Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2012

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
          Σύμφωνα με το ΦΕΚ 213 ο ΟΠΑΔ χορηγεί από 1-1-2006 γυαλιά για οιανδήποτε οφθαλμολογική πάθηση (Κρύσταλλα και σκελετό) κάθε 3 χρόνια και μέχρι του ποσού 50 ΕURO. Τα γυαλιά πρέπει να χορηγούνται από οπτικά καταστήματα συμβεβλημένα με τον ΟΠΑΔ καταβάλλοντας μόνο το ποσό που θα προκύψει μετά την αφαίρεση από την τιμή της αγοράς του ποσού που αναγνωρίζει ο ΟΠΑΔ.
            ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ: Θεωρημένη Εντολή Βιβλιαρίου Νοσηλείας από τον ΟΠΑΔ ( ελεκτής ιατρός ).
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 από τον άμεσα ασφαλισμένο που να δηλώνει ότι ο ίδιος ή το προστατευόμενο μέλος δεν έχει προμηθευτεί με δαπάνες του ΟΠΑΔ την τελευταία 3ετία γυαλιά (Κρύσταλλα και σκελετό).
(Η δήλωση χορηγείται από τον ΟΠΑΔ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου