Τρίτη 9 Ιουνίου 2015

Φορολογική Δήλωση 2015: Πώς θα συμπληρώσετε σωστά το «Eντυπο Ε2»

Φορολογική Δήλωση 2015: Πώς θα συμπληρώσετε σωστά το «Eντυπο Ε2»
Πώς θα αποφύγετε τη φορολόγηση σε ενοίκια που δεν έχουν εισπραχθεί.
Picture 0 for Φορολογική Δήλωση 2015: Πώς θα συμπληρώσετε σωστά το «Eντυπο Ε2»
Τρεις αριθμοί. Το 10, το 39 και το 40. Δεν είναι τα νούμερα σε κάποιο τυχερό παιχνίδι, αλλά τρεις αριθμοί –κλειδιά για πολλούς φορολογούμενους στην προσπάθειά τους να συμπληρώσουν σωστά το έντυπο Ε2 στο οποίο περιγράφονται φέτος αναλυτικά τα στοιχεία για πάσης φύσεως μισθώματα ακίνητης περιουσίας.
 
Στη στήλη 17 του εντύπου, το 10 δηλώνει ότι πρόκειται για εκμίσθωση κατοικίας, το 39 σημαίνει Κενό ακίνητο και είναι καθοριστικό για να μην υπάρξουν αργότερα εκπλήξεις με χαράτσια, ενώ το 40 σημαίνει ότι τα ενοίκια έχουν εκχωρηθεί στο Δημόσιο. Αν το 40 δεν συμπληρωθεί, καραδοκεί φόρος 11%-33% για εισόδημα από ενοίκια το οποίο δεν έχει εισπραχθεί.
 
Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι με τη συμπλήρωση του εντύπου Ε2 για τα εισοδήματα από ακίνητα, τα ποσά μεταφέρονται αυτόματα στους αντίστοιχους κωδικούς του Ε1. Γι' αυτό άλλωστε και το Ε2, πρέπει να προηγηθεί της συμπλήρωσης του εντύπου Ε1.
 
Αν κατά τη συμπλήρωση του βασικού εντύπου της φορολογικής δήλωσης Ε1, διαπιστώσετε λάθος στον πίνακα 4Δ2 όπου αποτυπώνεται το εισόδημα από ακίνητη περιουσία , γυρίστε στο Ε2. Εκεί θα ψάξετε το λάθος το οποίο πέρασε στο Ε1 και πρέπει να το διορθώσετε για να μην τρέχετε στη συνέχεια.
 
Στις παρακάτω έντεκα ερωτήσεις – απαντήσεις, μπορείτε να διαπιστώσετε εκ των προτέρων κάποιες από τις κλασικές παγίδες λαθών στο Ε2 οι οποίες μπορεί να στοιχίσουν ακριβά.
 

1. Πώς υποβάλλεται το έντυπο Ε2 της συζύγου σε περίπτωση εγγάμων;


Στην περίπτωση εγγάμων και εφ' όσον η σύζυγος έχει εισοδήματα από ακίνητη περιουσία που ανήκουν στη δική της κυριότητα, έχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε2 είτε χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς της κωδικούς πρόσβασης είτε του υπόχρεου/ συζύγου, με την επιλογή «Ε2 συζύγου».
 

2. Πώς συμπληρώνω την στήλη ΕΙΔΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ;


Η στήλη 17 (Είδος μίσθωσης-χρήση ακινήτου) συμπληρώνεται υποχρεωτικά με το είδος της μίσθωσης και την χρήση του μισθίου, όπως εκμίσθωση γραφείου, δωρεάν παραχώρηση κατοικίας, κενό κτλ.
 

3. Ποιες επιλογές εμφανίζονται στην στήλη 17 ΕΙΔΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ;


1. εκμίσθωση ξενοδοχείων
2. εκμίσθωση κλινικών
3. εκμίσθωση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
4. εκμίσθωση αιθουσών θεαμάτων
5. εκμίσθωση καταστημάτων
6. εκμίσθωση γραφείων
7. εκμίσθωση αποθηκών κ.τ.λ
8. εκμίσθωση γαιών
9. εκμίσθωση εγκαταστάσεων ή κατασκευών
10. εκμίσθωση κατοικιών
11. εκμίσθωση βιομηχανοστασίων με Φ.Π.Α.
12. εκμίσθωση εμπ. κέντρων με Φ.Π.Α
13. δωρεάν παραχώρηση κατοικιών
14. " ξενοδοχείων
15. " κλινικών
16. " εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
17. " αιθουσών θεαμάτων
18. " καταστημάτων
19. " γραφείων
20. " αποθηκών κ.τ.λ
21. " γαιών
22. " εγκαταστάσεων ή κατασκευών
23. εκμίσθωση χώρων τοποθέτησης επιγραφών
24. υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας
25. εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων (εκτός κατοικιών)
26. δωρεάν παραχώρηση χώρων τοποθέτησης επιγραφών
27. ιδιοχρησιμοποίηση ξενοδοχείων
28. " κλινικών
29. " σχολείων
30. " αιθουσών κιν/φου ή θεάτρων
31. " καταστημάτων
32. " γραφείων
33. " αποθηκών κ.τ.λ.
34. " γαιών
35. " εγκαταστάσεων ή κατασκευών
36. " χώρων τοποθέτησης επιγραφών
37. εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων(κατοικίες)
38. δωρεάν παραχώρηση-ιδιοχρησιμοποίηση κοινόχρηστων χώρων
39. ΚΕΝΟ
40. εκχώρηση στο δημόσιο
 

4. Πώς δηλώνεται ακίνητο που έχει στην κατοχή του ένα ανήλικο εξαρτώμενο τέκνο μη υπόχρεο σε υποβολή δήλωσης;


Το ακίνητο θα καταχωρηθεί στο Ε2 του γονέα που ασκεί την γονική μέριμνα, στον πρώτο πίνακα και στον πίνακα Ι των συμπληρωματικών στοιχείων επιλέγοντας το στην πρώτη στήλη και συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο και τον ΑΦΜ του τέκνου στις αντίστοιχες στήλες.
 

5. Η στήλη Αριθμός Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας συμπληρώνεται υποχρεωτικά;


Συμπληρώνεται για τα μισθωτήρια των ακινήτων που έχουν κατατεθεί στην σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή. Δεν συμπληρώνεται ο αριθμός καταχώρησης του μισθωτηρίου που είχε παραληφθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 

6. Με ποιόν τρόπο υποβάλλεται το έντυπο Ε2 σε περίπτωση που έχει στην ιδιοκτησία του ακίνητα, τόσο ο σύζυγος όσο και η σύζυγος;


Και οι δύο σύζυγοι έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν χωριστό έντυπο Ε2 για τα ακίνητα που έχουν στην ιδιοκτησία τους, έστω και αν υπάρχει συνιδιοκτησία σε μερικά ή σε όλα τα ακίνητα.
 

7. Ποιον αριθμό παροχής θα συμπληρώσω σε αγροτεμάχιο που εκμισθώνω στο οποίο δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος;


Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν ακίνητα που δεν έχουν μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, θα συμπληρώνετε το πεδίο με τον εννιαψήφιο 999999999.
 

8. Πώς συμπληρώνω τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για ακίνητο μου που δηλώνεται ως κενό και έχει γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος;


Το ακίνητο διαθέτει μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος επάνω στον οποίο αναγράφεται ο αριθμός παροχής ο οποίος υπάρχει και σε όλους τους λογαριασμούς του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας που σας έχουν αποσταλεί στο παρελθόν.
 

9. Κατά την συμπλήρωση του εντύπου Ε2 διαπιστώνω ότι δεν μου επιτρέπεται να επιλέξω και αντίστοιχα να συμπληρώσω το ετήσιο μίσθωμα σε μία από τις στήλες 13,14,15,16. Τι να κάνω;


Αφού συμπληρώσετε τις υπόλοιπες στήλες του πρώτου πίνακα και έχοντας επιλέξει το είδος μίσθωσης-χρήσης ακινήτου στην στήλη 17 θα ανοίξει πεδίο στο τέλος της εγγραφής στην οποία θα συμπληρώσετε το ετήσιο μίσθωμα. Όταν επιλέξετε Καταχώρηση τότε το ετήσιο μίσθωμα θα καταχωρηθεί σε μία από τις στήλες για το ακαθάριστο εισόδημα σύμφωνα με την επιλογή που κάνατε στην στήλη 17.
 

10. Πώς μπορώ να δω τις περιπτώσεις στις στήλες 13,14,15,16;


Εφόσον περάσετε τον κέρσορα και τον αφήσετε μερικά δευτερόλεπτα πάνω από κάθε στήλη θα εμφανιστεί παράθυρο με τις περιπτώσεις που αντιστοιχούν σε αυτήν.
 

11. Θα πρέπει να συμπληρώσω τα ποσά των στηλών 13,14,15,16 στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα 4Δ2 (Εισόδημα από ακίνητη περιουσία) του εντύπου Ε1;


Εφόσον υποβάλλεται οριστικά το έντυπο Ε2 τα ποσά των στηλών 13,14,15,16 μεταφέρονται στους αντίστοιχους κωδικούς του Ε1 όπου θα μπορέσετε να ελέγξετε την ορθότητα των ποσών που καταχωρήσατε στο Ε2. Εάν διαπιστώσετε λάθος θα πρέπει να διορθώσετε πρώτα το έντυπο Ε2 και στην συνέχεια να το οριστικοποιήσετε ξανά.
 
Euro2day..gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου