επιφέρουν αυξημένες αποδοχές στο 2013 που θα προσαυξηθούν.
Για αυτές και κάποιες άλλες περιπτώσεις, πολύ λίγες όμως και ίσως ανευ σημασίας, κάποιοι θα εύχονταν να είχε ξεκινήσει η παρακράτηση των αναδρομικών μειώσεων των αποδοχών από την μισθοδοσία του 2012, ώστε να περαστεί τεχνικά από τις μηχανογραφικές υπηρεσίες των ΕΔ, ως δάνειο και να φαίνονται οι αποδοχές στο έτος για το οποίο αφορούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου