Σάββατο 11 Ιουλίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

                                            Αποτέλεσμα εικόνας για ταυτοτητα


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Διάρκεια ισχύος των Αστυνομικών Ταυτοτήτων ως Ταξιδιωτικό Εγγραφο

Το έστειλε ο Δημήτρης Φράγκου

    Ο νόμος αναφέρει ότι μετά το πέρας 15ετίας από την έκδοση της ταυτότητας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ταξιδιωτικό έγγραφο, φυσικά ακόμα και αν έχει λατινικούς χαρακτήρες. Οι ταυτότητες λοιπόν με λατινικούς χαρακτήρες που έχουν εκδοθεί στις αρχές του 2000 δεν ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα.
    Προς ενημέρωση ΟΛΩΝ ΣΑΣ,  το CRUISES INTERNATIONAL CLUB   έψαξε και επιβεβαίωσε ότι οι ελληνικές ταυτότητες μετά την 15ετία από την έκδοση τους ουσιαστικα λήγουν, παρά το γεγονός ότι αυτό ΔΕΝ αναφέρεται πάνω στις ταυτότητες, όπως σε άλλα κράτη π.χ. στις Κυπριακές.
    Παρόλα αυτά, ο νόμος αναφέρει ότι μετά το πέρας 15ετίας από την έκδοση της ταυτότητας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ταξιδιωτικό έγγραφο, φυσικά ακόμα και αν έχει λατινικούς χαρακτήρες. Οι ταυτότητες λοιπόν με λατινικούς χαρακτήρες που έχουν εκδοθεί στις αρχές του 2000 δεν ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα. Μέχρι στιγμής αυτό δεν είχε δημιουργήσει κανένα πρόβλημα στους Έλληνες που ήθελαν να ταξιδέψουν μέσα την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πλέον, οι Ευρωπαικές Αρχές τηρούν κατά γράμμα το νόμο, ελέγχοντας λεπτομερώς όλες τις ταυτότητες και στέλνωντας πίσω Έλληνες τουρίστες.
    Συγκεκριμένα, το Αρθρο 55 N. 3585/2007 αναφέρει τα σχετικά για τον τύπο των δελτίων ταυτότητας, καθώς και τα θέματα που αφορούν την αντικατάσταση τους. Παραθέτουμε αυτούσιο το κομμάτι για τις αστυνομικές ταυτότητες.
    3. Στο άρθρο 4 του ν.δ. 127/1969 (ΦΕΚ 29/Α`) προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:
       3. Ο χρόνος ισχύος των δελτίων ταυτότητας ορίζεται σε δεκαπέντε (15) έτη από την ημερομηνία έκδοσης τους. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης ο χρόνος αυτός δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις να παρατείνεται μέχρι δύο (2) έτη.
    4. Δελτία ταυτότητας των οποίων η ισχύς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχει λήξει αντικαθίστανται σταδιακά μέσα σε διάστημα ενός (1) έτους, ανάλογα με το χρόνο έκδοσης τους. Μέχρι την αντικατάσταση τους τα ως άνω δελτία ταυτότητας θεωρούνται ως ισχυρά. Ο ακριβής χρόνος της σταδιακής αντικατάστασης των ανωτέρω δελτίων ταυτότητας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.”
    Όμως, παραπάνω, ο νόμος αναφέρει ότι οι ταυτότητες ναι μεν πρέπει να αντικατασταθούν μέσα σε ένα χρόνο, ενώ αυτό το χρονικό διάστημα ισχύουν κανονικά.
    Το θέμα είναι ότι ήδη έχουν γυρίσει πίσω δύο τουρίστες όπως  ανέφερε στέλεχος μεγάλου ταξιδιωτικού οργανισμού. “Σήμερα γύρισαν πίσω από το Μόναχο δύο πελάτες μας, που, αφού τους έγινε έλεγχος στις ταυτότητές τους, τους απαγορεύθηκε η είσοδος στη χώρα με τη δικαιολογία ότι έχουν λήξει οι ταυτότητές τους”.
    Ελέγξτε λοιπόν τις ταυτότητες σας, την ημερομηνία έκδοσης, κάνετε τους υπολογισμούς σας  και ΚΑΛΑ ΤΑΞΙΔΙΑ !!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου