Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015

Ε.Α.Α.Α. : ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΕΝΩΣΗ   ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
             ΠΑΡAΡΤΗΜΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)
   Στις    εκλογές της ΕΑΑΑ που θα πραγματοποιηθούν την  Κυριακή  15 Νοεμβρίου 2015    σύμφωνα με τις υπ αριθ 21/4-6-2015 & 23/23-6-2015 αποφάσεις του ΔΣ της ΕΑΑΑ    υποψήφιοι είναι:


  ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ   ΤΗΣ ΕΑΑΑ                          ΕΑΑΑ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 Για  την θέση του Προέδρου  υποψήφιοι:

Α/Α
ΒΑΘΜΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1
ΤΑΞΧΟΣ
ΒΕΡΓΙΔΗΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2
ΣΜΧΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3
ΑΣΜΧΟΣ
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

            Για μέλη στο   Δ.Σ. Παραρτήματος Θεσσαλονίκης υποψήφιοι:

Α/Α
ΒΑΘΜΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1
ΣΜΧΟΣ
ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2
ΣΜΧΟΣ
ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3
ΑΣΧΟΣ
ΛΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4
ΑΣΧΟΣ
ΜΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5
ΑΣΧΟΣ
ΧΑΙΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
6
ΕΠΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
7
ΕΠΓΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8
ΕΠΓΟΣ
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9
ΕΠΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10
ΣΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
11
ΣΓΟΣ
ΛΑΣΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
12
ΣΓΟΣ
ΜΥΛΩΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13
ΣΓΟΣ
ΠΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


                                                              Σμχος (Ο)ε.α. Βασίλειος Διαμαντίδης 
                                                            Πρόεδρος  Ε.Α.Α.Α. /Παρ. Θεσσαλονίκης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου