Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015

Τακτικές Κρίσεις Σμηνάρχων 2015-16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 217/17-3-15 τεύχος Γ', το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2015-16 έκρινε τους παρακάτω Σμήναρχους, ως εξής:
1. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:
α. Ιπτάμενος, Δημήτριος Αντωνίου του Αριστόδημου - Αντώνιου
β. Μηχανικός Αεροσκαφών, Ξενοφώντας Τσούρος του Δημήτριου
2. Μη Διατηρητέοι:
α. Ιπτάμενοι:
(1) Δημήτριος Στέκας του Νικόλαου
(2) Θεόδωρος Μιχαηλίδης του Χρήστου
(3) Γεώργιος Τσιλιμπής του Παναγιώτη
(4) Δημήτριος Μάνος του Παναγιώτη
β. Αεράμυνας, Νικόλαος Μπαμπαλής του Αθανάσιου.
3. Προακτέους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων:
α. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 11, 20 παρ. 4ε και 21 παρ. 4α, 5 του Ν 2439/1996 και του άρθρου 91 του Ν 3883/2010, στο βαθμό του Ταξίαρχου, επειδή κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του, τον Σμήναρχο Μηχανικό Αεροσκαφών, Ξενοφώντα Τσούρο του Δημήτριου.
β. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 20, 20 παρ. 4ε, και 21 παρ. 4στ, 5 του Ν 2439/1996 και του άρθρου 91 του Ν 3883/2010, στο βαθμό του Ταξίαρχου, επειδή κρίθηκαν ως μη Διατηρητέοι, τους παρακάτω Σμήναρχους:
(1) Ιπτάμενοι:
(α) Δημήτριος Στέκας του Νικόλαου
(β) Θεόδωρος Μιχαηλίδης του Χρήστου
(γ) Γεώργιος Τσιλιμπής του Παναγιώτη
(δ) Δημήτριος Μάνος του Παναγιώτη
(2) Αεράμυνας, Νικόλαος Μπαμπαλής του Αθανάσιου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου