Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ:Δηλώστε ό,τι κρύψατε από την εφορία χωρίς επιβολή προστίμων

ΗΜ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ :31 Μαρ 2015

Την εκπρόθεσμη υποβολή αρχικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, ΦΜΥ, φόρων
ακινήτων και άλλων φόρων και τελών υπέρ του Δημοσίου και εν συνεχεία την πληρωμή των επιβαρύνσεων που θα προκύψουν είτε εφάπαξ, με ολική διαγραφή των πρόσθετων φόρων και των προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής, είτε σε 2 - 100 μηνιαίες δόσεις με περικοπές 30%-90% στους πρόσθετους φόρους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής επιτρέπει το υπουργείο Οικονομικών σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η ευνοϊκή αυτή ρύθμιση κρύβεται πίσω από το κείμενο μιας διάταξης που έχει περιληφθεί στο άρθρο 4 του πρόσφατα ψηφισθέντος ν. 4321/2015 για τις ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις ΔΟΥ, τα Τελωνεία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Πρόκειται ουσιαστικά για μια γενικευμένη ρύθμιση «περαίωσης» εκκρεμών φορολογικών υποχρεώσεων που αφορά περιόδους έως την 31η-12-2014.

«Ανάσα»

Η διάταξη με την οποία προβλέπεται η «περαίωση» όλων αυτών των υποχρεώσεων είναι αυτή της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 4321/2015, η οποία ορίζει τα εξής: «Στη ρύθμιση του άρθρου 1 (σ.σ.: στη ρύθμιση των 100 δόσεων) δύνανται, επίσης, να υπαχθούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη, και οφειλές που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση και θα αφορούν υποχρεώσεις φορολογικών ετών, περιόδων και υποθέσεων μέχρι και 31.12.2014».

Από την παραπάνω διάταξη προκύπτει ότι οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν παραλείψει να υποβάλουν δηλώσεις ή έχουν υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, ΦΜΥ, φορολογίας μεταβιβάσεων, δωρεών, γονικών παροχών ή κληρονομιών ακινήτων, Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και λοιπών φόρων για παρελθόντα έτη μέχρι και το 2014 μπορούν να υποβάλουν εκπρόθεσμες αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις για τα έτη αυτά και να δηλώσουν όποια ποσά απέκρυψαν από την εφορία χωρίς να υποστούν καμία κύρωση, δηλαδή χωρίς να επιβαρυνθούν με πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Οι εν λόγω φορολογούμενοι θα έχουν το δικαίωμα να πληρώσουν μόνο τους φόρους που αναλογούν στη φορολογητέα ύλη την οποία θα συμπεριλάβουν στις εκπρόθεσμες αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις. Μάλιστα, θα μπορούν να ρυθμίσουν την εξόφληση των φόρων αυτών έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις.


ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ.e-typos.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου