Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ :Προθεσμίες υποβολής όλων των δηλώσεων, των εκκαθαρίσεων και των δόσεών τους

Άρθρα
Α/Α Φορολογική Υποχρέωση Έναρξη Υποβολής Λήξη Υποβολής Εκκαθάριση Λήξη 1ης δόσης Λήξη 2ης δόσης Λήξη 3ης δόσης Λήξη 4ης δόσης Λήξη 5ης δόσης Λήξη 6ης δόσης Λήξη 7ης δόσης Λήξη 8ης δόσης
1 Υποβολή Εντύπου Ε1 20-03-14 30-06-14 με την υποβολή 31-07-14 30-09-14 30-11-14 - - - - -
2 Υποβολή Εντύπου Ε5 03-03-14 30-04-14 με την υποβολή με την υποβολή τελευταία εργάσιμη 1ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 2ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 3ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 4ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 5ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 6ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 7ου μήνα από υποβολή
3 Υποβολή Εντύπου Φ01 010 14-04-14 30-05-14 με την υποβολή με την υποβολή τελευταία εργάσιμη 1ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 2ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 3ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 4ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 5ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 6ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 7ου μήνα από υποβολή
4 Υποβολή Εντύπου Φ01 013 14-04-14 30-05-14 με την υποβολή με την υποβολή τελευταία εργάσιμη 1ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 2ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 3ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 4ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 5ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 6ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 7ου μήνα από υποβολή
5 Υποβολή Εντύπου Φ01 012 03-02-14 15-04-14 με την υποβολή με την υποβολή τελευταία εργάσιμη 1ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 2ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 3ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 4ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 5ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 6ου μήνα από υποβολή τελευταία εργάσιμη 7ου μήνα από υποβολή
6 Υποβολή Εντύπων Ε2 και Ε3  3/2/1014 30-06-14 - - - - - - - - -
7 Έντυπο Ε7 03-02-14 30-04-14 με την υποβολή Εφάπαξ με την υποβολή* - - - - - - -
8 Βεβαιώσεις αποδοχών 27-01-14 28-03-14 - - - - - - - - -
9 Οριστική Δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων Ελευθέρων Επαγγελματιών 17-03-14 30-04-14 με την υποβολή Εφάπαξ με την υποβολή* - - - - - - -
10 Οριστική Δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων Εμπορικών Επιχειρήσεων 17-03-14 30-04-14 με την υποβολή Εφάπαξ με την υποβολή* - - - - - - -
11 Ε9 2014 17-02-14 30-05-14 1 - 30/6/2014 31-07-14 29-08-14 30-09-14 31-10-14 28-11-14 31-12-14 - -
12 ΕΦΑ 03-04-14 20-05-14 με την υποβολή Εφάπαξ μέχρι 31/5/2014 - - - - - - -
13 Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ με Απλογραφικό Σύστημα 03-01-14 30-04-14 με την υποβολή Εφάπαξ με την υποβολή* - - - - - - -
14 Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ με διπλογραφικό σύστημα 03-01-14 30-05-14 με την υποβολή Εφάπαξ με την υποβολή* - - - - - - -
15 Ε9 2015 14-04-14 31-01-15 1 - 30/6/2015 - - - - - - - -
16 Τέλη Κυκλοφορίας 01/11/2014**     31-12-14              
Ειδικές Υποβολές Πλοίων                      
17 Έντυπα Ε232, Ε233, Ε566, Ε567 02-01-14 28-02-14 με την υποβολή με την υποβολή 30-06-14 30-09-14 30-12-14        
18 Έντυπo  Ε235 02-01-14 28-02-14 με την υποβολή Εφάπαξ με την υποβολή              
19 Έντυπο Ε234 02-01-14 31-03-14 Οίκοθεν βεβαίωση (συνήθως μετά την 31/3) τον επόμενο μήνα της ειδοποίησης Μετά τρίμηνο  Μετά 6μηνο  Μετά 9μηνο         
20 Έκτακτη Εισφορά επί Εισερχομένου Συναλλάγματος 02-01-14 31-03-14 με την υποβολή με την υποβολή 30-06-14 30-09-14 30-12-14        
                         
                         
  * Εφόσον υπάρξει βεβαίωση                      
  ** Έναρξη ειδοποίησης                      
                         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου