Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013

Άλλη μια ασφαλιστική έκλεισε....

Αυτό τονίζει ο ΣΥΑΕ (Σύλλογος Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων) σε ανακοίνωσή του. Πιο συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:


"Για άλλη μια φορά η Τράπεζας της Ελλάδος έδειξε τον άτεγκτο χαρακτήρα της κι έκλεισε ακόμα μια Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία. Παρά τις επανειλημμένες μας εγκλήσεις προς την Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.) να εφαρμόσει το ισχύον νομικό πλαίσιο και να τοποθετήσει Επίτροπο στην ασφαλιστική εταιρεία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ» ο όποιος θα εξασφάλιζε την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της, θα φρόντιζε για την διαφύλαξη των αποθεματικών της και θα αντιμετώπιζε τις παθογένειες της προστατεύοντας τους καταναλωτές και τους εργαζομένους και γενικότερα την ασφαλιστική πίστη αντ’ αυτού προέβει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας και οδήγησε στην αβεβαιότητα γύρω στις 200.000 ασφαλισμένους της και στην ανεργία 220 συναδέλφους και τις οικογένειες τους.

Επιτέλους, πρέπει η κυβέρνηση να κατανοήσει ότι οι αδιέξοδες πολιτικές που ασκεί δια μέσου της Τράπεζας της Ελλάδος και που δεν έχουν σαν στόχο την πρόληψη αλλά την καταστολή αφήνουν απροστάτευτη την Ελληνική ασφαλιστική αγορά, δημιουργούν ανασφάλεια στους καταναλωτές και εξωθούν στην ανέχεια και την ανεργία χιλιάδες εργαζομένους. Ζητούμε, λοιπόν, από την Πολιτεία να αλλάξει προσανατολισμό, να αφήσει τις αντεργατικές πολιτικές και να προβεί στην εφαρμογή εκείνων των μέτρων που θα προλαμβάνουν τις εσφαλμένες διοικητικές κινήσεις των εταιρειών , θα προστατεύουν τους καταναλωτές, θα περιφρουρούν τα δικαιώματα των εργαζομένων και διασφαλίζουν τις θέσεις εργασίας.

Απαιτούμε, τέλος, από την Ε.Ε.Α.Ε. να ενσκήψει στο πρόβλημα των απολυμένων και να λάβει μέριμνα ώστε οι εταιρείες που θα καρπωθούν την παραγωγή που είχε η «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ» να απορροφήσουν και τους εργαζόμενους που την εξυπηρετούσαν."
.........
..........
Σε κάθε περίπτωση τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτου ισχύουν για τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας της εταιρείας Εντός του διαστήματος αυτού, οι ιδιοκτήτες οχημάτων οφείλουν να ασφαλιστούν σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία. Σε περίπτωση που προκαλέσουν ατύχημα εντός του διαστήματος των τριάντα (30) ημερών, ο παθών θα αποζημιωθεί από το «Επικουρικό Κεφάλαιο Αστικής Ευθύνης εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων» (ΝΠΙΔ). Το ποσό των ασφαλίστρων που έχει καταβληθεί και αναλογεί στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εταιρείας έως την λήξη ισχύος του ασφαλιστηρίου (μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα) επιστρέφεται στους ασφαλισμένους (αρ. 3 παρ. 6 Ν.Δ. 400/1970) από τον Εκκαθαριστή. Εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το Επικουρικό Κεφάλαιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου