Δευτέρα 20 Μαΐου 2013

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΙΚΑ - ΟΓΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ2013 - ΟΔΗΓΙΕΣ
Δελτίο Τύπου  ΙΚΑ

Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία για τις Βεβαιώσεις Αποδοχών

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τετάρτη 22/5/2013 θα λειτουργήσει η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία (στην ιστοσελίδα www.ika.gr) που επιτρέπει στους Συνταξιούχους να εκτυπώνουν οι ίδιοι τις Βεβαιώσεις Αποδοχών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ (ΕΤΕΑΜ), ΤΑΠΟΤΕ για όλες τις κατηγορίες σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου).

Η νέα υπηρεσία θα εξυπηρετεί και τους συνταξιούχους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που ζουν στο εξωτερικό και για πρώτη φορά θα έχουν άμεση πρόσβαση στις Βεβαιώσεις Αποδοχών από τον τόπο κατοικίας τους, χωρίς να χρειάζεται να απευθυνθούν στις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην Ελλάδα.

Μέχρι σήμερα, οι Βεβαιώσεις Αποδοχών Συνταξιούχων αποστέλλονταν ταχυδρομικά από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

  Αθήνα, 16 ΜΑΪΟΥ 2013


ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ    

ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Ο.Γ.Α.

       Δελτίο Τύπου  ΟΓΑ


ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΓΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Ι. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει:
Την έναρξη λειτουργίας της Διαδικτυακής Εφαρμογής (web application) για την έκδοση βεβαιώσεων καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση, των αυτοτελώς απασχολούμενων ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης. Οι βεβαιώσεις καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση θα εκδίδονται από το τρέχον οικονομικό έτος και εφεξής μόνο διαδικτυακά, μέσω του ιστοσελίδας του ΟΓΑ www . oga . gr , και δεν θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στους ασφαλισμένους . Οι ενδιαφερόμενοι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, θα εκτυπώνουν απευθείας, οι ίδιοι, τις βεβαιώσεις καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού, μεταβαίνοντας σε ειδική παραπομπή «εκτύπωση βεβαίωσης εισφορών για φορολογική χρήση» (link), η οποία οδηγεί στην εφαρμογή της εκτύπωσης των βεβαιώσεων για φορολογική χρήση.

Για την έκδοση της βεβαίωσης καταβολής εισφορών, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να έχει διαθέσιμες τις εξής πληροφορίες:

- τον Α.Μ.Κ.Α. (Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης)
- τον Α.Μ. ΟΓΑ (Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου ΟΓΑ)
- τον Α.Φ.Μ. (Αριθμό Φορολογικού Μητρώου)

Επισημαίνεται, ότι στις περιπτώσεις που ο Α.Μ.Κ.Α. δεν έχει καταχωρηθεί στο σύστημα του ΟΓΑ ή έχει καταχωρηθεί λανθασμένα, δεν είναι δυνατή η εκτύπωση βεβαίωσης από τον ιστότοπο του ΟΓΑ και ο ασφαλισμένος θα πρέπει για την εκτύπωση να απευθυνθεί στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ με την κάρτα του Α.Μ.Κ.Α. ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο Α.Μ.Κ.Α. (π.χ.
βεβαίωση ΚΕΠ) και με οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο Α.Φ.Μ. του (φορολογική δήλωση ή εκκαθαριστικό σημείωμα).
Επίσης, οι εν λόγω βεβαιώσεις δεν εκδίδονται από τα ΚΕΠ, επειδή δεν έχει γίνει πιστοποίηση της σχετικής διαδικασίας.

Αναλυτικές οδηγίες για την έκδοση των βεβαιώσεων παρέχονται στην εγκύκλιο του
Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ αριθ. 2 /2012.

ΙΙ. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΓΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Α) ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ Β) ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
Έχει ολοκληρωθεί η αποστολή των βεβαιώσεων για φορολογική χρήση α) καταβολής συντάξεων και β) καταβολής πολυτεκνικών επιδομάτων.
Όσοι δεν έχουν λάβει ή έχουν χάσει τις βεβαιώσεις αυτές μπορούν να απευθύνονται στα ΚΕΠ για την υποβολή αιτήσεως εκδόσεως αντιγράφου. Ειδικά οι βεβαιώσεις καταβολής συντάξεων (πλην των ορφανικών) χορηγούνται αμέσως από τα ΚΕΠ, μέσω ειδικής εφαρμογής.

Βεβαίωση αποδοχών συντάξεων ΟΓΑ εκτύπωση

Εφαρμογή οπου οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ μπορούν να εκτυπώσουν την βεβαίωση αποδοχών συντάξεων του ΟΓΑ για φορολογική χρήση 2013 .
Η εφαρμογή αφορά τις βεβαιώσεις για φορολογική χρήση ποσών που καταβλήθηκαν τα έτη 2012, 2011 και αφορούν τα οικονομικά έτη 2013, 2012 αντίστοιχα
Για την εκτύπωση της βεβαίωσης αποδοχών συντάξεων του ΟΓΑ χρειάζεσται υποχρεωτικά τον ΑΜΚΑ και τον Αριθμό Μητρώου Συνταξιούχου ΟΓΑ και τον ΑΦΜ 
Αν ο ΑΜΚΑ ή ο ΑΦΜ δεν είναι καταχωρημένοι στο σύστημα του ΟΓΑ ή δεν έχει καταχωρηθεί ο σωστός ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ, τότε ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ με την κάρτα τού ΑΜΚΑ ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΜΚΑ (π.χ. βεβαίωση ΚΕΠ), καθώς και με οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΦΜ του (φορολογική δήλωση ή εκκαθαριστικό σημείωμα).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η εφαρμογή για την βεβαίωση αποδοχών συντάξεων ΟΓΑ δεν ισχύει για τους δικαιούχους συντάξεων επιζώντων (χηρείας - ορφανικές), των οποίων οι βεβαιώσεις θα αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση κατοικίας τους.

Βεβαίωση αποδοχών συντάξεων ΟΓΑ εκτύπωση

Εφαρμογή οπου οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ μπορούν να εκτυπώσουν την βεβαίωση αποδοχών συντάξεων του ΟΓΑ για φορολογική χρήση 2013 .
Η εφαρμογή αφορά τις βεβαιώσεις για φορολογική χρήση ποσών που καταβλήθηκαν τα έτη 2012, 2011 και αφορούν τα οικονομικά έτη 2013, 2012 αντίστοιχα
Για την εκτύπωση της βεβαίωσης αποδοχών συντάξεων του ΟΓΑ χρειάζεσται υποχρεωτικά τον ΑΜΚΑ και τον Αριθμό Μητρώου Συνταξιούχου ΟΓΑ και τον ΑΦΜ
Αν ο ΑΜΚΑ ή ο ΑΦΜ δεν είναι καταχωρημένοι στο σύστημα του ΟΓΑ ή δεν έχει καταχωρηθεί ο σωστός ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ, τότε ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ με την κάρτα τού ΑΜΚΑ ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΜΚΑ (π.χ. βεβαίωση ΚΕΠ), καθώς και με οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΦΜ του (φορολογική δήλωση ή εκκαθαριστικό σημείωμα).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η εφαρμογή για την βεβαίωση αποδοχών συντάξεων ΟΓΑ δεν ισχύει για τους δικαιούχους συντάξεων επιζώντων (χηρείας - ορφανικές), των οποίων οι βεβαιώσεις θα αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση κατοικίας τους.

Βεβαίωση αποδοχών συντάξεων ΟΓΑ εκτύπωση

Εφαρμογή οπου οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ μπορούν να εκτυπώσουν την βεβαίωση αποδοχών συντάξεων του ΟΓΑ για φορολογική χρήση 2013 .
Η εφαρμογή αφορά τις βεβαιώσεις για φορολογική χρήση ποσών που καταβλήθηκαν τα έτη 2012, 2011 και αφορούν τα οικονομικά έτη 2013, 2012 αντίστοιχα
Για την εκτύπωση της βεβαίωσης αποδοχών συντάξεων του ΟΓΑ χρειάζεσται υποχρεωτικά τον ΑΜΚΑ και τον Αριθμό Μητρώου Συνταξιούχου ΟΓΑ και τον ΑΦΜ
Αν ο ΑΜΚΑ ή ο ΑΦΜ δεν είναι καταχωρημένοι στο σύστημα του ΟΓΑ ή δεν έχει καταχωρηθεί ο σωστός ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ, τότε ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ με την κάρτα τού ΑΜΚΑ ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΜΚΑ (π.χ. βεβαίωση ΚΕΠ), καθώς και με οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΦΜ του (φορολογική δήλωση ή εκκαθαριστικό σημείωμα).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η εφαρμογή για την βεβαίωση αποδοχών συντάξεων ΟΓΑ δεν ισχύει για τους δικαιούχους συντάξεων επιζώντων (χηρείας - ορφανικές), των οποίων οι βεβαιώσεις θα αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση κατοικίας τους.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου