Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014

Το νέο έντυπο Ε1 του 2014 και οι τροποποιήσεις του σε σχέση με το 2013


Στα πλαίσια της αδιάλειπτης ενημέρωσης των συναδέλφων, σας παρουσιάζουμε πρώτοι, τις αλλαγές που εντοπίσαμε στο έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικ. έτους 2014 (έντυπο Ε1). Μέσα από την παράθεση των σχετικών πινάκων του εντύπου μπορείτε να δείτε άμεσα ποιες είναι οι αλλαγές πάνω στο νέο έντυπο Ε1, σχέδιο του οποίου είδε το φως της δημοσιότητας. 


                                ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2014


ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Προστίθεται η περίπτωση 8 (Έχετε κάνει έναρξη επιτηδεύματος για πρώτη φορά από 1.1.2013 και μετά).Στην περίπτωση 3 η φράση (εδάφιο γ’ παρ.1) αλλάζει σε (παράγρ.2).
Οι περιπτώσεις 7,9,10,13 και 21 της δήλωσης 2013 απαλείφονται.
"7.Είστε μισθωτός και πήρατε στεγαστικό επίδομα μέσα στο 2012;
9.Είστε μισθωτός ή συνταξιούχος σε παραμεθόρια περιοχή;   
10.Γεννηθήκατε από 01/01/1982 και μετά ;
13.Έχετε υποπέσει σε παραβάσεις των περ. α' & η' παρ. 8 & περ. α' και β' παρ. 10 αρθρ. 5 ν. 2523/1997;

21. Σημειώστε Χ αν δεν επιθυμείτε να ενταχθείτε στην τηλεφωνική και ηλεκτρονική πληροφόρηση"
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Η επικεφαλίδα του ΠΙΝΑΚΑ 3 αλλάζει από (ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΟΣΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ κτλ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ) σε (ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ).
Στην περ.1 του ΠΙΝ.3 η φράση (Εχετε αυξημένο αφορολόγητο 2000 ευρώ) αντικαθίσταται από τη φράση (Δικαιούσθε μείωση φόρου 200 ευρώ).
Η περ.2 του πίνακα 3 (αριθμός παιδιών) μεταφέρεται στον πίνακα 9.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Στον πίνακα 4Α προστέθηκαν οι περιπτώσεις 5 έως 8.ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Στον πίνακα 4Γ η περίπτωση 2 (Επιχειρηματική αμοιβή από ΟΕ ή ΕΕ ή κοινωνία κληρονομικού δικαίου) απαλείφεται ενώ προστίθεται η περ.6 (Ζημιά του ίδιου οικονομικού έτους της περ.2).
Στις περιπτώσεις 1 και 5 του πίνακα 4Δ η λέξη (ατομικό) αντικαθίσταται από τη λέξη (ελευθέριο).
Στην περίπτωση 6 απαλείφεται η λέξη(εμπορικών).
ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Στο πίνακα 4Ζ στην περίπτωση 12 απαλείφεται η λέξη (εμπορικές).
ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Στον πίνακα 5:
-Στην περίπτωση 1α προστίθενται 2 επικεφαλίδες (επιφάνεια κύριων χώρων ν.4178/2013) και (επιφάνεια βοηθητικών χώρων ν.4178/2013).
-Στην περίπτωση 1ε προστέθηκε επικεφαλίδα (ποσοστό συνιδιοκτησίας %) υπόχρεου και της συζύγου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Στον πίνακα 6:
-Προστίθενται οι περιπτώσεις 4,5,12 (μεταφορά από πιν.7 περ.10),13 (μεταφορά από πιν. 7 περ.11).
-Στην περίπτωση 9 του πίνακα 6 προστίθεται και η περίπτωση 5.
ΠΙΝΑΚΑΣ 6
Στην περίπτωση 15 του πίνακα 6 η περίπτωση 10 αλλάζει σε περίπτωση 14.
ΠΙΝΑΚΑΣ 7

Στον πίνακα 7:
-Στην περίπτωση 1 η λέξη (παραγρ.1..) αλλάζει σε (παρ.2..).
-Στην περίπτωση 2 προστίθεται η λέξη (φαρμακευτικής).
-Απαλείφονται οι περιπτώσεις 3,8,9,12,14,15,17 και 18 που περιλαμβάνονταν στην δήλωση του 2013
"3. Υποχρεωτικές εισφορές σε ταμεία ασφάλισης ( Ο.Α.Ε.Ε. κτλ)
8. Δεδουλευμένοι τόκοι που καταβλήθηκαν για στεγαστικά δάνεια απόκτησης πρώτης κατοικίας και αναστήλωσης κτλ. διατηρητέων κτιρίων:
9. Συνολικό ποσό δανείων της προηγούμενης περίπτωσης    
12. Ποσό ασφαλίστρων για ασφάλιση ζωής, προσωπικών ατυχημάτων, ασθένειας.
14. Δαπάνη για αλλαγή εγκατάστασης καυσίμου ή για εγκ/ση φυσ. αερίου, θερμομόνωσης κ.τ.λ.
15. Δίδακτρα φροντιστηρίων εκπαιδευτικών μαθημάτων κτλ: α) Για τον υπόχρεο και τη σύζυγο
17. Δαπάνη αποκατάστασης ακινήτων (παρ. Α1 και Β1 αρθ. 43 και 44 ν.4030/2011)   
18. Δαπάνη αποκατάστασης διατηρητέων (παρ. Α2 αρθ. 43 και 44 ν.4030/2011) "


ΠΙΝΑΚΑΣ 8
Στον πίνακα 8:
-Στη περίπτωση 6 η φράση (σε χώρα που υπάρχει ΣΑΔΦ) αντικαθίσταται από (περ.β’ παρ.9 αρθρ. 9 ΚΦΕ).
-Στην περίπτωση 7 η φράση (κτλ. ημεδαπής) γίνεται (ημεδαπής προέλευσης).
-Στην περίπτωση 10 απαλείφεται η φράση (από τόκους,κτλ).
-Προστίθενται  οι περιπτώσεις 13 έως και 16.
ΠΙΝΑΚΑΣ9

Στον πίνακα 9 στην περίπτωση 2 προστίθεται στήλη ΑΜΚΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου