Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013

ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ - ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Αλλαγή της ημερομηνίας καταβολής των συντάξεων του Δημοσίου PDF Εκτύπωση E-mail


Σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 4 του σχέδιου νόμου "Ρυθμίσεις Άλλων Συνταξιοδοτικών Θεμάτων...." (ως κατωτέρω σχολιασμός) και κατ΄ εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  Άρθρο10, ΚΕΦ. Γ΄ παραγρ.7 ( ΦΕΚ 229/19-11-2012 ΤΕΥΧΟΣ Α΄),  από 1/1/2013, ως ημερομηνία καταβολής των συντάξεων του Δημοσίου, ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.
Κάτω από αυτή την λογική να περιμένουμε λοιπόν πώς στις συντάξεις που θα κατατεθούν στους λογαρισμούς των δικαιούχων την 31/1/2013,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου