Παρασκευή 24 Μαΐου 2013

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΑΑΑ ΓΙΑ :

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΑΑΑ ΓΙΑ :

1. Ακουστικά Βαρηκοΐας
2. Γυαλιά οράσεως
3. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
4. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τα οδοντιατρικά ΔΕΝ δικαιολογείται ουδεμία Δαπάνη
Δικαιολογητικά για Ακουστικά Βαρηκοΐας1. Το βιβλιάριο Νοσηλείας
2. Αίτηση όπως αυτή που εμφανίζεται στην ΗΧΩ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ
3. Το ΙΒΑΝ Λογαριασμού Τραπέζης
4. Ιατρική Βεβαίωση – Παραπεμπτικό θεωρημένο από ελεγκτή ιατρό
5. Τιμολόγιο αγοράς – Απόδειξη (Να αναφέρεται ο αριθμός σειράς του προϊόντος)
6. Ακουόγραμμα του Ασφαλισμένου
7. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει προβεί σε αγορά ακουστικών τα τελευταία 4 χρόνια, ή έχει παρέλθει τετραετία από την αγορά
Δικαιολογητικά για Γυαλιά οράσεως1. Ιατρική γνωμάτευση συμβεβλημένου ιατρού με τον ΕΟΠΥΥ (ΟΠΑΔ)
2. Θεώρηση της εντολής από ελεγκτή ιατρό. ΠΡΟΣΟΧΗ Η θεώρηση πρέπει να γίνει εντός 15 ημερών και η αγορά εντός 30 ημερών από την ημερομηνία θεώρησης
3. Απόδειξη πώλησης (Σε περίπτωση που είναι από Ταμειακή Μηχανή, στο πίσω μέρος θα φέρει Σφραγίδα του οπτικού καθώς και την υπογραφή του)
4. Βεβαίωση του οπτικού (Με σφραγίδα και υπογραφή) που θα αναγράφει «ότι εκτέλεσε επακριβώς την ιατρική γνωμάτευση και την επισήμανση ότι το χορηγούμενο είδος φέρει πιστοποίηση καταλληλότητας
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΑΣΑποζημιώνονται (8) οκτώ νύχτες και μόνο από Δημόσιο Νοσοκομείο._
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Απόδειξη αποκλειστικής (όπου στο πίσω μέρος πρέπει να υπάρχει θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αποκλειστικής από το Νοσοκομείο)
2. Ιατρική γνωμάτευση Δντου κλινικής Νοσηλείας, ότι χρήζει την χρησιμοποίηση της αποκλειστικής με υπογραφή του Δντου της κλινικής
3. Το πρωτότυπο ΕΞΙΤΗΡΙΟ του Νοσοκομείου. Στη Γνωμάτευση ή στο εξιτήριο πρέπει να υπάρχει και θεώρηση ελεγκτή ιατρού του ΕΟΠΥΥ (ΟΠΑΔ)\
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣΑπαιτούνται: Για μεν τα άμεσα μέλη μαζί με το Βιβλιάριο Νοσηλείας και το ενημερωτικό Σημείωμα του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους, ενώ για τα έμμεσα μέλη (σύζυγος, τέκνα) απαιτείται το βιβλιάριο Νοσηλείας να είναι θεωρημένο για το τρέχον έτος.
Για τα μέλη άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένα που κατοικούν στην περιφέρεια τα δικαιολογητικά δαπανών θα κατατίθενται στα Γραφεία του εκεί ΕΟΠΥΥ (ΟΠΑΔ).

Γ. Γονατάς
Αρμόδιος Υγειον. Θεμάτων
για την
ΕΑΑΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου