Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2013

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Ε.Δ


                                   

Με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που εκδόθηκε στο ΦΕΚ Α’ 256 από 31-12-2012 και συγκεκριμένα, στο άρθρο 17 της εν λόγω π.ν.π. προβλέπεται « Άρθρο 17 Ρύθμιση θεμάτων απασχόλησης συνταξιούχων Η διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Όσοι συνταξιούχοι έχουν ήδη αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχολούνται ή έχουν διοριστεί σε θέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40), και έως την ισχύ του παρόντος νόμου δεν καταλαμβάνονταν από τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1), όπως ίσχυαν έως την αντικατάστασή του με το παρόν άρθρο, οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται από 1.1.2014. Οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1), όπως αυτό ίσχυε έως την αντικατάστασή του με το παρόν, εξακολουθούν να ισχύουν έως 31.12.2013 για όσους συνταξιούχους είχαν ήδη υπαχθεί σε αυτές έως την έναρξη ισχύος του παρόντος. Από 1.1.2014 εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, καταργούμενης κάθε αντίθετης διάταξης.»
ΣΗΜ. : Βέβαια δεν επιλύθηκε ακόμα κανένα θέμα/πρόβλημα, με αυτήν την παράταση που δόθηκε, καθόσον η πράξη νομοθετικού περιεχομένου θα πρέπει να κυρωθεί ως νόμος μέσα σε 4 εβδομάδες από την υπογραφή της, αλλά και πάλι με ημίμετρα δεν επιλύεται τίποτα. Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση κατάργησης του συγκεκριμένου αντισυνταγματικού  άρθρου .Επίσης ελπίζουμε πως δεν θα τεθεί θέμα ημερομηνίας ισχύος του νόμου, για όσους συναδέλφους, δήλωσαν συμφώνα με το νόμο, την εργασία τους εντός του 2012....
ΣΗΜ2.:
Σε όσους συναδέλφους ήδη είχε προβεί το Γ.Λ.Κ., σε περικοπή ή μείωση των συνταξίμων αποδοχών τους, να μεριμνήσουν για την επαναχορήγησή τους, αφού έλθουν σε επικοινωνία με το Γ.Λ.Κ.
 ΠΗΓΗ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΣΑΣ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου