Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015

Έρχεται Προκήρυξη για 6.500 (ΕΠ.ΟΠ) Άνδρες και Γυναίκες σε Στρατό ,Ναυτικό και Αεροπορία!

11
Προσκλητήριο» σε 6.500 άντρες και γυναίκες που επιθυμούν να καταταγούν ως Επαγγελματίες Οπλίτες σε επιχειρησιακές ειδικότητες του Στρατού Ξηράς, της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού, θα απευθύνει τις επόμενες ημέρες το υπουργείο Εθνικής Αμυνας.
Σύμφωνα με πληροφορίες τού «Εργασία», η προκήρυξη για την πρόσληψη περίπου 2.500 ΕΠΟΠ στον Στρατό Ξηράς θα βγει «στον αέρα» μέχρι τα τέλη Μαϊου (καθώς έχει εκδοθεί ΚΥΑ πριν από το Πάσχα), ενώ θα ακολουθήσουν οι προκηρύξεις 2.000 ΕΠΟΠ στο Ναυτικό και 2.000 ΕΠΟΠ στην Αεροπορία περί τα μέσα Ιουνίου.
Στα δύο τελευταία Οπλα (Αεροπορία και Ναυτικό) οι ανάγκες πρόσληψης ΕΠΟΠ εμφανίζονται αυξημένες, αφού έχει περάσει η 4ετία από τις πρώτες προσλήψεις και έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα υποβολής παραίτησης όσοι ΕΠΟΠ επιθυμούν να αποστρατευθούν.
Υπενθυμίζεται πως ο αριθμός των ΕΠΟΠ που υπηρετούν στον Στρατό, στο Ναυτικό και στην Αεροπορία, από 25.000 που είναι σήμερα θα αυξηθεί σε 40.000, όπως προβλέπεται στον Νόμο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο οποίος ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή.
  • Οι Επαγγελματίες Οπλίτες πρέπει:
1. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
2. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας και να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος κατά το έτος κατάταξής τους στις Ενοπλες Δυνάμεις.
3. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,65μ.
4. Να έχουν γραμματικές γνώσεις, το επίπεδο των οποίων καθορίζεται κατά ειδικότητες με απόφαση του υπουργού Εθνικής Αμυνας και να μην είναι κατώτερες του κατόχου απολυτηρίου Γυμνασίου.
5. Να είναι ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων.
6. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώμοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμηση, παράβαση καθήκοντος, ανυποταξία, λιποταξία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών.
7. Να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή οποιοδήποτε πλημμέλημα της προηγούμενης υποπαραγράφου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
8. Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη απόφαση.
9. Να μην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθμού τους οι εκπληρώσαντες τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
10. Να έχουν, όσοι ήδη υπηρετούν, θετική εισήγηση για κατάταξη από τον τελευταίο διοικητή τους.
Δεν μπορούν να καταταγούν ως Επαγγελματίες Οπλίτες όσοι εκπλήρωσαν άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική – κοινωνική υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας. Επίσης όσοι πρώην υπαξιωματικοί, που, ενώ υπηρετούσαν ως μόνιμοι ή εθελοντές, παραιτήθηκαν ή απολύθηκαν για οποιαδήποτε αιτία.
Τα απαιτούμενα προσόντα πρέπει να συντρέχουν κατά τον χρόνο της προκήρυξης των θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών και κατά τον χρόνο της κατάταξής τους, τα δε κωλύματα συμμετοχής πρέπει να μην υπάρχουν κατά τον χρόνο της κατάταξής τους.
Αξιολόγηση – δοκιμασίες
Ολοι οι υποψήφιοι Οπλίτες, οι οποίοι θα περιληφθούν στον πίνακα των καταλλήλων, θα κληθούν να παρουσιαστούν στην Επιτροπή Συνεντεύξεων για την αξιολόγηση και τη βαθμολόγηση της εν γένει προσωπικότητάς τους και της δυνατότητάς τους να ανταποκριθούν στην άσκηση των καθηκόντων, με τα οποία συνδέεται άμεσα η θέση που πρόκειται να καταλάβουν ως ΕΠΟΠ.
Η Επιτροπή αξιολογεί και βαθμολογεί την παράσταση, την ικανότητα αντίληψης, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι συναφείς με την ειδικότητα και το στρατιωτικό επάγγελμα, την ικανότητα προσαρμογής στο στρατιωτικό περιβάλλον και καταρτίζει πρακτικό αιτιολογώντας την κρίση της.
Μετά τις συνεντεύξεις θα ακολουθήσουν οι υγειονομικές – ψυχοτεχνικές εξετάσεις και οι αθλητικές δοκιμασίες. Για να κριθούν κατάλληλοι από την αθλητική δοκιμασία οι υποψήφιοι πρέπει να πετύχουν τα ελάχιστα όρια επίδοσης των αγωνισμάτων.
- Δρόμος (100 μ. σε 16»)
- Δρόμος 1.000 μ. (σε 4 και 20′)
- Αλμα σε ύψος με φόρα (1,05 μ.)
- Αλμα σε μήκος με φόρα (3,60 μ.)
- Ρίψη σφαίρας (μέσος όρος ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι 4,50 μ.)
Οσοι έχουν δηλώσει ειδικότητα των Ειδικών Δυνάμεων, θα εξεταστούν στα παρακάτω αγωνίσματα:
- Δρόμος 100 μ. (σε 16»)
- Δρόμος 1 μιλίου (σε 7 και 30′)
- Αλμα σε ύψος με φόρα (1,05 μ.)
- Αλμα σε μήκος με φόρα (3,60 μ.)
- Ρίψη σφαίρας (μέσος όρος ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι 4,50 μ.)
- Κάμψεις – τάσεις των αγκώνων (30 επαναλήψεις σε χρόνο έως 2)
- Αναδιπλώσεις του κορμού, με τα χέρια στην ανάκαμψη και τα γόνατα διπλωμένα (30 επαναλήψεις σε χρόνο έως 2′)
- Ελξεις σε μονόζυγο (4 συνεχείς επαναλήψεις με οποιαδήποτε λαβή)
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να επιλεγούν στις ειδικότητες Ειδικών Αποστολών (ΑΚ 9056), Τυφεκιοφόρου (ΑΚ 9058) και Νοσοκόμου Καταδρομών (9059), πρέπει απαραίτητα να γνωρίζουν σε καλό βαθμό κολύμβηση.
Προσόντα ανά ειδικότητα
Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εθνικής Αμυνας, Ευάγγελου Μεϊμαράκη, οι γραμματικές γνώσεις των πιο δημοφιλών ειδικοτήτων (βλ. πίνακα), που θα πρέπει να έχουν οι Επαγγελματίες Οπλίτες, οι οποίοι θα καταταγούν στον Στρατό Ξηράς, είναι οι εξής:
ΠΕΖΙΚΟ – Πλήρωμα ερπυστριοφόρων ΠΖ: Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Α κύκλου. – Υπηρέτης ελαφρού οπλισμού – πολυβόλων – πυροβόλων ΠΖ: Απόφοιτοι τουλάχιστον Γυμνασίου. – Υπηρέτης Α-Τ όπλων ΠΖ: Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Β κύκλου ή απολυτήριος τίτλος όλων των τύπων Λυκείων. – Υπηρέτης όλμων ΠΖ: Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Β κύκλου ή απολυτήριος τίτλος όλων των τύπων Λυκείων.
ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ – Πλήρωμα αρμάτων ΤΘ: Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Β κύκλου ή απολυτήριος τίτλος όλων των τύπων Λυκείων.
ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ – Υπηρέτης Κ/Β STINGER ΠΒ: Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Β κύκλου ή απολυτήριος τίτλος όλων των τύπων Λυκείων.
- Χειριστής οργάνων ελέγχου πυρός Α/Α Κ/Β ΠΒ: Απόφοιτοι τουλάχιστον ΤΕΕ Β κύκλου ή απολυτήριος τίτλος όλων των τύπων Λυκείων και κάτοχος πτυχίου αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β1 του Ν.3149/2003.
Θητεία – μονιμοποίηση των Επαγγελματιών Οπλιτών
Οι Επαγγελματίες Οπλίτες αναλαμβάνουν υποχρέωση επταετούς παραμονής στον Στρατό Ξηράς, εκτός εάν υποβάλουν αίτηση παραίτησης πριν συμπληρωθεί η επταετία και αφού συμπληρωθούν τρία χρόνια πραγματικής υπηρεσίας για όσους ΕΠ.ΟΠ. είχαν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούσαν στις Ενοπλες Δυνάμεις και τέσσερα χρόνια για όσους δεν είχαν καταταγεί για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ.
Μετά τη συμπλήρωση επταετούς υπηρεσίας μπορούν να μονιμοποιηθούν ύστερα από αίτησή τους, με τον βαθμό που φέρουν, εφόσον επιτύχουν σε γραπτές εξετάσεις δοκιμασίας και κριθούν κατάλληλοι για μονιμοποίηση από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων.
Οι Επαγγελματίες Οπλίτες κατατάσσονται ως Στρατιώτες και μπορούν να προαχθούν στον βαθμό του Δεκανέα με τη συμπλήρωση ενός έτους από την κατάταξή τους όσοι είχαν εκπληρώσει τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούσαν για την εκπλήρωση αυτών, δύο δε ετών όσοι δεν είχαν καταταγεί προς εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ.
Οι Δεκανείς ΕΠ.ΟΠ. προάγονται στον βαθμό του Λοχία με τη συμπλήρωση πέντε ετών στον βαθμό του Δεκανέα και με τη συμπλήρωση οκτώ σε κάθε επόμενο βαθμό μπορούν να προάγονται στους βαθμούς του Επιλοχία και μέχρι τον βαθμό του Αρχιλοχία. Οι Αρχιλοχίες μπορούν να προαχθούν σε Ανθυπασπιστές μόνο για ανδραγαθία, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
Στο μεταξύ, οι Επαγγελματίες Οπλίτες υπάγονται στο Δημόσιο τόσο για την υγειονομική τους περίθαλψη όσο και για τον κλάδο σύνταξης και καθίστανται μέτοχοι του Μετοχικού Ταμείου Στρατού και του Ταμείου Αλληλοβοηθείας του Στρατού Ξηράς.
Οι 45 τεχνικές ειδικότητες στο Ναυτικό
Στην πρόσληψη 2.000 Επαγγελματιών Οπλιτών (ανδρών και γυναικών) σε 70 διαφορετικές ειδικότητες θα προχωρήσει σε περίπου έναν μήνα το Πολεμικό Ναυτικό, ενώ θα ακολουθήσει η προκήρυξη της Π. Αεροπορίας για περίπου 2.000 ΕΠ.ΟΠ.
Με υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 451/3-4-2007 Τεύχος Β) καθορίζονται οι γραμματικές γνώσεις ανά ειδικότητα που θα πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι οπλίτες του Ναυτικού.
Απαραίτητο προσόν για τους υποψήφιους ΕΠ.ΟΠ. είναι η κατοχή πτυχίου ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΤΕΕ ή Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Για ορισμένες ειδικότητες απαιτείται μόνο απολυτήριο Λυκείου ή Γυμνασίου, ενώ για άλλες ζητείται τουλάχιστον 5ετή ενεργή προϋπηρεσία.
Οι 45 επιχειρησιακές και τεχνικές ειδικότητες από το σύνολο των 70 απευθύνονται μόνο σε άντρες και αφορούν τις εξής κατηγορίες: Αρμενιστές, Ραδιοεντοπιστές, Σηματωροί, Τηλεγραφητές, Εσχαρείς, Θαλαμηπόλοι, Ηλεκτρολόγοι/Ηλεκτροτεχνίτες, Μηχανικοί, Ηλεκτρονικοί Ανθυποβρυχιακών Συσκευών, Ηλεκτρονικοί Αυτόματων Συστημάτων, Ηλεκτρονικοί Διευθύνσεως Βολής, Ηλεκτρονικοί Ραδιοεντοπιστές, Ηλεκτρονικοί Συνεννοήσεως, Ηλεκτρονικοί Υφάλων Οπλων, Διαχειριστές, Διαχειριστές Υλικού, Τεχνίτες Πυροβόλων, Τεχνίτες Πυρομαχικών, Τεχνίτες Ναρκών, Τεχνίτες Τορπιλών, Δύτες, Τεχνίτες Οπτικών Οργάνων, Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων, Εφαρμοστές, Εφαρμοστές/ΜΕΚ, Ψυκτικοί, Μηχανικοί Αυτοκινήτων, Λεβητοποιοί/Ελασματουργοί, Σιδηρουργοί, Μηχανουργοί, Συγκολλητές, Σωληνουργοί, Τορναδόροι, Χαλκουργοί, Χύτες, Λεμβουργοί, Ξυλουργοί, Προτυποποιοί, Πυροσβέστες, Τεχνίτες Συντηρητές Σκάφους, Μεταφορείς/Ανυψωτές Βαρέων Αντικειμένων, Οδηγοί/Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων, Υποβρύχιοι Καταστροφείς, Φαροφύλακες και Υδρογράφοι.
Οι υπόλοιπες 25 ειδικότητες διοικητικής μέριμνας και υποστήριξης αφορούν άντρες και γυναίκες και μοιράζονται στις εξής κατηγορίες: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστών και Δικτύων, Διαχειριστές Η/Υ, Κουρείς, Βιβλιοθηκάριοι, Σχεδιαστές, Χαρτογράφοι, Νηπιαγωγοί, Βρεφονηπιοκόμοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ειδικοί Παιδαγωγοί, Βοηθοί Ακτινολογικού, Βοηθοί Εργαστηρίου Ραδιοϊσοτόπων, Βοηθοί Νοσηλευτικής, Βοηθοί Αναισθησιολογικού, Βοηθοί Χειρουργείου, Βοηθοί Φαρμακείου, Βοηθοί Κυτταρολογικού, Βοηθοί Μικροβιολογικού, Βοηθοί Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου, Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Φυσιοθεραπευτές, Οδηγοί Αυτοκινήτων, Ράφτες και Μουσικοί.
Πηγή: ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου